Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Påsken for UiB-ansatte

Slik blir driften ved UiB i påsken

Her får du oversikt over UiBs tilbud og tjenester for ansatte i påsken.

Universitetsmuseet
Det er tomt på campus i det vi nærmer oss påsken 2020, og undervisning og drift ved UiB foregår nå digitalt.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

UiB følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter, herunder stengt campus for ansatte og studenter ved UiB til og med mandag 13. april. Undervisning og drift ved UiB foregår nå digitalt.

Den 8. april har regjeringen varslet at de vil komme med en ny beslutning om hvilke tiltak som må fortsette og eventuelt hvilke som kan mykes litt opp. Beslutningen vil være basert på faglige vurderinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Noen tiltak vil fortsatt gjelde også etter påske, dette vil være avhengig av utviklingen av smittefare.

Vi oppdaterer informasjon til studenter og ansatte fortløpende på uib.no/korona

Spesiell påske

- Dette blir en spesiell påske for alle. Hvordan blir driften ved UiB i påsken?

- Selv om campus er stengt vil nok flere enn vanlig være i arbeid fra sine hjemmekontor i første del av påskeuken. Beredskapsledelsen vil også ha daglige møter, sier assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.

- Hvordan skal ansatte forholde seg til påskeferien?

- Vi anbefaler alle som kan å ta ferie i påsken. Mange har planlagt ferie, men må endre planene på grunn av reiserestriksjoner og velger å arbeide fra hjemmekontor. Andre ønsker fortsatt å ta ut ferie. Det er også mange som de siste ukene har hatt en stor belastning og som arbeidsgiver ønsker vi å vise smidighet slik at påskeuken blir en anledning til å koble av og hente krefter for oss alle.

- Hva skjer etter påske?

- Hvordan situasjonen er etter påske vet vi først når regjeringen og helsemyndighetene har fattet sin beslutning 8. april. Vi regner med at de fleste av våre ansatte må forberede seg på å arbeide fra hjemmekontor en stund til, men for enkelte kritiske funksjoner som ikke lar seg løse digitalt kan det bli gitt tilgang på campus hvis myndighetens åpner opp for det.

- Hva er dine forventninger til regjeringens vurderinger 8. april?

- Det er vanskelig å spå om regjeringens tiltak, men vi gjør nå et grundig forarbeid der vi legger en plan for gjenåpning av campus når de nasjonale tiltakene legger til rette for det. Vi regner likevel med at det tidligste vi er tilbake i en normalsituasjon på campus er fra høstsemesteret av.

- Hva er budskapet til ansatte som opplever usikkerhet rundt denne situasjonen? 

- Vi har stor forståelse for at de ansatte opplever denne usikkerheten som krevende. Selv om våre medarbeidere har taklet overgangen til et digitalt universitet på en forbilledlig måte, er det mange som også opplever situasjonen som utfordrende. Både fordi arbeidssituasjonen på et hjemmekontor ikke nødvendigvis er optimal og fordi mange savner det kollegiale fellesskapet. Samtidig opplever jeg en stor oppslutning blant våre ansatte om den nasjonale dugnaden for å bekjempe koronaviruset. Som universitet tar vi et stort samfunnsansvar og vi har alle grunn til å være stolt over måten universitetet har håndtert dette på, sier Tungodden.

Fleksibel arbeidstid 

Statens avtale om kjernetid fra klokken 09-14.30 har blitt satt ut av kraft for en periode, på grunn av den spesielle situasjonen vi befinner oss i. Det betyr at ansatte kan arbeide til de tider det er praktisk mulig.

Ansatte med fleksitid vil få autoregistrert normal arbeidstid. Dersom noen ansatte arbeider utover dette, kan ekstratiden legges inn manuelt etter normal arbeidstid.

I påsken er det ingen auto-registrering av arbeidstid da en uansett har fri. Det vil si at dersom man registrerer timer i denne perioden i Min Tid vil dette fremkomme som plusstid.

IT-tjenester

Brukerstøttesenteret BRITA er tilgjengelig på telefon og chat innen vanlige åpningstider mandag 6. og tirsdag 7. april. Onsdag 8. er telefonen åpen kl. 8-12, chat kl 8:30-12.

For henvendelser som krever personlig frammøte har servicesenteret i Nygårdsgaten 5 begrenset bemanning i arbeidstiden mandag og tirsdag, stengt onsdag.

F.o.m. torsdag 9. t.o.m. tirsdag 13.4. er det påskestengt. Alle IT-tjenester skal kunne brukes som normalt. IT-avdelingen overvåker kritiske systemer.

Du kan finne informasjon og registrere henvendelser når som helst i UiBhjelp (https://hjelp.uib.no). Vær oppmerksom på at vi ikke håndterer vanlige henvendelser utenom arbeidstid. Vi vil likevel prøve å fange opp eventuelle henvendelser som er spesielt kritiske.