Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte

Korona-tiltakene videreføres

Regjeringen har besluttet å videreføre de ekstraordinære tiltakene vedrørende korona-utbruddet til 13. april. Universitetet i Bergen holder derfor stengt og viderefører digital undervisning og eksamener til over påske.

Muséplass
UiB viderefører tiltakene mot korona-smitte. Det vil derfor fortsatt bare være virksomhetskritiske funksjoner som vil bli gitt tilgang til universitetets bygninger.
Foto/ill.:
Marianne Røsvik, UiB

Fra og med 12. mars ble universitets bygg stengt, og all undervisning og eksamen er flyttet til digitale flater.  Det er gjort en stor innsats i hele organisasjonen for å videreføre universitets aktivitet under nye og krevende rammebetingelser. I dag har Regjeringen besluttet å videreføre de ekstraordinære tiltakene til 13. april. Det vil derfor fortsatt bare være virksomhetskritiske funksjoner som vil bli gitt tilgang til universitetets bygninger. Disse personene ivaretar viktige funksjoner knyttet til liv og helse, laboratorier og for å sikre kontinuitetsprinsippet for beredskap på ulike nivåer.

Universitetsledelsen har stor forståelse for at det er krevende for ledere og ansatte når restriksjonene som innføres medfører at alle arbeidsoppgaver knyttet til undervisning, veiledning og eksamen utelukkende må håndteres digitalt utenfor campus. Det er viktig at ledere på alle nivå har tett dialog med medarbeidere og viser smidighet i oppfølging av den enkeltes arbeidssituasjon så lenge denne unntakstilstanden vedvarer.

Hensikten med lukkingen av campus er å begrense risiko for smitte. Universitetsledelsen har forståelse for at stengingen av campus på sikt kan få nye og utilsiktede virkninger. Det kan derfor søkes om tilgang for ytterligere personer som skal ivareta virksomhetskritiske funksjoner.

Søknaden sendes til HR-avdelingen ved sonja.dyrkorn@uib.no

UiB oppdaterer fortløpende informasjon til studenter og ansatte på https://www.uib.no/korona