Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Gradvis gjenåpning av campus

Enkelte UiB-ansatte kan få kontortilgang

Fra 4. mai kan ansatte som opplever hjemmekontor som krevende få tilgang til arbeidsplassen sin på campus. Forutsetningen er at fakultet eller avdelinger gir sin godkjenning, og at smittevernhensyn kan ivaretas.

bilde av bjørn christiansens hus
UiBs bygg skal åpnes gradvis og forsiktig. Fra og med 4. mail kan ansatte med spesielt behov for tilgang til arbeidsplassen få tilgang til campus etter avtale.
Foto/ill.:
Paul-Erik Rosenbaum/UiB

Hovedinnhold

UiB startet en forsiktig gjenåpning av campus 27. april. Fra og med 4. mai vil fakultetene og avdelingene få ansvar for å håndtere tilgangen til campus.

Hjemmekontor fortsatt være hovedregelen. Men det åpnes nå for at noen flere ansatte vil få tilgang til campus: De som opplever arbeid på hjemmekontor som krevende, kan få disponere arbeidsplass på campus hele eller deler av arbeidstiden. Forutsetningen er at dette skjer etter avtale med ledelsen på avdelingen eller fakultetet, og at smittevernhensyn kan ivaretas.

Til forskjell fra tidligere, vil nå adgangskort fungere ved bruk av pinkode. Imidlertid er det fortsatt slik at ansatte må ha tillatelse fra enhetsleder for å få tilgang til UiBs bygg.

Fortsatt tiltak for å hindre spredning av smitte

En forutsetning for å tilgang til campus, er at hensynet til smittevern settes høyt. Det innebærer følgende:

  • Alle ansatte som får tilgang skal ha gjennomgått obligatorisk smittevernopplæring. Enheten har ansvar for å lage lokal smittevernplan og sikre at denne overholdes.
  • Det må ikke samles mer enn 5 personer i grupper på arbeidsplassen. Dette gjelder selv om regelen om minst en meters avstand kan etterleves.
  • Ansatte som reiser til og fra campus oppfordres til ikke å bruke kollektiv transport med mindre det er helt nødvendig

Merk: Tilgang innvilges av enhetsleder. Ansatte som har et særskilt behov for tilgang til UiBs bygg, kan søke enhetsleder om dette, og plikter å følge de lokale rutinene for tilgang.

Smittetallene avgjørende for veien videre

Kunnskapsdepartementet har meldt at det ikke kommer nye nasjonale tiltak eller råd for UH-sektoren før i løpet av neste uke.

Videre fremdrift for gjenåpning av campus vil være avhengig av hvilke tiltak og råd nasjonale myndigheter iverksetter og status for den lokale smittespredningssituasjonen i Bergen. På landsbasis er nå smittespredningstallet 0,66, mens det i Bergen er 0,9. Kriseledelsen i Bergen kommune har kommunisert at dersom tallet kommer over 1 vil de vurdere å iverksette nye tiltak for å hindre smittespredning.

Helse Bergen meldte onsdag 29. april om en positiv utvikling for smittespredningstallene i Bergen. Tallet på smittespredning er nå gått ned til 0,7 og er dermed på nåværende tidspunkt omlag på det nasjonale snittet.

Universitetsmuseet har i samråd med universitetsledelsen besluttet at utstillingsarealene i MP3 og HS10 vil være stengt til 1.9.

Høstsemesteret er under planlegging

Vilkårene for den gradvise åpningen har universitetsledelsen avgjort i dialog med dekaner og direktører på UiBs fakulteter og avdelinger. Forhandlingsutvalget ble orientert om avgjørelsen 29. april.

Universitetet sentralt arbeider også sammen med fakultetene for å detaljere en plan for høstsemesteret 2020 med en kombinasjon av studenter på campus og digital undervisning. Tidlig i neste uke vil det gå ut en epost fra rektor til alle ansatte med nærmere informasjon om status for dette arbeidet.