Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Utveksling: hva skjer nå?

UiB følger nasjonale myndigheters råd og retningslinjer om helse og reise.

hva skjer med utveksling
UiB ber utvekslingsstudentene holde seg oppdatert på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).
Foto/ill.:
Colourbox

(Oppdatert 29.06.20)

Utveksling høsten 2020

Innenfor Europa

UiB ønsker å kunne legge til rette for utveksling innenfor Europa der det fortsatt er mulig, og for de studentene som har mulighet til å avvente i tiden fremover om de kan dra eller ikke. Karanteneregler og reiseråd oppdateres jevnlig av norske myndigheter. Vi oppfordrer studenter om å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende reiseråd og karanteneregler:

Vi anbefaler alle studenter om å ha en hovedplan om å studere ved UiB til høsten. Utover dette kan de som har mulighet til det holde på sin søknad om utveksling, for så å vurdere om utvekslingsoppholdet kan gjennomføres i tråd med nye reiseråd som måtte komme. Dette vil også være avhengig av at lærestedet hvor studenten har søkt om utveksling fortsatt tar imot utvekslingsstudenter. Her kan det komme oppdateringer fortløpende.

Studenter som ikke har mulighet til å forholde seg til en slik uavklart situasjon, kan trekke sin søknad om utveksling. Dersom studenten ønsker det, og det er mulig innenfor studieprogrammets / utdanningsplanens rammer, vil UiB arbeide for å flytte planlagte utvekslingsopphold innenfor Europa til våren 2021.

Utenfor Europa

Koronapandemien har medført reiserestriksjoner og stengte grenser, og som følge av den internasjonale situasjonen og gjeldende reiseråd fra UD har UiB besluttet å ikke legge til rette for utveksling utenfor Europa høsten 2020. 

Flere utenlandske læresteder som UiB samarbeider med, har meldt fra om at de ikke vil ta imot internasjonale studenter til høsten på bakgrunn av den usikre internasjonale situasjonen. En rekke land har også stengt grensene, noe som gjøre det vanskelig å få behandlet studentenes visumsøknader i tide til avreise.

Der det er mulig innenfor studieprogrammets / utdanningsplanens rammer, og dersom studenten ønsker det, vil UiB arbeide for å flytte planlagte utvekslingsopphold utenfor Europa til våren 2021.

Les mer om utveksling utenfor Europa høsten 2020

Jeg er i karantene i utlandet, eller det er innført reiseforbud her jeg er. Hvordan skal jeg forholde meg til rådet om å reise hjem?

I slike tilfeller ber vi deg om å ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon og spørre hva du skal gjøre: 

Her finner du oversikt over norske utenriksstasjoner i utlandet

Universitetet her jeg er, råder meg til å bli. Skal jeg likevel følge anbefalingen og dra hjem til Norge?

UiB anbefaler at du følger råd fra norske myndigheter, som ber alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte i samråd med sitt reise- og flyselskap.

Les mer om regjeringens råd om reiser og koronavirus

Hvor raskt bør jeg komme meg hjem?

Norske myndigheter anbefaler hjemreise så snart som mulig - se regjeringens informasjon om reiseråd på nettsiden.

UiB vil dekke kostnader knyttet til ombooking av billett dersom ikke forsikringen din dekker dette. Dersom dette gjelder deg, kan du sende kvitteringer, kontonummer og hjemstedsadresse i Norge til utveksling@uib.no, så ordner vi med refusjon. 

Hva med boligen min i utlandet og husleie?

Du må prøve å avslutte kontrakten for leie av bolig. Dersom dette ikke er mulig og forsikringsselskapet ditt ikke kan dekke utgiftene, vil UiB kompensere for dette mot fremvisning av dokumentasjon. I så fall ber vi deg sende kvitteringer, kontonummer og hjemstedsadresse i Norge til utveksling@uib.no

Jeg har kjøpt ny flybillett og har lite penger igjen. Hva kan jeg gjøre?

Dersom ditt forsikringsselskap ikke dekker dette, ber vi deg om å sende kvitteringer for utlegg du har hatt i forbindelse med ombooking til utveksling@uib.no, så skal vi refundere det til deg så snart som mulig. Vi trenger også å vite ditt kontonummer og bostedsadresse i Norge.

Hvordan blir det med det faglige opplegget? Får jeg utvekslingsoppholdet godkjent?

Vår anbefaling er at du reiser hjem så fort som mulig. Samtidig anbefaler vi deg å avklare med vertsuniversitetet hvordan de kan legge til rette for at du kan gjennomføre det faglige opplegget, slik at du får fullført semesteret selv om du reiser hjem. Dersom det blir utfordringer med dette, vil vi legge til rette for at du ikke vil tape faglig på dette. Da må du ta kontakt med oss igjen.

Jeg er i fjerntliggende strøk og har familie jeg kan være hos i nærheten, eller i hvert fall nærmere enn Norge. Skal jeg likevel dra hjem til Norge?

UiBs anbefaling er at studenter i utlandet skal komme hjem til Norge. Utover dette må du ta din egen beslutning ut ifra den situasjonen du befinner deg i. 

Les mer om regjeringens råd om reiser og koronavirus

Hvordan blir det med Erasmus-stipendet mitt?

Det vil bli utvist fleksibilitet så langt som mulig når det gjelder Eramusstipendet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. Inntil da ber vi deg om å ta vare på alle kvitteringer som viser utgifter knyttet til utvekslingsoppholdet. 

Hva skjer med lånet og stipendet mitt?

Mange studenter lurer på hva som skjer med lån og stipend når man brått reiser hjem fra utvekslingsoppholdet. Les mer om dette på nettsidene til Kunnskapsdepartementet og Lånekassen.

Hva skjer når jeg lander i Norge. Må jeg holde meg hjemme?

Jeg er bekymret og trenger noen å snakke med

På Sammens lavterskel telefontjeneste, Sammens pratelinje, kan du ringe og prate om hva som helst.

Telefon +47 908 49 989
Åpen hver dag kl. 09.00-18.00

Sammen Psykisk helse er bemannet og studentene kan bestille timer hos psykolog eller rådgiver som vanlig.