Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Tiltak for stipendiater og postdoktorer

UiB gjennomfører følgende tiltak for stipendiater og postdoktorer i forbindelse med koronapandemien.

Korona illustrasjon
Foto/ill.:
Colourbox

Stipendiater

Stipendiater vil få forlengelse for uforskyldte hindringer av arbeidsmessig art som følge av pandemien, dersom hindringen har betydning for progresjonen i doktorgradsutdannelsen.

Ledere skal vise smidighet i vurderingene, slik at stipendiatene får forutsigbarhet i sin arbeidssituasjon. Spørsmål om forlengelse håndteres på fakultetsnivå.

Sykefravær og omsorg for barn og familie

Forlengelse til stipendiater og postdoktorer pga sykdom og omsorg for barn og nær familie vil bli gitt i tråd med vanlig praksis og gjeldende lov- og regelverk.

Oppfølging av tiltakene for stipendiater og postdoktorer:

  • Omsorgsdager skal føres og vil være grunnlag for forlengelse
  • Det blir også gitt forlengelse til stipendiater som er rammet av arbeidsmessige hindringer. Ha dialog med veileder om progresjon.
  • Forlengelser håndteres på vanlig måte, etter søknad slik det praktiseres på fakultetene, ingen særskilt runde nå. NB: noen fakulteter praktiserer innvilgelse av forlengelser underveis, ikke helt til slutt slik de fleste gjør.