Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Praksis på lektorutdanningen og PPU ved UiB

Hva skjer med praksis på lektorutdanningen?

UiB jobber for at flest mulig skal kunne gjennomføre utdanningene og ha den kompetansen de trenger for å gå ut i arbeidslivet. Studenter med praksis får informasjon om tilpasning av praksis for sitt studieprogram i Mitt UiB.

klasserom med tomme pulter
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Langpraksis for 5-årig lektorutdanning og ettårig PPU

Praksis for 5-årig lektorutdanning og ettårig PPU starter onsdag 17. februar.

Kunnskapsdepartementet har denne uken fastslått at praksis skal gjennomføres så normalt som mulig i Vestland. Departementet gjør det også klart at lærerstudenter som er i praksis skal forstås som ansatte. De skal følge bestemmelsene på praksisstedet og veileder for smittevern, på linje med de ansatte på praksisstedet.

Departementet presiserer at praksis skal gjennomføres også i perioder der universitetet og høyskolene sine lokaler er stengt, og uavhengig av tiltaksnivå A-D. Ved stengte skoler vil praksis kunne avvikles digitalt.

Departementet mener også at reiser til praksissted kan anses som nødvendig reise. Det er dermed lov å bruke kollektivtransport til og fra praksisskolen. Vi minner imidlertid om øvrige smittevernregler for reisende på buss og ferge: Hold avstand og bruk munnbind.

Praksis for våren 2021

Endring i tidspunkt for KOPRA101 og KOPRA102 i 5-årig lektorutdanning.

Søndag 3. januar ble det iverksatt nasjonale smittevernstiltak, som blant annet inkluderte digital undervisning på universitet og høyskoler, rødt nivå på landets ungdoms- og videregående skoler, og en oppfordring til studenter om å utsette å reise tilbake til studiestedet sitt til etter 18. januar.

Disse nasjonale smittevernstiltakene gjorde at det ble besluttet å flytte to kortpraksisemner på lektorutdanningen. Oppstarten på KOPRA101 og KOPRA102 er flyttet fra uke 3 til uke 5. Det er lagt ut kunngjøringer om beslutningen på Mitt UiB.

Covid-19 fortsetter altså å påvirke hverdagen og praksis også i 2021. Selv om det nå er startet vaksinering, er det ingen som kan spå hvordan smittetallene vil være i årets første måneder, eller om skolene vil holde åpent eller om det blir hjemmeskole deler av våren.

Det er imidlertid ikke mulig å kutte praksis ettersom dette er regulert gjennom forskrift for lektorutdanning/PPU. Det er myndighetene som setter rammene for utdanningen, inkludert omfanget av praksis. På politisk hold har det vært bred enighet om at praksis i lektorutdanningen og andre profesjonsutdanninger skal gjennomføres så langt det er mulig - til tross for at vi er inne i en pandemi.

Kunnskapsdepartementet, kunnskapsministeren og skoleeierne lokalt har signalisert at praksis skal gjennomføres, både fordi praksis anses som en sentral og nødvendig del av studiet og for å unngå at dere blir forsinket i studiet som følge av pandemien.

UiB vil følge den praksis som praksisskolene praktiserer. Det vil si at vi vil gjennomføre praksis på samarbeidsskoler i Bergen og omegn dersom skolene er åpne. Dersom skolene er stengt, vil vi jobbe for at studentene inkluderes i digital undervisning, slik det ble gjort ved praksis våren 2020.

Det er krevende for oss alle med uforutsigbare og uoversiktlige forhold, men vi vil gjøre vårt beste for å dempe belastningen for studentene. Alle vil som vanlig få en oversikt over semesteret, inkludert praksis. Det er vanskelig å ligge i forkant om ekstraordinære forhold som skyldes pandemien eller annet, men vi vil informere så raskt som mulig ved endringer eller ekstratiltak i praksisperioden våren 2021.

Har du spørsmål om praksis?

Det siste året har vært utfordrende for de fleste av oss, med stadige skifter og inngripende smitteverntiltak. Noen av oss er også redde for å bli syke. Til sammen er det en stor påkjenning for samfunnet og for den enkelte.

Dersom du er bekymret eller urolig, og kanskje gruer deg til praksis til våren – ber vi deg ta kontakt med praksiskoordinator. Da kan vi sammen lage en plan for ditt videre studium.