Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

UiB-studenter: Spørsmål og svar om koronavirus

Her finner du informasjon om hvilke følger koronapandemien har for deg som student ved UiB.

Illustration COVID-19
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

 

Campus

Lesesalsplass / studentarbeidsplass? 

  I tråd med regjeringens anbefaling er lesesaler og biblioteker ved UiB nå åpne. Du må imidlertid reservere plass. Slik gjør du det.

  Er Universitetsbiblioteket åpent?

  For informasjon om bibliotekets tjenester, åpningstid og kontaktinformasjon, se Universitetsbibliotekets nettsider. 

  Er fakultetenes infosentre åpne?

  Er Sammens kantiner åpne?

  Sammens spisesteder følger nasjonale retningslinjer for servering av mat og drikke. Les mer om åpningstid, mattilbud og smittevern på Sammens nettsider

  Smittevern

  Hva gjelder for bruk av munnbind?

  I Bergen kommune er det påbudt med munnbind på kollektivtrafikk og innendørs på offentlige steder som butikker, kjøpesentre og serveringssteder der det ikke er mulig å opprettholde anbefalt avstand til andre. 

  På campus ved UiB trenger du ikke å bruke munnbind med mindre det umulig å holde anbefalt avstand til andre. 

  Hvor finner jeg e-læringskurs i smittevern?

  Alle som skal oppholde seg i UiBs bygg på campus må ta e-læringskurs i smittevern. Kurset er obligatorisk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. Her kan du ta e-læringskurs i smittevern for studenter og ansatte

  Jeg er i risikogruppe. Hvordan skal jeg forholde meg?

  Studenter i risikogruppe for covid-19, eller som har familiemedlemmer/samboere i risikogruppe, skal ha hjemmekontor/studere hjemmefra. 

  Ta kontakt med ditt fakultet/institutt for tilrettelegging av ditt studieløp

  Påvist smitte eller mistanke om smitte

  Jeg er på campus og føler meg syk med symptomer på koronavirus. Hva gjør jeg?

  Studenter som får symptomer på koronavirus (covid-19) mens de oppholder campus, skal dra hjem så raskt som mulig. Kontakt Bergen legevakt umiddelbart for å avtale testing. 

  Syke personer som må hentes av andre, må vente på eget rom eller ute hvor de kan holde avstand til andre. Den syke personen bør ikke benytte kollektivtransport, om det ikke lar seg gjøre skal munnbind benyttes.

  Les mer: Instruks dersom ansatt eller student blir syk av covid-19 på campus

  Jeg er syk og mistenker smitte med koronavirus. Hva gjør jeg?

  Helsemyndighetens råd er at alle som er syke med luftveissymptomer bør teste seg, også hvis det kun er milde symptomer. Som student ved UiB skal du ikke møte på campus hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon eller influensa. Hold deg hjemme og test deg for covid-19.

  Alle som mistenker at de er smittet av covid-19, kan få testet seg gratis. 

  Bergen kommune oppfordrer også alle som har vært på fest eller sammenkomst der smittevernreglene ikke har blitt overholdt, om å teste seg. Ved symptomer kan du teste deg umiddelbart, uten symptomer kan du vente til 3-5 dager etter at festen/sammenkomsten fant sted. Hold deg hjemme og ha minst mulig kontakt med andre.

  Les mer på kommunens nettsider: Testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus

  Hvor kan jeg teste meg?

  Du kan avtale test uten henvisning fra fastlege, og det er gratis å ta test ved kommunens testtilbud. Her finner du informasjon om kommunens testtilbud, symptomer og legehjelp ved koronavirus

  Jeg har fått påvist smitte med koronavirus (covid-19). Hva gjør jeg?

  Ved UiB ønsker vi å iverksette tiltak for å begrense smittespredning av koronavirus. Er du student ved UiB og har du fått påvist koronasmitte (Covid-19), så ønsker vi at du melder fra til UiB ved å fylle ut følgende skjema:

  Les mer: Registrering av påvist koronasmitte for ansatte og studenter

  Hva er forskjellen på karantene, selvpålagt karantene og isolasjon?

  Ved UiB skal studenter som går i selvpålagt karantene studiemessig håndteres på samme måte studenter som er i vanlig/pålagt karantene.

  Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. En sannsynlig smittet person har ikke påvist covid-19 med test, men har fått symptomer og sitter allerede i pålagt karantene. De fleste studenter som rammes er unge og får lette symptomer. Da er hjemmeisolering oftest det aktuelle tiltaket.

  Dersom du blir kontaktet av smittesporere med beskjed om at du skal isoleres eller gå i karantene, må du følge rådene du får.

  Mer informasjon om kommunens testtilbud, symptomer og legehjelp ved koronavirus

  Hva regnes som nærkontakt?

  Du blir regnet som nærkontakt dersom en person du har vært sammen med blir bekreftet syk med covid-19:

  • OG dere var nærmere enn to meter i 15 minutter eller mer i perioden fra 48 timer før personen fikk symptomer på covid-19 og til personen er ute av isolasjon.
    
  • ELLER du har vært i direkte fysisk kontakt (håndhilsing, klemming etc.) eller i fysisk kontakt med kroppsvæsker som spytt, svette, snørr eller tårer fra den syke.

  Helsedirektoratet: Om nærkontakt, smitte og inkubasjonstid

  Hvordan gjøres smittesporing og varsling ved UiB?

  UiB har oppfølging av ansatte og studenter som får påvist covid-19 og bidrar til smittesporingsenheten i Bergen kommune. 

  Her kan du lese mer om rutiner for oppfølging av studenter og ansatte ved UiB

  Når bør jeg kontakte lege?

  • Er du syk med lette symptomer, trenger du ikke kontakte lege, men holde deg hjemme inntil en dag etter at du føler deg helt frisk. 
  • Er du er syk og trenger helsehjelp, eller har nyoppståtte symptomer som hoste, tungpustethet eller feber, kontakt fastlegen din. 
  • Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, ring legevakten på 116 117. Lag alltid avtale først, så du ikke møter opp og smitter andre.

  Ved kritisk sykdom må du ringe 113.

  Undervisning

  Hvordan foregår undervisningen?

  Regjeringen har bestemt at all undervisning skal være digital ved universiteter og høyskoler frem til og med den første uken etter påske.

  Unntak fra digital undervisning er gjennomføring av undervisning som ikke kan gjøres digitalt, herunder skapende og utøvende-, laboratorie-, utstyrsavhengig-, felt- og klinisk undervisning. Sjekk Mitt UiB for oppdatert informasjon for hva som gjelder på ditt studieprogram/emne

  Hvordan ivaretas smittevern i undervisning?

  VIKTIG: Studenter som er syke med symptomer på luftveisinfeksjoner (forkjølelse/influensa), skal ikke komme på campus - men må holde seg hjemme og teste seg så raskt som mulig.

  Alle som skal oppholde seg på campus må være friske, ta e-læringskurs i smittevern og overholde de generelle smittevernreglene for håndhygiene, hostehygiene og avstand.

  Ved fysisk undervisning på campus:

  • Sprit hendene før du går inn i undervisningslokalet.
  • Hold minst én meters avstand til alle rundt deg.
  • På vei inn i lokalet, hold rekken og hold avstand.
  • Studenter som ønsker å sprite bordflaten hvor de skal sitte, kan bruke spritserviett fra utplasserte beholdere i lokalet.
  • På vei ut av lokalet, forlat lokalet rekke for rekke og la de som sitter nærmest utgangen gå ut først.
  • I pauser, unngå sammenstimlinger utenfor lokalene.

  Spritdispensere vil være utplassert utenfor alle undervisningsrom. Det vil også være smittevernvakter i byggene som vil bidra til at man husker å holde avstand og sprite hender.

  Det er daglig vask av undervisningslokaler, og forsterket renhold av berøringsflater. 

  Hva er hybrid undervisning?

  Hybrid undervisning er en kombinasjon av digital og fysisk undervisning på campus. Sjekk ditt studieprogram/emne i Mitt UiB for mer informasjon om hva som gjelder for deg.

  Jeg har fysisk undervisning på campus. Hvordan skal jeg forholde meg?

  Først og fremst er det viktig at du er frisk. Er du syk og har symptomer på luftveisinfeksjoner (forkjølelse/influensa), skal du holde deg hjemme og få testet deg så raskt som mulig.

  Les mer: Hvem kan ha undervisining på campus

  Alle som skal oppholde seg på campus må overholde de generelle smittevernreglene for håndhygiene, hostehygiene og avstand.

  Når du er på campus:

  • Sprit hendene før du går inn i undervisningslokalet.
  • Hold minst én meters avstand til alle rundt deg.
  • På vei inn i lokalet, hold rekken og hold avstand.
  • Studenter som ønsker å sprite bordflaten hvor de skal sitte, kan bruke spritserviett fra utplasserte beholdere i lokalet.
  • På vei ut av lokalet, forlat lokalet rekke for rekke og la de som sitter nærmest utgangen gå ut først.
  • I pauser, unngå sammenstimlinger utenfor lokalene.

  Les mer om smittevern i undervisningslokaler

  Jeg er i risikogruppe og trenger tilrettelegging av undervisning. Hva gjør jeg?

  Studenter som er i risikogruppe for koronavirus, eller som har familiemedlemmer/samboere i risikogruppe, bør studere hjemmefra. Ta kontakt med ditt fakultet/institutt for tilrettelegging av ditt studieløp.

  Jeg er i karantene. Hva gjør jeg med undervisning?

  Studenter har fått påvist smitte med covid-19, og studenter som har vært i nær kontakt med smittede, vil bli fulgt opp av UiB både med tanke på studieprogresjon og tilbud om digital undervisning. Ta kontakt med studieveileder eller faglig ansvarlig på ditt emne. Du finner kontaktinformasjon på emnesiden i Mitt UiB.

  Hva skjer ved fravær grunnet koronasmitte?

  UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal bli forsinket i sin studieprogresjon ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus.

  Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning / aktivitet grunnet karantene / sykdom, vil fagmiljøet vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som i mindre grad krever fysisk frammøte.

  I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. I 2020 har UiB innført egenmelding ved gyldig fravær på eksamen for å sikre at studenter ved UiB får gjennomført sin utdanning og får ta sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (covid-19), jf. fastsatt midlertidig forskrift.

  Mer informasjon om sykdom og gyldig fravær, og hvordan registrere fravær

  Jeg må være hjemme med barn grunnet koronavirus. Hva gjør jeg?

  UiB vil legge til rette for at studenter skal opprettholde studieprogresjon og få tatt eksamen. Ta kontakt med ditt fakultet/institutt for tilrettelegging av ditt studieløp og eksamen.

  Hva skjer med praksis?

  Praksis gjennomføres for helsefagutdanninger og lektor/PPU-utdanninger dersom dette er mulig, og for andre gjennomføres den digitalt eller utsettes.

  Les også: Hva skjer med praksis på lektorutdanningen?

  Jeg er PhD-kandidat og tar kurs/fag ved UiB. Hva gjelder for meg?

  Sjekk Mitt UiB for informasjon som gjelder dine kurs/fag. Dersom du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet.

  Eksamen

  Hva er forskjellen på hjemmeeksamen og «skriftlig eksamen hjemme»?

  Hjemmeeksamen går gjerne over flere dager med tillatte hjelpemidler, og er vurderingsform som de fleste studenter, undervisere og sensorer er kjent med.

  Det som kalles «skriftlig eksamen hjemme» betyr i hovedsak det samme som saleksamen (skoleeksamen), men i stedet for at den gjennomføres i UiBs eksamenslokaler – gjennomføres denne hjemme i samme tidsrom som saleksamen skulle vært holdt, det vil si at eksamen starter og slutter samme dag.

  Hva gjør jeg om jeg blir syk før eksamen eller på eksamensdagen?

  Dersom du er i karantene, er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, influensa eller andre smittsomme sykdommer, er det viktig at du holder deg hjemme.

  Egenmeldingsskjema for å få gyldig fravær for en eksamen, finner du på denne nettsiden: Syk på eksamen  

  Ta kontakt med Infosenteret på ditt fakultet, eller studieadministrasjonen på emnet ditt for å avklare hvordan du kan få vurdering i emnet.

  Jeg er i karantene. Hva gjør jeg med eksamen?

  Dersom du er i karantene, er det viktig at du holder deg hjemme. Du finner egenmeldingsskjema for å få gyldig fravær for en eksamen på denne nettsiden: Syk på eksamen  

  Ta kontakt med Infosenteret på ditt fakultet, eller studieadministrasjonen på emnet ditt for å avklare hvordan du kan få vurdering i emnet.

  Hvordan foregår doktorgradsdisputaser?

  Disputaser gjennomføres digitalt, men det åpnes for tilgang for kandidat, leder, veileder og komité om ønskelig.

  Les mer om disputas og prøveforelesninger under korona-pandemien

  Utveksling og reise

  Hva skjer med utveksling i 2021/2022?

  Skal du på uteksling høsten 2021 eller vurderer å dra på utveksling våren 2022? Her kan du lese mer om korona og utveksling i 2021 og 2022

  Lurer du på noe om utveksling?

  Jeg er/har vært på reise i utlandet. Hva skjer når jeg kommer til Norge?

  Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Dette er land og områder utenfor EU som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

  Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise. Regjeringen/Kunnskapsdepartementet anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser på lik linje med nødvendige arbeidsreiser. 

  Innreise til Norge

  For å begrense importsmitte, er det fortsatt innreiserestriksjoner. Nå gir smittesituasjonen imidlertid rom for enkelte lettelser. Dersom du er en av de som kan reise inn til Norge, må du sette deg inn i hvilke krav som gjelder. Det er er obligatorisk testing, innreisereiseregistrering, karantene og eventuelt karantenehotell for flere av de som kan reise inn i Norge, men det finnes unntak. Les mer på regjeringen sine nettsider

  Jeg skal på reise. Hvordan skal jeg forholde meg?

  Dersom du må på en nødvendig reise til områder som det ikke anbefales å reise til, er det mange ting som er lurt å tenke gjennom. Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

  Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg som reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Som reisende må du være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og du kan bli nektet innreise eller satt i karantene.

  Mer informasjon om reiser:

  Jeg studerer i utlandet. Hva er gjeldende regler?

  Den enkelte student må følge med på endringer i restriksjoner for reise og opphold i det landet de skal studere, jobbe eller reise til. Det er ulike bestemmelser i forskjellige land, og bestemmelsene blir også endret, ofte på kort varsel.

  Det er også viktig å skaffe seg informasjon direkte fra landet det gjelder.

  For mer informasjon om studier i utlandet, se regjeringens nettside for Korona og norske utenlandsstudenter.

  Hvordan er det med innenlandsreiser?

  Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta.
  • Har god hånd- og hostehygiene.
  • Holder tilstrekkelig avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Tester deg i kommunen du oppholder deg i, når du får symptomer.

  Mer informasjon om reiser innenlands (Helsedirektoratet/helsenorge.no)