Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Slik studerer du hjemmefra

Her får du oversikt over digitale verktøy og ressurser for deg som skal studere hjemme.

Illustration student with digital devices
Foto/ill.:
Colourbox.com

Undervisning og timeplan

Mitt UiB er navet for UiBs digitale læringsmiljø, og er UiBs plattform for digital undervisning og vurdering.

I Mitt UiB kan du:

  • Finne oppdatert informasjon om undervisning og eksamen
  • Følge digital undervisning (via skjerm- og videoopptak)
  • Delta i sanntidsundervisning og seminargrupper
  • Dele filer, samarbeide og kommunisere med undervisere og medstudenter
  • Få utlevert og levere inn oppgaver

Digital student? Sjekk nettkurs for studenter i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring i Mitt UiB 

Sliter du med motivasjonen? Råd og tips til motivasjon og struktur i studiehverdagen hjemme 

Digitale grupper og kollokvier

Utover det som organiseres gjennom undervisningen i Mitt UiB, oppfordrer vi studenter til selv å etablere samarbeidsgrupper og sosiale grupper. På denne måten kan dere ha et trygt og smittefritt sosialt fellesskap i perioder hvor undervisningstilbudet kun foregår digitalt av smittevernhensyn.

Teams i Office 365 er ikke koblet til Mitt UiB, men kan benyttes som alternativ for egenstudier og egenopprettede studiegrupper utenfor organisert undervisning. Her kan studentene ha videomøter, dele skjerm og filer, og chatte med hverandre:

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket er åpent for studenter og ansatte, og alle med korttilgang har adgang. Smittevernreglene gjelder fortsatt.

Les mer om Universitetsbibliotekets tilbud og tjenester

Eksamen og vurdering

UiB har redusert kapasitet for skoleeksamen i eksamensperioden i november og desember, slik at færre skriftlige eksamener vil avholdes som skoleeksamen.

Det er noe ulikt fra fakultetet til fakultet hvilken vurderingsform skriftlig skoleeksamen vil bli erstattet med i de kursene der man ikke får til skriftlig skoleeksamen dette semesteret. Det mest vanlige er skriftlig eksamen hjemme (eksamen starter og slutter samme dag), eller hjemmeeksamen over flere dager. Sjekk Mitt UiB på ditt studieprogram/emne for oppdatert informasjon

Muntlig eksamen, og andre praktiske vurderingsformer (konserter, presentasjoner ol) gjennomføres på campus så langt det lar seg gjøre i tråd med til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Der det er praktisk, for eksempel der sensor eller student ikke oppholder seg i Bergen, kan også muntlig eksamen gjennomføres digitalt.

Hva gjør jeg om jeg er syk eller i karantene? Les mer om sykdom og fravær på eksamen

Behov for tilrettelegging

Som følge av koronasituasjonen foregår en del undervisning og vurdering ved UiB digitalt. Dersom du på grunn av disse endringene har ytterligere eller endret behov for tilrettelegging av undervisningen, ber vi deg om å ta kontakt med din studieveileder:

Sjekk våre studieprogramsider for å finne studieveileder for ditt studieprogram

Tilgang til bygg

På bakgrunn av nye koronatiltak fra Bergen kommune 8. september, oppfordres studenter som kan jobbe hjemmefra til å gjøre dette. Men campus vil være åpen for åpent for studenter som trenger å være fysisk til stede på campus for å kunne studere. For å være på campus må man være frisk og følge gjeldende smitteverntiltak. 

Ansatte og studenter som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg hjemme i henhold til gjeldende bestemmelser.

Les mer: 

Andre tjenester og tilbud

Utover UiBs studierettede tilbud og tjenester, har Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) en rekke tilbud som også er påvirket av regjeringens og lokale myndigheters smittereduserende tiltak.

Se oversikt over tilbud og tjenester hos Sammen og korona-tiltak