Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Studentundersøkelse:

Hvordan påvirker koronaviruset mental helse?

UiB og samarbeidspartnere inviterer alle studenter til å bidra til et forskningsprosjekt som skal kartlegge hvordan koronasituasjonen påvirker mental helse.

illustrasjon silhuett tankesymboler rundt hode
Alle studenter vil nå bli invitert til å delta i en stor undersøkelse om koronaviruset og mental helse.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Utbruddet av koronaviruset har ført til sterke tiltak for å hindre spredning og beskytte samfunnet. Nesten over natta ble vår hverdag forandret, og ingen er uberørte av det som har skjedd.

- I en sånn situasjon kan man se solidaritet, dugnadsånd og kreative løsninger. Samtidig oppstår det stor usikkerhet, i en periode hvor vi blir pålagt å holde avstand og isolere oss sosialt. Dette kan være en belastning for mange, ikke minst for unge voksne, som ofte har stort behov for et sosialt nettverk, sier professor i klinisk psykologi ved UiB, Gerd Kvale, som er direktør ved Bergen Center for Brain Plasticity.

Forskningssamarbeid

Sammen med Senter for Krisepsykologi og en rekke samarbeidspartnere har de tatt initiativ til landets største undersøkelse blant unge voksne der hensikten er å kartlegge både mestring, motstandsdyktighet og psykisk helse, på kort og lang sikt, i kjølvannet av koronaviruset CovID19.

I første omgang blir invitasjonene til å delta på undersøkelsen sendt ut til alle studenter ved UiB og HVL. Deretter vil andre institusjoner bli invitert inn i prosjektet.

Dramatiske hendelser kan bidra til økt samhold, mestring og økt motstandsdyktighet. Men vi vet også at slike hendelser kan medføre økt risiko for angst, depresjon, ensomhet og andre psykiske lidelser som unge voksne, ifølge Kvale, er i en risikogruppe for å utvikle.

- Ungdom er ikke i de mest utsatte risikogruppene for å få alvorlig sykdom av koronaviruset, men blir sterkt berørt av tiltakene som er satt i verk for å stoppe viruset og skjerme de mest sårbare. Samfunnet er helt avhengige av denne innsatsen og at de unge slik «tar en for laget». Da er det viktig at vi støtter og hjelper de som trenger det, sier hun, og legger til:

- Vi vet relativt lite om hvem som blir hardest rammet av denne situasjonen. Derfor ønsker vi nå å gå ut bredt, for å få et best mulig datagrunnlag for å analysere utviklingen. Vi vil se både på de positive aspektene, som mestring og samhold, men også psykisk helse, sårbarhet og endring. Slik vil vi kunne få ny og viktig informasjon, fra den krisen vi står midt oppe i, sier hun.

Følger utviklingen

Kvale opplyser at det er viktig å ikke bare se på de umiddelbare virkningene, men også følge utviklingen. De som deltar blir derfor invitert til å være med på tilsvarende undersøkelse på et senere tidspunkt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet; Det psykologiske fakultet, Haukeland Universitetssykehus, Høgskulen på Vestlandet og Rådet for Psykisk Helse

Viktig å vite hvordan studentene har det

– Det er viktig for oss som institusjon og sektor å vite hvordan våre studenter har det i denne situasjonen, og hvordan de håndterer dette. Undersøkelsen er også viktig for å forstå de langsiktige effektene av denne situasjonen for studentene, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Hun legger til at studenter er i en spesiell situasjon ved at de gjerne bor alene, langt fra familien sin og uten de aller nærmeste rundt seg. De skal håndtere ensomhet, og en total omlegging av sin studiehverdag.

- Det er viktig å få kartlagt situasjonen mens studentene står midt oppi det. Hvordan har en slik ekstrem beredskapssituasjon med nasjonale restriksjoner påvirket studentene og deres livssituasjon, og hvordan vil det påvirke dem over tid? Dette er store og viktige spørsmål å få svar på, slik at både UiB og Sammen kan følge opp på gode måter, sier Samdal, som roser samarbeidspartnerne som har stått på for å få på plass undersøkelsen på i underkant av to uker.

Også leder av Studentparlamentet ved UiB, Andreas Trohjell, oppfordrer studentene til å delta i undersøkelsen: 

- Det har vært en stor omveltning av samfunnet, og det er en vanskelig tid for mange. Forskning på studenters psykiske helse kan være med på å gi svar på hvilke tiltak som må settes i gang for at studenter som gruppe skal ha det bedre i slike tider. Dette er en tid for dugnad, og vi trenger at studentene våre bidrar, slik at de som sliter mest blant oss blir tatt vare på, slår han fast. 

Nasjonale data

Det vil også gå ut tilbud til alle de øvrige institusjonene i sektoren om å gjennomføre undersøkelsen, slik at forskerne får nasjonale sammenlignbare data, og det vil gis tilbakemeldinger til hver institusjon om hvordan hverdagen er for deres studenter i denne situasjonen.

- Vi er også opptatt av å lære mer av de erfaringene vi nå gjør med å legge om undervisningen til digitale plattformer, slik at vi kan legge enda bedre til rette for digital undervisning i fremtiden, avslutter viserektor Oddrun Samdal.