Hjem
Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over noen av våre forskergruppemedlemmer sine publikasjoner som er knyttet til forskning og undervisning om kontroversielle tema. Trykk på fanene for å se publikasjonene, eller utforsk våre forskerprofiler under.

Hovedinnhold

Marie von der Lippe

 • Lippe, von der, Marie. Fordommer i skolen: Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215037400) 371 s. UiB 
   
 • Lippe, von der, Marie. Fordommer i skolen. I: Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037400. s. 11-34. UiB 
   
 • Lippe, von der, Marie. Special Issue "Teaching Controversial Issues and Religion" (Guest editor). Religions 2020. UiB 
   
 • Lippe, von der, Marie; Moldrheim, Solveig. Råd til lærere som underviser i kontroversielle tema: La elevene utforske egne meninger. https://www.utdanningsnytt.no/ytringsfrihet/rad-til-laerere- [Fagblad] 2020-11-11. UiB 
 • Flensner, Karin K; Lippe, von der, Marie. Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education 2019 ;Volum 30.(3) s. 1-14
   
 • Lippe, von der, Marie. Teaching controversial issues in RE: the case of ritual circumcision. British Journal of Religious Education 2019 
   
 • Lippe, von der, Marie. The Right to be Exempted: A Discussion of the Relationship between Religion, Law and Education in Norwegian Public Schools. I: Religion, Law, and Justice: Seven Essays. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-912-5. s. 133-157

Trine Anker og Marie von der Lippe

 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 247-261
   
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. I: Researching Religious Education: Classroom Processes and Outcomes. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3719-7. s. 131-143
   
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet 2016 ;Volum 67.(4) s. 261-272
   
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(2) s. 85-96
   
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. I: Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge 2019 ISBN 9781138599987. s. 142-155
  MF UiB 

Trine Anker 

 • Anker, T., & Lenz, C. (2021). Leder: Forebygging av fordommer oggruppefiendtlige holdninger i skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikkog kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3256
   
 • Anker, T., & Lenz, C. (2021). Lærerens makt og avmakt i et flerkultureltklasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse.Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7.https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2358
   
 • Hauan, Lina Snoek & Anker, Trine (2021). Fordommer mot religion. Epistemisk urettferdighet i klasserommet i Lippe, Marie von der (red.) Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering.Oslo. Universitetsforlagethttps://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-04

Hild Hoff

 • Promoting 21st century skills through classroom encounters with English language literature in Norway: Theoretical and practical considerations. I: Moving English language teaching forward : Festschrift in honor of Ragnhild Elisabeth Lund. Cappelen Damm Akademisk, s. 165-194
   
 • The evolution of intercultural communicative competence: Conceptualisations, critiques and consequences for 21st century classroom practice. Intercultural Communication Education ;Volum 3.(2) s. 55-74.
   
 • Rethinking approaches to intercultural competence and literary reading in the 21st century English as a foreign language classroom. PhD avhandling. Universitetet i Bergen.
   
 • Fostering the 'intercultural reader'? An empirical study of socio-cultural approaches to EFL literature. Scandinavian Journal of Educational Research 2017 ;Volum 63.(3) s. 443-464
   
 • From 'Intercultural Speaker' to 'Intercultural Reader': A Proposal to Reconceptualize Intercultural Communicative Competence Through a Focus on Literary Reading. I: Intercultural Competence in Education: Alternative Approaches for Different Times. Palgrave Macmillan, s. 51-71

Christian Lomsdalen

 • Lomsdalen, C. (2021). Fritak og religiøse spenninger i skolen. Prismet, 72 (2), s. 153–170. https://doi.org/10.5617/pri.8884.
   
 • Lomsdalen, C. (2021). Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper. I M. v. d. Lippe (Red.), Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-12.

Kristoffer Løkken Økland

 • Økland, Kristoffer L. (2021) Medialiseret fordommer? ‐ Unge jøders opplevelse av mediedebatten om rituell omskjæring av gutter, i Marie von der Lippe (red.) Fordommer i skolen, s. 104-128. Oslo, Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-05

Sissel Undheim

 • Undheim, Sissel. Borderline virginities. Sacred and secular virgins in late antiquity. Routledge, 2017
   
 • von der Lippe, Marie og Sissel Undheim (red.) Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livsynsfaget, Oslo: Universitetsforlaget, 2017 
   
 • Balansekunst med Beyoncé – Å spille på fordommer for å bryte dem ned, Fordommer i skolen. Demokratiforståelse og gruppebaserte fordommer. Marie von der Lippe (red.), Oslo: Universitetsforlaget, 2021;198-228, O.A. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-09
   
 • Helt seriøst!? Om populærkultur i KRLE og Religion og Etikk, Religion og livssyn: Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 2020.2; 20-29. (https://www.religion.no/_files/ugd/6972da_c91310a7f6c74775baa3059e13c70948.pdf)
   
 • Med tente lys inn i varmen. Santa Lucia i norske skoler og barnehager, DIN Tidsskrift for religion og kultur (Temanummer, Ritualer og ritualiseringer i norsk skole). (2) 2019. O.A. http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1721/1703
   
 • Lego-religion in the classroom. The potential use of children’s popular culture in the teaching of religion and ethics. Zeitschrift für Religionskunde - Revue de didactique des sciences des religions ZFRK / RDSR 6, 2018; 52-66. O.A. https://www.religionskunde.ch/images/Ausgaben_ZFRK/Rubriken/2018_06_3_Undheim_ZFRK_6-2018.pdf
   
 • Made Up Prophecies: Metamodern Play with Religion, Spirituality and Monomyth in the LEGO Universe, Cultural Studies of LEGO – more than just bricks, Rebecca C. Hains and Sharon R. Mazzarella (eds.), Palgrave Macmillan, 2019; 97-121, https://doi.org/10.1007/978-3-030-32664-7_5
   
 • Kan populærkultur og døde religioner vekke liv i religionsfaget?, Religion i skolen.  Didaktiske perspektiver på religions- og livsynsfaget, Marie von der Lippe og Sissel Undheim (red.) Universitetsforlaget 2017; 54-69
   
 • Bilder og bildeforbud i KRL og RLE, Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. Martin Engebretsen (red.) Portal forlag, 2015; 247-266

Henriette Hanky

 • Hanky, Henriette; Jacobsen, Knut A.; Keul, István (red.) (under publisering): Embodied Reception. South Asian Spiritualities in Contemporary Contexts. Sheffield: Equinox.
   
 • Hanky, Henriette (2021): «Avkobling og transformasjon. Meditasjonsretreater på Dharma Mountain mellom popularisering og religiøst fellesskap». I Aura. Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 12, 3-24.
   
 • Hanky, Henriette (2020): «Neue religiöse Bewegungen im Wandel. Mediatisierung, Unmittelbarkeit und Remarkierung von Wissen». I Hubert Knoblauch (red.): Die Refiguration der Religion. Perspektiven der Religionssoziologie und Religionswissenschaft. Weinheim: Beltz Juventa, 169–188.

Solveig Moldrheim

 • "Framstillinger av ’de andre’: Stereotypier i kategorier". I Line Alice Ytrehus (red.): Forestillinger om den andre. Images of Otherness. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2001
   
 • Moldrheim, S. 2000. På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 & 1975. Kristiansand: HøyskoleForlaget AS
   
 • "Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period". I Line Alice Ytrehus og Jorun Sem Fure (red.): Crossing Borders – Changing Minds? (Kulturstudier nr. 31) Høyskoleforlaget/ Norges Forskningsråd. Kristiansand 2003.
   
 • "Kløkt og fordom. Om holdningsendring i klasserommet". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 1(1), 2014
   
 • Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I: Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 ISBN 978-82-92988-67-1. s. 34-49MF UiB

Sebastian Jarmer