Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Hva skjer med praksis på lektorutdanningen?

UiB jobber for at flest mulig skal kunne gjennomføre utdanningene og ha den kompetansen de trenger for å gå ut i arbeidslivet. Studenter med praksis får informasjon om tilpasning av praksis for sitt studieprogram på Mitt UiB.

klasserom med tomme pulter
Foto/ill.:
Colourbox.com

Studenter ved lektorutdanningen

UiB planlegger praksis ut fra at den skal gjennomføres så normalt som mulig. Våre samarbeidsskoler planlegger for gult nivå, noe som vil si at skolehverdagen er tilnærmet normal og at studenter får veiledet praksis i skolen. Hovedprinsippet er at dere gjør det som praksisskolen deres gjør, og følger retningslinjene dere får fra den enkelte skole.

Som kjent kan situasjonen endre seg på kort varsel utfra hvordan covid-19 og smittesituasjonen i samfunnet utvikler seg. Følg med på Mitt UiB for informasjon og endringer knyttet til din praksis.

Sykdom og karantene

Dersom du må i karantene og er borte utover fraværsgrensen i praksisperioden, vil vi forsøke å gjøre utvidelser/utsettelser av praksis. Dette avgjøres sak for sak og i samarbeid med skolene. Det er viktig at du melder fra til praksiskontoret dersom du er satt i karantene. Send melding til laererpraksis@uib.no

Universitetet i Bergen har som mål at studentene på lektorprogrammet ikke skal bli forsinket i studiet som følge av korona-pandemien.