Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Utveksling våren og høsten 2021

Våren 2021 legger UiB til rette for utveksling innenfor Europa. Søknad om utveksling høsten 2021 kan leveres fra 11. januar i Søknadsweb, med frist 1. februar.

hva skjer med utveksling
UiB ber utvekslingsstudentene holde seg oppdaterte på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

(Oppdatert 12.04.2021)

Her finner du som student nyttig informasjon om sikkerhet og beredskap, søknadsprosedyrer m.m.

Utveksling våren 2021

UiB legger til rette for utveksling i Europa våren 2021, så lenge vertsuniversitetet tar imot studenter, og så sant det lar seg gjennomføre med tanke på det som nevnes under her. Norsk UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land det ikke er gjort unntak for. Dette er et råd som i første omgang gjelder frem til 15. januar. Kunnskapsdepartementet sier imidlertid at regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser, og studenter som drar på utveksling bryter dermed ikke med UDs reiseråd.

I forbindelse med stadige endringer i smittesituasjonen i Europa oppfordrer vi deg til å holde tett kontakt med vertsuniversitetet i tiden før du drar og deretter. I tillegg må du holde deg oppdatert på offisiell informasjon om korona fra myndighetene i det landet du reiser til, og forholde deg lojalt til smitteverntiltak i studielandet. Videre ber vi deg være forberedt på at du kan måtte gå i karantene når du kommer hjem til Norge i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Vennligst merk deg følgende om HELFO og forsikring:

 • Helserettigheter gjennom HELFO: norske statsborgere og utenlandske statsborgere med rett til støtte fra Lånekassen har rett til helsetjenester i utlandet gjennom HELFO. Informasjon for studenter som skal til land i EU/EØS/Sveits og informasjon til studenter som skal til land utenfor EU/EØS/Sveits. Studenter som skal utveksle til EU/EØS eller Sveits må ta med sitt europeiske helsetrygdkort. Merk deg forhold som kan påvirke helserettighetene gjennom HELFO, f.eks. å ta seg deltidsjobb når man er på utveksling.
 • Det er studentens ansvar å se til at man har en gyldig forsikring og å sette seg inn i vilkårene for denne. Tegn forsikring for studenter i utlandet (såkalt studentforsikring) - en kombinert reise-, ulykkes- og innboforsikring som dekker hele perioden man er ute. Studentforsikringen vil sikre deg mot utgifter som HELFO ikke dekker. Utgifter som ikke dekkes av HELFO kan være sykehusopphold, hjemreise ved sykdom eller ulykke, evakuering, m.m. Dersom du skal ha praksis mens du er på utveksling er det viktig at forsikringen også dekker dette. OBS – i forbindelse med koronautbruddet er det ekstra viktig å sette seg godt inn i vilkårene for forsikringen, da ikke alle forsikringsselskap dekker koronarelaterte hendelser. Kunnskapsdepartementet anbefaler ANSA sin forsikring for studenter i utlandet.

Skulle du som være nødt til å avbryte utvekslingsoppholdet ditt på grunn av koronarelaterte hendelser, har UiB ansvar for å sikre din studiefremdrift.

UiB vil bistå deg så godt vi kan både i forkant og underveis i utvekslingsoppholdet, men du må selv vurdere hvorvidt du ønsker å gjennomføre utvekslingsoppholdet ditt som planlagt. Dersom koronasituasjonen gjør at du nå ønsker å trekke deg fra utveksling, er det fortsatt fullt mulig. Eventuelle forpliktelser du har inngått i forbindelse med oppholdet, må du da selv ta ansvar for.

Vi ønsker til slutte å gi deg en oversikt over andre ting det er viktig å huske på i beredskapssammenheng når du skal reise ut: 

 • Registrer din utenlandske adresse og telefonnummer under «semesteradresse» i StudentWeb.
 • Registrer informasjon om pårørende i StudentWeb.
 • Les UiBs beredskapsbrosjyre før du reiser. Ta vare på den til senere oppslag.
 • Registrer deg på UDs reiseregistreringsside
 • Les UDs reiseinformasjon om landet du reiser til. Hold deg gjerne oppdatert på denne også underveis i oppholdet.
 • Husk å orientere deg om forholdene i området, også hvis du skal reise lokalt eller i regionen, og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet.
 • Last ned Sjømannskirkens nødnummer-app på mobilen.
 • Undersøk om du trenger å ta vaksiner før avreise. Se hva Folkehelseinstituttet skriver om dette.
 • Finn gode råd på www.sikresiden.no    

Ta gjerne kontakt på utveksling@uib.no dersom du har spørsmål

Utveksling høsten 2021

Dessverre er situasjonen fortsatt svært usikker når det gjelder utveksling til høsten, og mange av våre partneruniversiteter (spesielt utenfor Europa) har kansellert utveksling. De søkerne det gjelder skal ha fått informasjon om dette. Slik vi ser det, vil det være en større sjanse for å kunne utveksle til et land i Europa enn til verden for øvrig, og innenfor Europa løper man også en mindre økonomisk risiko. Usikkerheten er knyttet til blant annet:

 • Visum og innreise: Mange land har stengte grenser, og har stengt for muligheten til å søke om visum. Til andre land kan man søke om visum, men dette innebærer at man må betale en avgift.
 • Søknadsgebyrer: En del av universitetene utenfor Europa har krav om betaling av gebyr for å søke om opptak.
 • Undervisningsform: Følg nøye med på informasjon fra lærestedet når det gjelder undervisningsopplegg og -tilbud, og vær forberedt på at det kan komme endringer i undervisningsopplegget, f.eks. endring fra fysisk til digital undervisning.
 • Skolepenger: En del studenter som søker seg utenfor Europa må betale skolepenger, og vi gjør oppmerksom på at dere må sette dere inn i refusjonsreglene for disse. Det er ikke sikkert skolepenger kan refunderes dersom universitetet som et alternativ til fysisk utveksling setter opp digital undervisning.
 • Forsikring: Det kan være lettere å få kjøpt en forsikring som er gyldig innenfor Europa enn utenfor Europa. Husk at du som student er ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring for reise og opphold, og for å sette deg godt inn i vilkårene. Forsikringsselskapene har ulike vilkår og ulik dekning for studenter på utveksling, også med tanke på pandemien.
 • Smittesituasjonen: Denne kan være veldig ulik fra land til land, og det vil også variere hvilket helsetilbud de ulike landene har. Smittesituasjonen utover våren må følges, og man må også ta hensyn til eventuelle nye (reise)råd fra norske myndigheter.

Til studenter med søknader utenfor Europa:

 • Noen av dere har fått to tilbud om utveksling; ett utenfor og ett innenfor Europa. Slik situasjonen er nå, anser vi alternativet innenfor Europa som det mest realistiske. Med en søknad om utveksling i Europa, trenger dere heller ikke å forplikte dere økonomisk helt enda.
 • Noen av dere har bare tilbudet om utveksling utenfor Europa. Vi ber dere nå vurdere om dere ønsker å fortsette søknadsprosessen, med den usikkerheten og de utgiftene dette innebærer.
 • Merk at eventuelle økonomiske tap som følge av å fortsette søknadsprosessen til læresteder utenfor Europa må dekkes av studenten selv. Ønsker du å fortsette prosessen anbefaler vi å vente med betaling av gebyrer og avgifter så lenge som dette er mulig innenfor vertsuniversitetets frister.
 • Dersom usikkerhetsmomentene vi har presentert over her gjør at dere nå ønsker å velge alternativet i Europa, eller avslutte søknadsprosessen mot universitet utenfor Europa, ber vi om at dere gir oss beskjed om dette på utveksling@uib.no.  

Til alle søkere:

UiB ønsker så langt som mulig å tilrettelegge for at studentene kan reise på utveksling dit de helst vil til høsten, men situasjonen er fortsatt usikker, og vi forstår at det er vanskelig å stå i en slik uavklart prosess. Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg utover våren og sommeren, og om det vil komme nye (reise)råd fra norske myndigheter. Vi mottar også fortsatt kanselleringer fra våre partneruniversiteter. På grunn av denne usikkerheten anbefaler vi alle studenter å ha en alternativ plan om å studere ved UiB til høsten.

Har du spørsmål eller behov for avklaringer før du gjør et valg, kan du ta kontakt på utveksling@uib.no.