Hjem
Studentsider
Korona

Utveksling i 2022/2023

Viktig informasjon til deg som skal på utveksling høsten 2022 og informasjon om søknadsprosessen for deg som ønsker deg ut våren 2023.

hva skjer med utveksling
UiB ber utvekslingsstudentene holde seg oppdaterte på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

(Oppdatert 10.06.2022)

Her finner du som student nyttig informasjon om sikkerhet og beredskap, søknadsprosedyrer m.m.

Utveksling høsten 2022

Pandemisituasjonen er veldig ulik i de ulike landene/verdensdelene UiB sender studenter til, og en del av denne informasjonen kan derfor virke mindre relevant for noen av dere. Det er likevel viktig å få frem følgende:

  • UDs reiseråd: Følg med på UDs reiseråd – disse kan endre seg, både med tanke på pandemi-utviklingen i ulike land og verdensdeler, men også med bakgrunn i krigen i Ukraina. Det er derfor viktig at du som kommende utvekslingsstudent holder deg oppdatert på reiserådene for det landet du skal til.
  • Forsikring for studenter i utlandet: UDs reiseråd for enkeltland har følger for gyldigheten av forsikringen du kjøper for utvekslingsoppholdet. Det er viktig at du som skal reise på utveksling tegner forsikring for hele utvekslingsoppholdet. Denne forsikringen vil sikre deg mot noen av utgiftene HELFO (se under) ikke dekker. Finner du ikke gyldig forsikring for landet du skal reise til, kan du ikke reise på utveksling. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene for din egen reiseforsikring, og det er særlig viktig at du merker deg om det er begrensninger i forsikringen. Selv om noen reiseforsikringer dekker COVID19-relatert sykdom gis det ikke nødvendigvis dekning for andre hendelser og tap knyttet til COVID-19 (som erstatning ved evakuering, innreisenekt, reisekostnader, karantene, forsinkelser, avbestilling av reiser, osv.).
  • Forsikring gjennom det utenlandske universitet: Noen universiteter utenfor Europa krever at man kjøper en spesifikk helseforsikring gjennom dem. Merk at denne ikke kan erstatte forsikringen vi skriver om i kulepunktet over.
  • HELFO: norske statsborgere og utenlandske statsborgere med rett til støtte fra Lånekassen har rett til helsetjenester i utlandet gjennom HELFO. Informasjon for studenter som skal til land i EU/EØS/Sveits og informasjon til studenter som skal til land utanfor EU/EØS/Sveits. Studenter som skal til EU/EØS eller Sveits må ta med sitt europeiske helsetrygdkort. Merk deg forhold som kan påvirke helserettighetene gjennom HELFO, f.eks. å ta seg deltidsjobb når man er på utveksling.
  • Koronavaksine og vaksinesertifikat: Mange land vil ha innreisekrav om at du er vaksinert eller at du har dokumentasjon på gjennomgått korona-sykdom. Last ned koronasertifikat eller annen dokumentasjon på helsenorge.no. Noen universiteter har også krav om slik dokumentasjon for å få tilgang på campus.
  • Smittesituasjonen: Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner og det er viktig å være obs på ev. endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling: avlysninger fra samarbeidsuniversitet, endringer i undervisningsform, krav til karantenehotell eller nye smittevernstiltak som påvirker ut-/innreise. Før du reiser må du undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet du skal til og at du setter deg inn i særlige risikoforhold i landet (eksempelvis press på helsevesen, transportsektor). Hold tett kontakt med vertsuniversitetet i tiden før du drar og deretter. I tillegg må du holde deg oppdatert på offisiell informasjon om korona fra myndighetene i det landet du reiser til, og forholde deg lojalt til smitteverntiltak i studielandet.
  • Plan B for høstsemesteret: I mange land er koronasituasjonen fortsatt usikker, og vi anbefaler dere derfor om å ha en plan B for studier ved UiB i høstsemesteret.

UiB vil bistå deg så godt vi kan både i forkant og underveis i utvekslingsoppholdet. Dersom du skulle ønske å trekke deg fra utveksling, er det selvsagt mulig. Eventuelle forpliktelser du har inngått i forbindelse med oppholdet, må du da selv ta ansvar for. Ta gjerne kontakt med oss på utveksling@uib.no dersom du har spørsmål.

Videre ønsker vi å gi deg en oversikt over andre ting det er viktig å huske på i beredskapssammenheng når du skal reise ut:  

Vi ønsker deg et fint utvekslingsopphold!

Utveksling våren 2023

Noen deler av verden – spesielt utenfor Europa – er fortsatt rammet av koronautbruddet, noe som kan påvirke innreisemuligheter, mulighet til å søke om visum og vertsuniversitetets mulighet til å ta imot utvekslingsstudenter. Situasjonen kan også endre seg fremover. 

I utgangspunktet planlegger vi likevel som normalt og lyser ut avtaler både i og utenfor Europa. 

Husk at uansett hvor du planlegger å reise, må du passe på at det du skal gjøre under utvekslingsoppholdet vil kunne godkjennes som en del av graden din ved UiB. Vi ber også alle studenter om parallelt å lage en alternativ plan for å studere ved UiB våren 2023, i tilfelle utreise ikke blir mulig.  

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på utveksling@uib.no

SØKER DU OM UTVEKSLING TIL STORBRITANNIA?
Storbritannia gikk ut av EU 1. januar 2021. Alle britiske universiteter UiB har søkbar Erasmus-avtale med vil kunne motta studenter med Erasmus-stipend det akademiske året 22/23.