Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Gradvis gjenåpning av campus

Tilgang til bygg

UiB-ledelsen åpner for at flere UiB-ansatte kan returnere til arbeidsplassen, forutsatt at smittevernhensyn er ivaretatt.

trenger du å bli låst inn på UiB? her finner du info om hvem du skal kontakte
Foto/ill.:
Colourbox.com

Regjeringen kom torsdag 7. mai med nye føringer for videre og gradvis gjenåpning av universitetets bygg. Noen av koronatiltakene slippes gradvis opp, og flere vil få tilgang til UiB.

  • Ansatte må ta smittevernkurs før de kommer til UiB, se: E-læringskurs i smittevern for ansatte og studenter
  • Ansatte som har behov for å oppholde seg på campus for å få utført sine arbeidsoppgaver får anledning til det, forutsatt at lokale smitteverntiltak er ivaretatt og smittevernkurs er gjennomført. Det oppfordres til å gå/sykle og heller velge hjemmekontor enn å reise kollektivt.

  • Fakulteter og enheter legger planer for hvordan smittevern skal ivaretas og vurderer rotasjonsordninger og prioriteringer. Informasjon gis fra den enkelte enhet.
     
  • Byggene står inntil videre med låst ytterdør. Ansatte har vanlig tilgang med kort og kode.

Er du syk eller har mistanke om smitte, skal du under ingen omstendighet inn i byggene, men avvente til du er frisk.