Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Informasjon til studenter

Slik studerer du hjemmefra

Her får du oversikt over digitale verktøy og ressurser for deg som skal studere hjemme.

Illustration student with digital devices
Foto/ill.:
Colourbox.com

Undervisning og timeplan

Mitt UiB er navet for UiBs digitale læringsmiljø, og er UiBs plattform for digital undervisning og vurdering.

I Mitt UiB kan du:

  • Finne oppdatert informasjon om undervisning og eksamen
  • Følge digital undervisning (via skjerm- og videoopptak)
  • Delta i sanntidsundervisning og seminargrupper
  • Dele filer, samarbeide og kommunisere med undervisere og medstudenter
  • Få utlevert og levere inn oppgaver

Sjekk også ut vårt nettkurs for studenter i Digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring i Mitt UiB. 

Sliter du med motivasjonen? Her finner du gode råd og tips til motivasjon og struktur i studiehverdagen hjemme og hvordan du kan lese effektivt opp mot eksamen.

Digitale grupper og kollokvier

Utover det som organiseres gjennom undervisningen i Mitt UiB, oppfordrer vi studenter til selv å etablere samarbeidsgrupper og sosiale grupper. På denne måten kan dere ha et trygt og smittefritt sosialt fellesskap i denne perioden.

Teams i Office 365 er ikke koblet til Mitt UiB, men kan benyttes som alternativ for egenstudier og egenopprettede studiegrupper utenfor organisert undervisning. Her kan studentene ha videomøter, dele skjerm og filer, og chatte med hverandre.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket åpnet for studenter og ansatte fra mandag 22. juni. Alle med korttilgang til bygget får adgang. Smittevernreglene gjelder fortsatt.

Les mer om Universitetsbibliotekets tilbud og tjenester

Eksamen og vurdering

Eksamen som skulle vært avholdt i eksamenslokaler ved UiB, ble gjort om til alternative digitale eksamensformer vårsemesteret 2020. Dersom opprinnelig eksamen skulle vært avholdt i et eksamenslokale på UiB, ble denne omgjort til alternativ vurderingsform. I de fleste tilfeller ble eksamensformen endret til hjemmeeksamen. Sjekk ditt emne i Mitt UiB for informasjon om eksamensform og tidspunkt.

Les mer: 

Behov for tilrettelegging

Som følge av koronasituasjonen foregår all undervisning og vurdering ved UiB digitalt inntil videre. Dersom du på grunn av disse endringene har ytterligere eller endret behov for tilrettelegging av undervisningen, ber vi deg om å ta kontakt med din studieveileder.

Sjekk våre studieprogramsider for å finne studieveileder for ditt studieprogram

Andre tjenester og tilbud

Utover UiBs studierettede tilbud og tjenester, har Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) en rekke tilbud som også er påvirket av regjeringens og lokale myndigheters smittereduserende tiltak.

Se oversikt over tilbud og tjenester hos Sammen og korona-tiltak

Tilgang til bygg

Universitetet i Bergen åpnet igjen for alle studenter og ansatte 15. juni. Forutsetningen for å åpne opp utdanningsinstitusjonene er god hygiene og smitteverntiltak.

Ansatte og studenter som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg hjemme i henhold til gjeldende bestemmelser.

Les mer: Føringer og smittevernrutiner for ansatte og studenter i forbindelse med tilgang til campus