Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
For ansatte

For ansatte: Digital undervisning og vurdering

Her kan du som underviser eller jobber administrativt finne råd og veiledninger for digital undervisning og vurdering, få oversikt over nye verktøy og hvor du kan få opplæring og brukerstøtte.

Digital undervisning og vurdering ved UiB
Nå som UiBs campus er lukket skal all undervisning og vurdering foregå digitalt.
Foto/ill.:
Colourbox

Så lenge UiBs campus er lukket for både ansatte og studenter må all undervisning og vurdering foregå på digitale flater. UiB læringslab har samlet råd og anbefalinger samt brukerveiledninger for nye verktøy på åpent Mitt UiB emne:

Helt ny i det digitale landskapet? 

Mitt UiB er navet for UiBs digitale læringsmiljø og er det naturlige startpunktet for digital undervisning ved UiB. UiB læringlab holder innføringskurs for deg som trenger å komme i gang med Mitt UiB. 

Dersom digitale kanaler for undervisning, læring og vurdering er helt nytt og ukjent for deg som skal undervise, er du velkommen til å be om veiledning, enten individuelt eller i en avgrenset gruppe. Ingen forkunnskaper er påkrevd.

Ta kontakt med UiB læringslab: vilblidigital@uib.no

Nye verktøy i Mitt UiB

Basisfunksjonalitetet i MittUiB er utvidet med integrert funksjonalitet og verktøy for skjerm-/videoopptak (Kaltura) og sanntids-undervisning og dialog med og mellom studentene (Zoom).

Kaltura: Videoplattform direkte integrert i Mitt UiB, som lar deg ta  skjermopptak av presentasjoner eller spille inn videoforelesninger/annen undervisning ved hjelp av webkamera. Du kan også laste opp og lagre videofiler som du allerede har liggende, eller som du lager med din egen mobil. 

Zoom: løsning for videoseminar og undervisning i sanntid, som legger til rette for digital toveis kommunikasjon mellomg deg og dine studenter. Løsningen er på samme vis som Kaltura et integrert verktøy i Mitt UiB, og egner seg dersom  du planlegger undervisning med høy grad av interaktivitet/diskusjon.  

UiB læringslab kjører regelmessige webinarer med opplæring i de nye verktøyene. Oversikt webinarer etter påske her.

  Undervisning og vurdering på nett - hvordan gjør jeg det? 

  UiB læringslab har i samarbeid med Program for Universitetspedagogikk utarbeidet tips og veiledninger for hvordan du som undeviser kan tilrettelegge for best mulig læring for studentene via de digitale flatene som nå er tilgjengelige. Vi har også utviklet et grunnleggende introduksjonskurs i hvordan du kan undervise på nett, og vi kjører webinarer flere ganger i uken hvor vi diskuterer pedagogisk praksis i nettundervisning: 

  UiB læringslab har også sammen med Studieavdelingen og Program for universitetspedagogikk utviklet pedagogiske og praktiske anbefalinger for overgangen fra campusbasert skoleeksamen til nettbasert eksamen og vurdering utenfor campus: 

   Opplæring og brukerstøtte

   UiB læringslab kjører daglige webinarer om pedagogisk bruk av nye verktøy for undervisning, læring og vurdering. Vi viser hvordan verktøyene fungerer i Mitt UiB og du kan stille spørsmål.  Opplever du tekniske problemer eller har andre spørsmål om funksjonalitet, kan du kontakte lokale superbrukere av Mitt UiB på institutt- og fakultetsnivå eller ta direkte kontakt med UiB læringslab

   Dersom studenter skulle brukt programvare/PC-lab i undervisningen, kan de få tilgang til programvare på eget utstyr gjennom Tredjepartsportalen. Send eventuell henvendelse om bruk av tjenesten via UiB Hjelp.

   Les også: Hvordan ivaretas personvernhensyn ved digital undervisning?