Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Ekstern finansiering

Søknadfrister til EU og Forskningsrådet mfl.

BOA: Her vil du finne oppdatert informasjon om utsatte søknadsfrister hos blant annet Forskningsrådet og EU-kommisjonen.

Når vi får viktig, bekreftet informasjon fra Forskningsrådet og EU-kommisjonen og andre som utlyser forskningsmidler vil vi legge det ut her. Alle oppfordres også til å holde seg informert direkte gjennom Forskningsrådets og EUs nettsider og sosiale medier.

Forskningsrådet

Forskningsrådet sier i en pressemelding at de vil utsette noen søknadsfrister på grunn av korona-situasjonen.

  • Forskerprosjekt for fornyelse er utsatt til 20. mai kl 13.00.
  • Forskerprosjekt for unge talenter er utsatt til 20. mai kl 13.00.
  • Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet er utsatt til 20. mai kl 13.00.
  • Fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til 2021.

De som er kalt hjem fra forskningsopphold i utlandet, må melde inn kontraktsendring til Forskningsrådet gjennom Mitt nettsted.

Forskningsrådet har en nettside for spørsmål og svar om situasjonen med koronaviruset. Der oppdaterer de råd og retningslinjer som er relatert til Forskningsrådets prosjekter, utlysninger, arrangementer ol.

EU/Horisont 2020

Søknadsfrister

Endringer i den enkelte søknadsfristen vil bli publisert på EUs Funding & Tenders portal, under Topic Updates.

Nytt: ERA har samlet utsatte frister og informasjon om koronaviruset her

Noen utvalgte utsettelser vi kjenner til

Societal Challenges 1 - Helse:
Mange frister er utsatt to måneder fra opprinnelig frist.
Utlysninger under  H2020-SC1-BHC-2018-2020 har fått ny frist 04.06. kl 17.00 Brussels time
Utlysninger under H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 har fått ny frist 18.06. kl 17.00 Brussels time
Utlysninger under H2020-SC1-DTH-2018-2020 har fått ny frist 18.06. kl 17.00 Brussels time

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
Utlysninger under H2020-JTI-FCH har fått ny frist 29. april kl 17.00 Brussels time

SWAFS, Science with and for society:
Søknader om RIA- og CSA-prosjekter har fått utsatt frist til  23.4. kl 17.00 Brussels time.

Forskningsinfrastruktur:
INFRAIA-02-2020 - Integrating Activities for starting communities har fått ny frist 14.05 kl 17.00 Brussels time
INFRAIA-03-2020 - Pilot for a new model of Integrating activities har fått ny frist 14.05 kl 17.00 Brussels time

MSCA
RISE 2020 har fått utsatt frist til 12.5. kl 17.00 Brussels time

IT-problemer
EU har lagt ut denne meldingen om IT-problemer: IT issue in the budget tables of the electronic proposal forms: You might experience incorrect figures in the budget table in the downloadable PDF after proposal submission (lines between members of the consortium mixed up). If your proposal is affected, the coordinator should re-enter the figures in the budget table form, save it and submit the proposal again. If you are noticing the issue after the call deadline, please contact our service desk. We are working to restore normal service as soon as possible.

European Research Council (ERC)
ERC forventer ikke forsinkelser i evalueringen av søknader til ERC Starting Grants som pågår, eller utsatte frister, men kan ha lengre responstid for henvendelser. De har lagt ut denne meldingen om situasjonen på sine nettsider, der de oppfordrer om å ta kontakt ved endringer og forsinkelser i prosjektene.

 

COST

COST Open Call (OC-2020-1) har nå fått ny frist, 29.10.20. 
COST har opprettet en nettside med anbefalinger for korona-perioden.

Diku

På grunn av koronasituasjonen har Diku besluttet å utsette søknadsfristene for noen utlysninger. Les meldingen om utsettelser fra Diku her.

Kreftforeningen

Kreftforeningen har utsatt flere søknadsfrister for forskningsmidler i vår. De har lagt ut informasjon om situasjonen på sine nettsider.

Norad

Fristen for NORHED II er utsatt til 26. juni kl 13.00 CET. Mer informasjon og oppdateringer vil bli lagt ut på Norads nettside for NORHED II.