Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Utveksling våren 2021

Det er vanskelig å si hvor man faktisk kan reise til våren 2021, men vi antar likevel at det vil være større sjanse for å kunne utveksle til et land i Europa enn til verden for øvrig.

hva skjer med utveksling
UiB ber utvekslingsstudentene holde seg oppdaterte på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).
Foto/ill.:
Colourbox

(Oppdatert 14.10.2020)

Store deler av verden er hardt rammet av koronapandemien, og situasjonen er stadig i endring. Ved UiB mottar vi fortløpende tilbakemeldinger fra våre partneruniversiteter om kansellering av utveksling. Mange land har per i dag innreiserestriksjoner, og det er ikke mulig å søke om studentvisum.

UiB har i det lengste håpet at det skulle være mulig å gjennomføre utveksling til læresteder utenfor Europa, men etter en totalvurdering er det besluttet at UiB ikke vil legge til rette for utveksling utenfor Europa våren 2021. Studenter vil motta direkte informasjon per epost.

Dersom det er mulig innenfor det enkelte studieprogram / studieplan å gjennomføre et utvekslingsopphold høsten 2021, vil det være mulig å søke om dette innen neste søknadsfrist som er 1. februar.

Utveksling innenfor Europa

UiB legger fortsatt til rette for utveksling innenfor Europa så lenge vertsuniversitetet tar imot studenter våren 2021.