Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Regjeringen stenger utdanningsinstitusjoner:

UiBs bygg er stengt

12. mars innførte regjeringen strenge tiltak for å hindre koronasmitte. Som følge av dette har UiB stengt byggene for studenter og ansatte.

bilde av museplass
UiB-ledelsen har fulgt situasjonen tett, og satte beredskapsstab 27. februar. Torsdag 12. mars ble alle UiBs bygg besluttet stengt.
Foto/ill.:
Simon Brandseth/UiB

Pandemien forårsaket av koronaviruset (SARS-CoV-2) er en krevende situasjon, hvor hensynet til liv og helse må settes fremst.

Beredskapsledelsen har fortløpende vurdert og iverksatt tiltak for å bremse smittespredningen i samfunnet og ivareta helse og sikkerhet for studenter og ansatte.

Universitetet i Bergen stengte 12. mars campus, som følge fra regjeringens beslutning om å lukke alle utdanningsinstitusjoner.

Virksomhetskritiske funksjoner

For å ivareta viktige funksjoner knyttet til liv og helse, laboratorier og beredskap, vil et fåtall nøkkelpersoner ha tilgang til byggene.
Det er universitetsledelsen som tar beslutningen om hvem som skal ha tilgang til de ulike byggene, basert på innspill fra fakultet og avdelinger.

Hensikten med lukkingen av campus er å begrense risiko for smitte. Universitetsledelsen har forståelse for at stengingen av campus på sikt kan få nye og utilsiktede virkninger. Det kan derfor søkes om tilgang for ytterligere personer som skal ivareta virksomhetskritiske funksjoner.

Søknaden sendes til HR-avdelingen ved sonja.dyrkorn@uib.no

Les også: Helsedirektoratet stenger alle utdanningsinstitusjoner.

Tilgang til bygg

UiBs bygninger er stengt for alle ansatte og studenter. All undervisning foregår på digitale plattformer, og det blir ingen undervisning eller vurdering (eksamen) på campus resten av vårsemesteret. Alle lesesaler og undervisningsrom er stengt for studenter.

Studenter med ekstraordinære behov for å hente viktig og nødvendig studiemateriell, kan melde inn ønske til Infosenteret ved sitt fakultet. Vennligst oppgi navn og mobilnummer, hva som skal hentes, hvorfor og hvor (bygg, romnummer om mulig).

Ved sykdom / mistanke om smitte, får man ikke tilgang.