Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Utveksling i 2021 og 2022

Viktig informasjon til deg som skal på utveksling høsten 2021 og informasjon om søknadsprosessen for deg som ønsker deg ut våren 2022.

hva skjer med utveksling
UiB ber utvekslingsstudentene holde seg oppdaterte på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

(Oppdatert 14.06.2021)

Her finner du som student nyttig informasjon om sikkerhet og beredskap, søknadsprosedyrer m.m.

Utveksling høsten 2021

Viktig informasjon for deg som skal på utveksling høsten 2021:

 • UDs reiseråd: UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land det ikke er gjort unntak for. Dette er et råd som i første omgang gjelder frem til 1. juli. Kunnskapsdepartementet sier imidlertid at regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser, og studenter som drar på utveksling bryter dermed ikke med UDs reiseråd.
 • Forsikring for studenter i utlandet: Smittesituasjonen er fortsatt alvorlig mange steder og det er derfor svært viktig at du som skal reise på utveksling tegner gyldig forsikring for hele utvekslingsoppholdet som dekker kostnader ved COVID19-relatert sykdom. Finner du ikke gyldig forsikring for landet du skal reise til, kan du ikke reise på utveksling. Du er selv ansvarlig for å sette seg inn i vilkårene for din egen reiseforsikring. Det er særlig viktig at du merker deg begrensninger i forsikringen, og er klar over ansvaret og risikoen ved et utvekslingsopphold. Selv om noen reiseforsikringer dekker COVID19-relatert sykdom gis det ikke nødvendigvis dekning for andre hendelser og tap knyttet til covid-19 (som erstatning ved evakuering, innreisenekt, reisekostnader, karantene, forsinkelser, avbestilling av reiser, osv.). Denne forsikringen vil sikre deg mot utgifter HELFO (se under) ikke dekker.
 • HELFO: Norske statsborgere og utenlandske statsborgere med rett til støtte fra Lånekassen har rett til helsetjenester i utlandet gjennom HELFO. Informasjon for studenter som skal til land i EU/EØS/Sveits og informasjon til studenter som skal til land utanfor EU/EØS/Sveits. Studenter som skal til EU/EØS eller Sveits må ta med sitt europeiske helsetrygdkort. Merk deg forhold som kan påvirke helserettighetene gjennom HELFO, f.eks. å ta seg deltidsjobb når man er på utveksling.
 • Smittesituasjonen: Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner og det er viktig å være obs på ev endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling: avlysninger fra samarbeidsuniversitet, endringer i undervisningsform, eller nye smittevernstiltak som påvirker ut/innreise. Før du reiser må du undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet du skal til og at du setter deg inn i særlige risikoforhold i landet (eksempelvis press på helsevesen, transportsektor). Hold tett kontakt med vertsuniversitetet i tiden før du drar og deretter. I tillegg må du holde deg oppdatert på offisiell informasjon om korona fra myndighetene i det landet du reiser til, og forholde deg lojalt til smitteverntiltak i studielandet. Vær forberedt på at du kan måtte gå i karantene når du kommer hjem til Norge i tråd med gjeldende smitteverntiltak.
 • Eventuell avbrytelse underveis: Skulle du være nødt til å avbryte utvekslingsoppholdet ditt på grunn av koronarelaterte hendelser, har UiB ansvar for å sikre din studiefremdrift.

UiB vil bistå deg så godt vi kan både i forkant og underveis i utvekslingsoppholdet, men du må selv vurdere hvorvidt du ønsker å gjennomføre utvekslingsoppholdet ditt som planlagt. Dersom koronasituasjonen gjør at du nå ønsker å trekke deg fra utveksling, er det fortsatt fullt mulig. Eventuelle forpliktelser du har inngått i forbindelse med oppholdet, må du da selv ta ansvar for.

Til slutt ønsker vi å gi deg en oversikt over andre ting det er viktig å huske på i beredskapssammenheng når du skal reise ut:  

 • Registrer din utenlandske adresse og telefonnummer under «semesteradresse» i StudentWeb.
 • Registrer informasjon om pårørende i StudentWeb.
 • Registrer deg på UDs reiseregistreringsside
 • Les UDs reiseinformasjon om landet du reiser til. Hold deg gjerne oppdatert på denne også underveis i oppholdet.
 • Husk å orientere deg om forholdene i området, også hvis du skal reise lokalt eller i regionen, og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet.
 • Last ned Sjømannskirkens nødnummer-app på mobilen.
 • Undersøk om du trenger å ta vaksiner (koronavaksine: se lenger oppe) før avreise. Se hva Folkehelseinstituttet skriver om dette.
 • Finn gode råd på www.sikresiden.no

Følg med på våre nettsider www.uib.no/utveksling og www.uib.no/erasmus, og ta gjerne kontakt på utveksling@uib.no dersom du har spørsmål.

Utveksling våren 2022

Mange deler av verden er hardt rammet av koronautbruddet, og situasjonen er i stadig endring. Per i dag har flere land innreiserestriksjoner, og det er ikke mulig å søke om studentvisum. Videre blir det kontinuerlig gjort vurderinger ved våre partneruniversiteter om hvorvidt de skal legge til rette for å ta imot utvekslingsstudenter i vårsemesteret eller ikke. Vår erfaring er også at det ikke alltid er lett å finne oppdatert informasjon om hva som er gjeldende i alle land og ved alle læresteder. I tillegg støtter UiB seg til norsk UD sine reiseråd, som er gjenstand for mer eller mindre regelmessige oppdateringer.

I utgangspunktet planlegger vi likevel som normalt og lyser ut avtaler både i og utenfor Europa. Ut ifra den den informasjonen vi sitter på i dag, kan vi si at det er spesielt stor usikkerhet knyttet til følgende verdensdeler/land: 

Oseania
Afrika
Latin-Amerika
Asia
Russland

Ønsker du deg primært til et lærested i en av disse verdensdelene/landene, åpner vi for at du i tillegg kan søke deg til et land i Europa som plan B. For å få en plan B i Europa må du gjøre følgende:  

 • Sett opp universitetene du ønsker deg i verdensdelene/landene i listen over i prioritert rekkefølge i Søknadsweb. 
 • Lenger nede på prioriteringslisten setter du ett eller flere læresteder i Europa. Totalt kan du legge inn 5 alternativer i søknaden.
 • I merknadsfeltet i Søknadsweb skriver du «Jeg ønsker en plan B"

Dersom du ikke har utført disse stegene, vil du ikke få en plan B.

For din plan A konkurrerer du da om plassen(e) på lik linje med andre som har samme lærested som sin plan A. For din plan B vil du bli tildelt ledig lærested i Europa etter at søkere med læresteder i Europa som plan A, har fått tildelt plass. 

Vær oppmerksom på at listen representerer en øyeblikkssituasjon, og den kan bli oppdatert frem mot søknadsfristen. 

(Studenter som søker seg ut på avtalene til Fakultet for kunst, musikk og design har andre regler for søknadsprosessen – kontakt studieveileder.kmd@uib.no ved spørsmål.)

Husk at uansett hvor du planlegger å reise, må du passe på at det du skal gjøre under utvekslingsoppholdet vil kunne godkjennes som en del av graden din ved UiB. Vi ber også alle studenter om parallelt å lage en alternativ plan for å studere ved UiB til våren.  

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på utveksling@uib.no.

 SØKER DU OM UTVEKSLING TIL STORBRITANNIA?

Storbritannia gikk ut av EU 1. januar 2021. Alle britiske universiteter UiB har søkbar Erasmus-avtale med vil kunne motta studenter med Erasmus-stipend det akademiske året 22/23.