Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Utveksling våren og høsten 2021

Våren 2021 legger UiB til rette for utveksling innenfor Europa. Søknad om utveksling høsten 2021 kan leveres fra 11. januar i Søknadsweb, med frist 1. februar.

hva skjer med utveksling
UiB ber utvekslingsstudentene holde seg oppdaterte på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).
Foto/ill.:
Colourbox

(Oppdatert 24.11.2020)

Her finner du som student nyttig informasjon om sikkerhet og beredskap, søknadsprosedyrer m.m.

Utveksling våren 2021

UiB legger til rette for utveksling i Europa våren 2021, så lenge vertsuniversitetet tar imot studenter, og så sant det lar seg gjennomføre med tanke på det som nevnes under her. Norsk UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land det ikke er gjort unntak for. Dette er et råd som i første omgang gjelder frem til 15. januar. Kunnskapsdepartementet sier imidlertid at regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser, og studenter som drar på utveksling bryter dermed ikke med UDs reiseråd.

I forbindelse med stadige endringer i smittesituasjonen i Europa oppfordrer vi deg til å holde tett kontakt med vertsuniversitetet i tiden før du drar og deretter. I tillegg må du holde deg oppdatert på offisiell informasjon om korona fra myndighetene i det landet du reiser til, og forholde deg lojalt til smitteverntiltak i studielandet. Videre ber vi deg være forberedt på at du kan måtte gå i karantene når du kommer hjem til Norge i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Vennligst merk deg følgende om HELFO og forsikring:

 • Helserettigheter gjennom HELFO: norske statsborgere og utenlandske statsborgere med rett til støtte fra Lånekassen har rett til helsetjenester i utlandet gjennom HELFO. Informasjon for studenter som skal til land i EU/EØS/Sveits og informasjon til studenter som skal til land utenfor EU/EØS/Sveits. Studenter som skal utveksle til EU/EØS eller Sveits må ta med sitt europeiske helsetrygdkort. Merk deg forhold som kan påvirke helserettighetene gjennom HELFO, f.eks. å ta seg deltidsjobb når man er på utveksling.
 • Det er studentens ansvar å se til at man har en gyldig forsikring og å sette seg inn i vilkårene for denne. Tegn forsikring for studenter i utlandet (såkalt studentforsikring) - en kombinert reise-, ulykkes- og innboforsikring som dekker hele perioden man er ute. Studentforsikringen vil sikre deg mot utgifter som HELFO ikke dekker. Utgifter som ikke dekkes av HELFO kan være sykehusopphold, hjemreise ved sykdom eller ulykke, evakuering, m.m. Dersom du skal ha praksis mens du er på utveksling er det viktig at forsikringen også dekker dette. OBS – i forbindelse med koronautbruddet er det ekstra viktig å sette seg godt inn i vilkårene for forsikringen, da ikke alle forsikringsselskap dekker koronarelaterte hendelser. Kunnskapsdepartementet anbefaler ANSA sin forsikring for studenter i utlandet.

Skulle du som være nødt til å avbryte utvekslingsoppholdet ditt på grunn av koronarelaterte hendelser, har UiB ansvar for å sikre din studiefremdrift.

UiB vil bistå deg så godt vi kan både i forkant og underveis i utvekslingsoppholdet, men du må selv vurdere hvorvidt du ønsker å gjennomføre utvekslingsoppholdet ditt som planlagt. Dersom koronasituasjonen gjør at du nå ønsker å trekke deg fra utveksling, er det fortsatt fullt mulig. Eventuelle forpliktelser du har inngått i forbindelse med oppholdet, må du da selv ta ansvar for.

Vi ønsker til slutte å gi deg en oversikt over andre ting det er viktig å huske på i beredskapssammenheng når du skal reise ut: 

 • Registrer din utenlandske adresse og telefonnummer under «semesteradresse» i StudentWeb.
 • Registrer informasjon om pårørende i StudentWeb.
 • Les UiBs beredskapsbrosjyre før du reiser. Ta vare på den til senere oppslag.
 • Registrer deg på UDs reiseregistreringsside
 • Les UDs reiseinformasjon om landet du reiser til. Hold deg gjerne oppdatert på denne også underveis i oppholdet.
 • Husk å orientere deg om forholdene i området, også hvis du skal reise lokalt eller i regionen, og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet.
 • Last ned Sjømannskirkens nødnummer-app på mobilen.
 • Undersøk om du trenger å ta vaksiner før avreise. Se hva Folkehelseinstituttet skriver om dette.
 • Finn gode råd på www.sikresiden.no    

Ta gjerne kontakt på utveksling@uib.no dersom du har spørsmål

Utveksling høsten 2021

I utgangspunktet planlegger vi som normalt og lyser ut avtaler både i og utenfor Europa. Likevel ønsker vi å presisere følgende:

Mange deler av verden er hardt rammet av koronautbruddet, og situasjonen er i stadig endring. Per i dag har flere land innreiserestriksjoner, og det er ikke mulig å søke om studentvisum. Videre blir det kontinuerlig gjort vurderinger ved våre partneruniversiteter om hvorvidt de skal legge til rette for å ta imot utvekslingsstudenter i høstsemesteret eller ikke. 

Alt dette bidrar til at det i dag er vanskelig å si hvor man faktisk kan reise til høsten, og hvor dette viser seg å være umulig å gjennomføre. Likevel antar man at det vil være en større sjanse for å kunne utveksle til et land i Europa enn til verden for øvrig.

Normalt får UiB-studenter som søker om utveksling bare tilbud om å søke seg til ett lærested. UiB ønsker i denne veldig spesielle situasjonen å legge til rette for at søkere som primært ønsker seg på utveksling utenfor Europa, kan bli nominert til utveksling til to læresteder samtidig; ett utenfor og ett innenfor Europa.

Med rekkefølgen på søknadsalternativene dine signaliserer du til oss hvordan du prioriterer:

 • Har du lærested(er) innenfor Europa øverst, signaliserer du til oss at dette er din plan A. Du konkurrerer da om plassen(e) på lik linje med andre som har samme lærested som sin plan A.
 • Har du lærested(er) utenfor Europa øverst, signaliserer du til oss at dette er din plan A, mens læresteder du eventuelt har satt opp innenfor Europa er din plan B. Merk da at søkere som har samme lærested som sin plan A vil gå foran deg ved konkurranse om plassene.

Søknad leveres i Søknadsweb innen 1. februar.

Husk at uansett hvor du planlegger å reise, må du passe på at det du skal gjøre under utvekslingsoppholdet vil kunne godkjennes som del av graden din ved UiB.

Vi ber også alle studenter om parallelt å lage en alternativ plan for å studere ved UiB til høsten. 

Ta kontakt med oss på utveksling@uib.no dersom du har spørsmål!

(Studenter som søker seg ut på avtalene til Fakultet for kunst, musikk og design har andre regler for søknadsprosessen – kontakt tale.vik@uib.no ved spørsmål)