Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Spørsmål og svar om koronaviruset for UiB-studenter

Her finner du informasjon om hvilke følger koronautbruddet får for deg som student ved UiB.

Illustration COVID-19
Foto/ill.: Colourbox.com
Foto/ill.:
Colourbox.com

 

Campus og bygg

Jeg har ikke fått hentet ut bøker og nødvendig studiemateriell. Hva gjør jeg?

Universitetets bygninger er stengt for alle ansatte og studenter.

Studenter med ekstraordinære behov for å hente viktig og nødvendig studiemateriell, kan melde inn ønske til Infosenteret ved sitt fakultet. Vennligst oppgi navn og mobilnummer, hva du skal hente, hvorfor og hvor (bygg, romnummer om mulig).

Er du er syk / har mistanke om at du er smittet, får du ikke tilgang. 

Les mer: UiBs bygg er stengt

Er lesesaler og undervisningsrom åpne?

Nei, alle UiB sine bygninger er stengt for alle studenter og ansatte. Dette gjelder også samtlige lesesaler og undervisningsrom. All undervisning foregår nå digitalt. Studenter må følge og delta i undervisningen hjemmefra via digitale plattformer resten av vårsemesteret.

Er universitetsbibliotekene åpne?

Nei, alle UiB sine bygninger er stengt for alle studenter og ansatte. Dette gjelder også universitetsbibliotekene, men bibliotekenes digitale tjenester er bemannet og åpne.

Se nettsiden til Universitetsbiblioteket for informasjon om digitale tjenester og tilbud

Er Universitetsmuseet åpent?

Universitetsmuseet er stengt.

Hva skjer med arrangement på UiB?

Planlagte arrangementer ved UiB er avlyst.

Undervisning, eksamen, praksis og fravær

Hvordan foregår undervisningen?

All undervisning og eksamen der studentene er fysisk til stede er stoppet. All undervisning og aktivitet ved UiB foregår nå på digitale flater. Følg med på Mitt UiB for informasjon fra ditt fakultet/institutt om undervisning og vurdering for dine emner/studieprogram.

Her finner du informasjon om undervisning og eksament på digitale flater for undervisere og studenter

Jeg må være hjemme med barn. Hvilke regler gjelder for meg i forhold til studieprogresjon og eksamen?

UiB vil legge til rette for at studenter skal opprettholde studieprogresjon og få tatt eksamen. Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging. 

Hva skjer ved fravær grunnet koronasmitte?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. Vårsemesteret 2020 har UiB innført egenmelding ved gyldig fravær på eksamen for å sikre at studenter ved UiB får gjennomført sin utdanning og får ta sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2), jf. fastsatt midlertidig forskrift.

Her finner du mer informasjon om sykdom og gyldig fravær, og hvordan registrere fravær

UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus. Vi jobber å finne ordninger som sikrer at studenter som ikke kan gjennomføre praksis eller obligatorisk undervisning likevel får fullført sin praksis og undervisning.

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet grunnet karantene/sykdom, vil fagmiljøet vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som i mindre grad krever fysisk frammøte.

Hva skjer med eksamen?

Fakultetene vil gjennomføre alternative digitale løsninger og vurderingsformer. Samtlige fakultet har dialog med sine studenter og så snart ny vurderingsform er vedtatt, vil du finne informasjon om det på det enkelte emnet i Mitt UiB.

Her finner du informasjon om undervisning og eksament på digitale flater for undervisere og studenter

Jeg er lektorstudent. Hva skjer med praksis?

UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at du skal få gjennomføre studiet på normert tid. Vi arbeider med å finne løsninger for dette semesterets praksisopplæring. Hovedprinsippet er at dere skal gjøre det som praksisskolen deres gjør. Les mer om praksis for lektorutdanningen her

Jeg er PhD-kandidat som tar kurs eller fag ved UiB. Hvilke endringer gjelder for meg?

Vennligst sjekk Mitt UiB for informasjon om endringene som gjelder dine kurs. Universitetet jobber med å finne gode alternative løsninger for eksamen. Dersom du har andre henvendelser, ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet

Hva skjer med disputaser?

Det er besluttet at alle disputaser ved Universitetet i Bergen skal gjennomføres digitalt under utbruddet av koronaviruset (COVID-19).

Les mer om dette her: Alle disputaser skal gjennomføres digitalt

Utveksling og reise

Hva skjer med utveksling?

UiB anbefaler alle studenter i utlandet om å reise hjem.

Nytt reiseråd er utstedt fra norske myndigheter, og UiB-studenter som er på utveksling eller feltarbeid i utlandet anbefales å reise hjem. Dette er i tråd med norsk UD og helsemyndigheter sin anbefaling.

Vi ber studentene ellers om å holde seg oppdatert på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).

Den pågående situasjonen er krevende og mange kjenner bekymring og uro. Dersom du har behov for å snakke med noen, kan du gjerne ta kontakt med Sammen Psykisk Helse. Tjenesten er gratis.

For studenter som ikke har reist enda, men som skal på utveksling våren 2020

Utvekslingsoppholdet deres blir avlyst, og UiB vil ikke legge til rette for utreise. Dersom dette gjelder deg - ber vi om at du kontakter oss på utveksling@uib.no.

For studenter som er i søknadsprosess med for utveksling høsten 2020 og/eller våren 2021

Så langt det lar seg gjøre, oppfordrer vi deg til å planlegge for at utveksling fortsatt kan være mulig. Følg søknadsprosedyrer som er sendt/vil bli sendt til deg fra utvekslingskoordinator ved UiB.

På grunn av den usikre situasjonen vi nå er inne i, ber vi deg utsette søknad om visum, betaling av søknadsavgift, gjennomføring av nødvendige helseundersøkelser og innbetaling av skolepenger så lenge som mulig.

Vi anbefaler også at du utsetter kjøp av billetter/kjøper fleksibel billett og utsetter eventuell oppsigelse av hybel i Bergen inntil det er avklart at utvekslingsoppholdet kan gjennomføres.

Jeg er/ har vært på reise i utlandet. Hva skjer når jeg kommer til Norge?

 Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. For mer informasjon, se regjeringens råd om reiser og koronavirus.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg befinner meg i utlandet?

UiB anbefaler alle studenter i utlandet om å reise hjem.
(se også over under "Hva skjer med utveksling?")

vis du befinner deg i et område med kjent koronasmitte, må du unngå kontakt med syke personer, og spesielt personer med luftveissymptomer. Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

På reise utenlands bør man også følge råd fra lokale helsemyndigheter. Her kan du lese FHIs reiseråd.

Jeg skal på reise – hvordan skal jeg forholde meg?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Her finner du regjeringens svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus

  Er det farlig å reise med bybane, buss, tog, fly?

  Unngå offentlig transport hvis du kan, og unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre.

  Informasjon fra Helsedirektoratet: Kollektivtransport

  Sykdom

  Jeg er satt i karantene, hvilke følger får dette?

  Dersom du er forhindret fra å møte opp til eksamen eller obligatorisk aktivitet grunnet karantene gitt av lege, gjelder de samme reglene som ved en sykmelding. Du kan også ha rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Les mer på NAV sine nettsider om koronavirus og sykmelding her

  Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

  Jeg har vært i område med koronasmitte, og har fått symptomer på forkjølelse. Hva bør jeg gjøre?

  Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

  Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

  Jeg er leietaker hos Sammen, og lurer på om jeg kan ha fått koronavirus. Hvem skal jeg varsle?

  Gi beskjed til bolig@sammen.no, og ta kontakt med lege.

  Hva skal jeg gjøre hvis jeg er redd for at jeg er utsatt for smitte, men ikke er syk?

  Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt).

  Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

  • Du mistenker at du kan være smittet
  • Du har fått bekreftet at du er smittet
  • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus
  • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (med "nær kontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt). Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde
  • Du har vært på reise utenlands og skal være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft

  Gode hygienerutiner er viktig, selv om man ikke føler seg syk:

  • Holde 1-2 meters avstand til andre personer
  • Hoste/nys i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt om du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

  Les mer:

  Annet

  Jeg er redd og bekymret. Hvem kan jeg snakke med?

  På Sammens lavterskel telefontjeneste, Sammens pratelinje, kan du ringe og prate om hva som helst.

  Telefon +47 908 49 989
  Åpen mandag-fredag kl. 09.00-18.00

  Sammen Psykisk helse er bemannet, og studenter kan bestille timer hos psykolog eller rådgiver som vanlig. Avtalene holdes på video eller telefon. 

  Jeg studerer ved Det medisinske fakultet? Gjelder egne råd for meg?

  Universitetet i Bergen stengte 12. mars bygningene for både studenter og ansatte. Studenter ved alle studieprogrammer ved Det medisinske fakultet skal holde seg borte fra undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler, ferdighetssenter og sykehus. UiBs lokaler er fysisk avstengt.

  Dersom du er student i en helseprofesjonsutdanning og har praksis eller klinisk undervisning ved en helseinstitusjon/klinikk/apotek eller på annen måte er i kontakt med pasienter, skal du i denne sammenheng regne deg som helsepersonell og følge rådene som Folkehelseinstituttet gir til helsepersonell. Du må også forholde deg til og følge eventuell lokal informasjon fra aktuell helseinstitusjon/klinikk/apotek. Det vil også bli gitt fortløpende informasjon fra fakultetet i Mitt UiB.

   

  Tilknyttet innhold