Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Gjenåpner UiB

Gradvis gjenåpning av Universitetet

Mandag 27. april åpnes det for tilgang til laboratorier og annen forskningsinfrastruktur for dem som er avhengig av tilgang for å sluttføre sitt arbeid i løpet av 2020.

Universitetsmuseet på Museplassen 3 i Bergen
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica, UiB

Hovedinnhold

Tilgangen gjelder i første omgang kun til mastergradsstudenter, stipendiater og postdoktorer som er avhengig av slik tilgang for å kunne sluttføre sitt arbeid løpet av 2020, samt veiledere i den grad det er nødvendig av hensyn til arbeidet. De dette gjelder vil få nærmere informasjon. Tilgangen gjelder kun til laboratorier og annen forskningsinfrastruktur der det er nødvendig. For eksempel kjernefasiliteter og forskningslaboratoriene ved Det medisinske fakultet.

Det blir også gitt tilgang hvis fakultetene mener det er nødvendig for å kunne holde søknadsfrister for nye prosjekter og annet kritisk viktig forskningsarbeid. Ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet, vil tilgangen til laboratoriene bli tilsvarende som for de ansatte i Helse Bergen.

Må gjennomgå smittevernskurs

Alle ansatte som skal få tilgang til universitetets bygg og lokaler må på forhånd gjennomgå obligatorisk opplæring i smittevern. De ulike enhetene ved UiB har eget ansvar for å påse at smittevern blir ivaretatt i samsvar med helsemyndighetenes råd og føringer.

Universitetet i Bergen jobber samtidig videre med planene for ytterligere gjenåpning av campus, men dette avhenger også en del av hvilke råd og tiltak regjeringen kommer med fremover. 

Oppstart til høsten

UiB er allerede godt i gang med å forberede semesterstart for høsten 2020. Universitetet planlegger for at studentene skal møtes på campus til studiestart, og planlegger for at undervisning for alle studenter vil være en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Førsteårsstudentene vil bli prioritert i planleggingen, men universitetet jobber for at fysisk undervisning skal bli et tilbud til alle studentene.

Selv om det legges opp til at studenter skal møte fysisk på campus, blir det etter all sannsynlighet ikke mulig å samle store grupper av studenter i starten av høstsemesteret. Det er derfor satt i gang et arbeid for å se på hvilken undervisning som kan løses i mindre grupper med fysisk oppmøte, og hva som må skje digitalt. Samtidig gjøres det vurderinger av hvordan man skal gi tilgang til lesesaler og læringssentre ved UiB.

Takker ansatte og studenter

Universitetsledelsen ønsker å rette en stor takk til ansatte og studentene for den store innsatsen som er vist for å håndtere en ekstraordinær situasjon. Hjemmekontor og manglende tilgang til campus oppleves i stor grad som en belastning, og selv om universitetet gradvis åpner opp campus igjen, vil situasjonen med hjemmekontor som hovedregel fortsatt gjelde en stund til. 

Alle studenter og ansatte oppfordres til å holde seg oppdatert om situasjonen på universitetets nettsider: uib.no/korona