Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Spørsmål og svar om koronaviruset for UiB-studenter

Her finner du informasjon om hvilke følger koronautbruddet får for deg som student ved UiB.

Illustration COVID-19
Foto/ill.: Colourbox.com
Foto/ill.:
Colourbox.com

SISTE: UiB og fakultetene viderefører gjeldende koronatiltak til og med 29. september etter at Bergen kommune viderefører sine viktigste tiltak mandag 21. september.

Les mer om tiltakene og konsekvenser for ansatte og studenter ved UiB

 

Sykdom, symptomer og smitte

Jeg har symptomer på luftveisinfeksjon. Hva gjør jeg?

Dersom du har symptomer på covid-19 skal du holde deg hjemme og bestille time for testing. De vanligste symptomene på covid-19 ligner symptomer ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Hold deg hjemme inntil du har fått testet deg og prøvesvaret foreligger, og du ikke har symptomer lenger.

Mer informasjon om symptomer, testing og sykdom:

Jeg mistenker at jeg er smittet med koronavirus (covid-19). Hva gjør jeg?

Alle som mistenker at de er smittet av covid-19 kan få testet seg. Du kan avtale test hos kommunen uten henvisning fra lege. Det er gratis å ta testen.

Les mer om symptomer, bestilling av test og legehjelp ved koronavirus på nettsidene til Bergen kommune

Er du usikker eller har koronarelaterte spørsmål, ring koronatelefonen til Bergen kommune på 55 56 77 00.

Har du behov for helsehjelp, må du kontakt fastlegen din. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, ring legevakten på 116 117. Lag alltid avtale først, så du ikke møter opp og smitter andre.

Ved kritisk sykdom må du ringe 113.

Jeg har vært i nærkontakt med en som har fått påvist smitte med koronavirus (covid-19). Hva gjør jeg?

Dette betyr at du kan ha blitt utsatt for smitte og at du bør teste deg. Du må holde deg hjemme inntil prøveresultat foreligger og du er symptomfri. Dette for å redusere risikoen for at du smitter andre personer. 

Les mer om symptomer, bestilling av test og legehjelp ved koronavirus på nettsidene til Bergen kommune

Hva regnes som nærkontakt?

Du blir regnet som nærkontakt dersom en person du har vært sammen med blir bekreftet syk med covid-19;

  • OG dere var nærmere enn to meter i 15 minutter eller mer i perioden fra 48 timer før personen fikk symptomer på covid-19 og til personen er ute av isolasjon.
     
  • ELLER du har vært i direkte fysisk kontakt (håndhilsing, klemming etc.) eller i fysisk kontakt med kroppsvæsker som spytt, svette, snørr eller tårer fra den syke.

Helsedirektoratet: Om nærkontakt, smitte og inkubasjonstid

Jeg vil teste meg. Hva gjør jeg?

Hvis du har symptomer på covid-19, må du benytte kommunens testtilbud ved Bergen legevakt eller i Laksevåghallen. 

Slik bestiller du test hos Bergen kommune

Dersom du IKKE har symptomer, har UiB opprettet et testtilbud for særskilte grupper studenter og ansatte hos Legene på høyden. Les mer om hvem som kan benytte seg av UiBs testtilbud her

Jeg har fått påvist smitte med covid-19. Hva gjør jeg?

Er du UiB-student eller UiB-ansatt og har fått påvist koronasmitte skal du melde fra til UiB. Gjør som følger:

Alle som har positivt prøvesvar, vil bli kontaktet av helsetjenesten når testsvaret foreligger. Resultatene er vanligvis klare 1–2 dager etter hvis testen er positiv (dvs. du har fått påvist smitte).

Ved positivt prøvesvar skal du holde deg hjemme. Dropp undervisning, jobb, trening eller andre aktiviteter eller sosiale situasjoner.

Hvordan foregår smittesporing og varsling?

UiB har oppfølging av ansatte og studenter som får påvist Covid-19 og bidrar til smittesporingsenheten i Bergen kommune. Slik er rutinene for oppfølging av studenter og ansatte

Hva betyr karantene, selvpålagt karantene og isolasjon?

Karantene skal gjennomføres av dem som har vært i kontakt med personer med påvist Covid-19, eller som har vært på reise i et område med mye smitte. Bergen kommune har tidligere anbefalt studenter og andre som har vært på fester i studentmiljøene hvor det er tvil om smitteverntiltakene er overholdt, om å gå i selvpålagt karantene.

Du skal da forholde deg akkurat slik som ved pålagt karantene. Forskjellen på de to karanteneformene er at du ikke risikerer å straffes ihht covidforskriften om du bryter den selvpålagte karantenen. Det gjør det ikke mindre viktig å overholde.

Ved UiB skal studenter som går i selvpålagt karantene studiemessig håndteres på samme måte studenter som er i vanlig/pålagt karantene. 

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. En sannsynlig smittet person har ikke påvist covid-19 med test, men har fått symptomer og sitter allerede i pålagt karantene. De fleste studenter som rammes er unge, og får lette symptomer. Da er hjemmeisolering oftest det aktuelle tiltaket. 

Les mer om karantene og isolasjon i smittevernoverlegens presisering overfor studentene i Bergen

Når skal jeg kontakte lege?

Er du syk med lette symptomer, trenger du ikke kontakte lege, men holde deg hjemme inntil en dag etter at du føler deg helt frisk. Andre i husstanden trenger ikke å være i karantene i en slik situasjon, men anbefales så lite kontakt med andre som mulig.

Hvis du er syk og trenger helsehjelp, eller har nyoppståtte symptomer som hoste, tungpustethet eller feber, kontakt fastlegen din. 

Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, ring legevakten på 116 117. Lag alltid avtale først, så du ikke møter opp og smitter andre.

Ved kritisk sykdom må du ringe 113.

Jeg er i risikogruppe. Hvordan skal jeg forholde meg?

Ansatte og studenter i risikogruppe for Covid-19, eller som har familiemedlemmer/samboere i risikogruppe, bør ha hjemmekontor/studere hjemmefra. Ta kontakt med ditt fakultet/institutt for tilrettelegging av ditt studieløp

Undervisning og eksamen

Smittevern for UiB-studenter

Før du kommer til campus 

Før du møter opp på UiB sin campus må du ta et digitalt smittevernkurs. Det vil også være egne smittevernvakter i UiB sine bygg som du kan spørre hvis det er noe du lurer på om dette. 

Ta kurs e-læringskurs i smittevern

På campus

UiB har utarbeidet retningslinjer for smittevern på campus. Les mer om bespisning, transport, toalett og garderobe med med

Ved undervisning i store auditorier og undervisningsrom er gjerne hver plass nummerert.  Det er viktig at hver student merker seg hvilken plass de har sittet på, for eksempel ved å ta et bilde med telefonen. Studenter oppfordres til å lagre denne informasjonen i ti dager.

Dersom du har fått påvist koronasmitte skal du melde fra til UiB. Dette gjør vi for at UiB kan iverksette tiltak for å begrense smittespredning av koronavirus.

Jeg er ny student. Hva må jeg tenke på?

Når du skal begynne å studere ved Universitetet i Bergen, er det en del forberedelser du kan gjøre allerede fra slutten av juli.
Her finner du vår sjekkliste for studiestart

Hvordan foregår undervisningen?

UiB har planlagt for mest mulig fysisk undervisning innenfor gjeldende smittevernregler. Vi ønsker at studentene kommer til campus for sosial og faglig integrering, og UiB vil særlig prioritere fysisk undervisning for nye studenter.

Samtidig er de store undervisningsrommene utrustet slik at det vil det være mulig å følge undervisningen digitalt for studenter som er i risikogruppen eller som av andre grunner (symptomer eller påvist smitte) ikke kan møte fysisk til undervisning.

På campus legger UiB til rette for at studenter skal kunne holde anbefalt avstand, og vi har økt kapasiteten på undervisningsrom ved å leie større lokaler eksternt.

På enkelte emner vil det meste av undervisningen kunne være digital, men dette er ikke hovedregelen. Ved andre emner vil det være en rulleringsordning, der studentene vil veksle mellom å ha fysisk undervisning og følge undervisningen digitalt. Det er underviserne selv som avgjør om undervisningen egner seg som ren digital undervisning ut fra faglige og pedagogiske hensyn. 

Følg med på Mitt UiB for informasjon fra ditt fakultet/institutt om undervisning og vurdering for dine emner/studieprogram.

Hva skjer med eksamen?

UiB har redusert kapasitet for skoleeksamen i eksamensperioden i november og desember, slik at færre skriftlige eksamener vil avholdes som skoleeksamen. Det er noe ulikt fra fakultetet til fakultet hvilken vurderingsform skriftlig skoleeksamen vil bli erstattet med i de kursene der man ikke får til skriftlig skoleeksamen dette semesteret. Det mest vanlige er skriftlig eksamen hjemme (eksamen starter og slutter samme dag), eller hjemmeeksamen over flere dager.

Følg med på Mitt UiB for informasjon fra ditt fakultet/institutt om undervisning og vurdering for dine emner/studieprogram.

Muntlig eksamen, og andre praktiske vurderingsformer (konserter, presentasjoner ol) gjennomføres på campus så langt det lar seg gjøre i henhold til de smitteverntiltak som også gjelder undervisningen. Men der det er praktisk, for eksempel der sensor eller student ikke oppholder seg i Bergen, kan også muntlig eksamen gjennomføres digitalt.

Jeg er lektorstudent. Hvordan blir det med praksis?

UiB planlegger praksis ut fra at den skal gjennomføres så normalt som mulig. Våre samarbeidsskoler planlegger for gult nivå, noe som vil si at skolehverdagen er tilnærmet normal og at studenter får veiledet praksis i skolen. Hovedprinsippet er at dere gjør det som praksisskolen deres gjør, og følger retningslinjene dere får fra den enkelte skole.

Som kjent kan situasjonen endre seg på kort varsel utfra hvordan covid-19 og smittesituasjonen i samfunnet utvikler seg. Følg med på Mitt UiB for informasjon og endringer knyttet til din praksis.

Les mer om korona og praksis på lektorutdanningen

Jeg er i karantene. Hva gjør jeg med undervisning?

Studenter har fått påvist smitte med covid-19, og studenter som har vært i nær kontakt med smittede, vil bli fulgt opp av UiB både med tanke på studieprogresjon og tilbud om digital undervisning.

Ta kontakt med studieveileder eller faglig ansvarlig på ditt emne. Du finner kontaktinformasjon på emnesiden i Mitt UiB.

Jeg må være hjemme med barn på grunn av koronavirus. Hvilke regler gjelder for meg i forhold til studieprogresjon og eksamen?

UiB vil legge til rette for at studenter skal opprettholde studieprogresjon og få tatt eksamen. Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging. 

Hva skjer ved fravær grunnet koronasmitte?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. I 2020 har UiB innført egenmelding ved gyldig fravær på eksamen for å sikre at studenter ved UiB får gjennomført sin utdanning og får ta sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (covid-19), jf. fastsatt midlertidig forskrift.

Her finner du mer informasjon om sykdom og gyldig fravær, og hvordan registrere fravær

UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus. Vi jobber for å finne ordninger som sikrer at studenter som ikke kan gjennomføre praksis eller obligatorisk undervisning, likevel får fullført sin praksis og undervisning.

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet grunnet karantene/sykdom, vil fagmiljøet vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som i mindre grad krever fysisk frammøte.

Jeg er PhD-kandidat som tar kurs eller fag ved UiB. Hva gjelder for meg?

Vennligst sjekk Mitt UiB for informasjon som gjelder dine kurs. Dersom du har andre spørsmål, ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet

Hva skjer med disputaser?

Ved UiB kan fakultetene selv bestemme om doktorgradsprøven skal avholdes heldigitalt, dvs. at alle deltakerne sitter fysisk adskilt, eller som et arrangement der de fleste deltakerne er fysisk samlet. Det må fremdeles legges til rette for at personer som har en formell rolle i doktorgradsprøven kan delta via internettoverføring.

Les mer: Disputas og prøveforelesninger under korona-pandemien

Utveksling og reise

Hva skjer med utveksling?

Det er vanskelig å si hvor man faktisk kan reise til våren 2021, likevel antar man at det vil være en større sjanse for å kunne utveksle til et land i Europa enn til verden for øvrig. Søknadsfrist for utveksling våren 2021 er 1. september. Her kan du lese mer om korona og utveksling

 

Lurer du på noe om utveksling?

  • For faglige spørsmål om utveksling, ta kontakt med studieveileder ved ditt fakultet/institutt
  • For generelle spørsmål om utveksling, ta kontakt med UiB på epost utveksling@uib.no

Jeg er/har vært på reise i utlandet. Hva skjer når jeg kommer til Norge?

Hvordan skal jeg forholde meg når jeg er i utlandet?

Hvis du befinner deg i et område med kjent koronasmitte, må du unngå kontakt med syke personer, og spesielt personer med luftveissymptomer. Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

På reise utenlands bør man også følge råd fra lokale helsemyndigheter. Her kan du lese FHIs reiseråd

Er det farlig å reise med offentlig transport?

Unngå offentlig transport hvis du kan, og unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Informasjon fra Helsedirektoratet: Kollektivtransport

Tilknyttet innhold