Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Fortsetter med digital undervisning og eksamen resten av vårsemesteret

Universitetsledelsen ved UiB har i samråd med fakultetene besluttet å videreføre digitial undervisning og vurdering (eksamen) for resten av vårsemesteret.

Illustration online education
Foto/ill.:
Colourbox.com

Det betyr at all undervisning vil foregå på digitale plattformer og det blir ingen undervisning på campus resten av vårsemesteret. Alle lesesaler og undervisningsrom vil være stengt for studenter.

Alle saleksamener (tradisjonell skoleeksamen i eksamenslokaler ved UiB) legges om til digitale vurderingsformer som kan gjennomføres hjemmefra.

For de fleste emner er denne omleggingen til andre vurderingsformer allerede gjennomført eller godt i gang. Enkelte fag har særlige utfordringer med å få til en god omlegging til både digital undervisning og hjemmeeksamen. Dette gjelder først og fremst kliniske fag og skapende og utøvende kunstfag. Her arbeider fagmiljøene og sentraladministrasjonen fortsatt med å løse praktiske, teknologiske og juridiske spørsmål.

Vi ber studenter og ansatte om å følge med i Mitt UiB og på fakultetenes nettsider for nærmere informasjon knyttet til det enkelte emne og studieprogram.

UiB oppdaterer også informasjon til studenter og ansatte fortløpende på uib.no/korona