Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Student: Hva skjer med undervisning og eksamen?

All undervisning og eksamen gjennomføres digitalt for vårsemesteret. UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter opprettholder sin studieprogresjon og får sitt vitnemål inneværende semester.

Grafisk illustrasjon PC-skjerm, stabel med bøker og koppeholder med penner.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Universitetsledelsen ved UiB har i samråd med fakultetene besluttet å videreføre digitial undervisning og vurdering (eksamen) for resten av vårsemesteret. Det betyr at all undervisning vil foregå på digitale plattformer og det blir ingen undervisning på campus resten av vårsemesteret. Alle lesesaler og undervisningsrom vil være stengt for studenter.

De fleste fakultetene har lagt om til digital undervisning. Sentralt i UiB læringslab og på fakultetene gjennomføres løpende opplæring av undervisere i ulike digitale verktøy for å tilpasse undervisningen på best mulig måte på de enkelte emnene/studieprogrammene.

Hvordan vil digital undervisning gjennomføres?

Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB, og digital undervisning vil skje herfra ved hjelp av skjerm-/videoopptak, sanntidsundervisning med mulighet for diskusjon og dialog mellom undervisere og studenter. I Mitt UiB vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om undervisnings- og vurderingsform på ditt emne/studieprogram.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, takker studentene for tålmodigheten

Les også: Slik studerer du hjemmefra – verktøy og ressurser

Hva skjer med min eksamen?

Skriftlige skoleeksamener vil ikke bli avholdt i eksamenslokaler ved UiB som tidligere planlagt. UiB arbeider med å finne gode alternative løsninger for eksamen som ikke krever fysisk fremmøte. For de fleste emner vil hjemmeeksamen være en tilfredsstillende løsning. Alle fakulteter har dialog med sine studenter, og så snart alternativ digital vurderingsform er vedtatt vil du få informasjon om dette på ditt emne i Mitt UiB.

Sykdom og fravær på eksamen

Vårsemesteret 2020 har UiB innført egenmelding ved gyldig fravær på eksamen, jf. fastsatt midlertidig forskrift som skal sikre at studenter får gjennomført sin utdanning og tatt sine grader og vitnemål uten forsinkelse grunnet forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2).

Her finner du mer informasjon om sykdom og gyldig fravær, og hvordan registrere fravær

Behov for tilrettelegging

Som følge av koronasituasjonen vil all undervisning og vurdering ved UiB foregå digitalt inntil videre. Dersom du, på grunn av disse endringene, har ytterligere eller endret behov for tilrettelegging av undervisning, ber vi deg om å ta kontakt med din studieveileder. 

Sjekk våre studieprogramsider for å finne studieveileder for ditt studieprogram

Tilrettelegging ved endret vurderingsform

I emner med planlagt skriftlig skoleeksamen, vil alternativ vurderingsform i de fleste tilfeller være hjemmeeksamen. 

Dersom du har fått innvilget vedtak om tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen, vil dette bli videreført til endret vurderingsform dersom dette er relevant. Dette kan være for eksempel tilrettelegging i form av utvidet tid. Det vil i så fall være opp til ditt fakultet hvordan dette kan overføres ved alternativ vurderingsform. 

Ta kontakt med din studieveileder, dersom du på grunn av endret vurderingsform har ytterligere eller endret behov for tilrettelegging.

Innhold