Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nyhet

Koronatiltakene slippes gradvis opp: UiB-dørene åpnes for flere

Regjeringen kom torsdag 7. mai med nye føringer for videre og gradvis gjenåpning av universitetets bygg.

Bilde av musehagen
Når hverdagen vil vende tilbake til UiB er usikkert. Men regjeringens signal fra pressekonferansen torsdag er at vi den kommende tiden vil ta flere, små steg i retning av normalisering. Smitteverntiltakene må vi imidlertid ikke slippe opp, var den klare meldingen fra regjeringen.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

«Sammen, kontrollert og over tid» er regjeringens strategi for å holde kontrollen på smittetallet, samtidig som landets borgere skal få vende tilbake til hverdagen.

Torsdag 7. mai informerte regjeringen om ytterligere åpning av landets universiteter, høyskoler og fagskoler. Disse har vært fysisk lukket siden 13. mars, da de inngripende koronatiltakene ble innført. I slutten av april ble byggene åpnet for noen få studenter innen enkelte prioriterte fagområder som trenger tilgang til lokaler på studiestedet for å fullføre denne våren. Deretter kom meldingen om at ansatte som opplevde hjemmekontor som krevende kunne søke om å få kontortilgang.

Regjeringens nye tiltak er godt nytt for studenter som må ha fysisk tilgang til universitetet for å ikke bli forsinket i studiene sine: De som trenger tilgang for å sikre studieprogresjon, vil med de nye retningslinjene få tilgang.

Flere ansatte og studenter vil få nødvendig tilgang

Ved UiB vil studentarbeidsplasser ved Universitetsbiblioteket (UB) sine fakultetsbibliotek vil være tilgjengelig fra senest 18. mai.

Når det gjelder mastergradsstudenter med studentarbeidsplass i instituttene sine lokaler og andre studenter som har behov for tilgang på infrastruktur ved instituttene, håndteres tilgang av lokal ledelse etter de samme prinsipper som for ansatte.

Ansatte som har behov for å oppholde seg på campus for å få utført sine arbeidsoppgaver får anledning til det, forutsatt at lokale smitteverntiltak er ivaretatt og smittevernkurs er gjennomført. 

Regjeringen presiserer at det spesielt i store byer som Bergen er en forutsetning at dette ikke skal medføre økt belastning på offentlig transport. Ansatte som er avhengig av offentlig transport skal derfor fortsatt primært arbeide hjemmefra. Det gjelder også ansatte i risikogrupper og ansatte som ikke har behov for å oppholde seg på campus for å utføre sine arbeidsoppgaver. 

Endrer retningsinjer for avstand - reiseråd må vente

Regjeringen justerer også regelen om hvor mange som kan samles innendørs til 20 personer. Forutsetningen er fortsatt at det holdes én meters avstand.

Når det gjelder studentutveksling ønsker UiB å avvente nærmere avklaringer fra KD og DIKU i nasjonalt møte 8.5, og regjeringens oppdaterte reiseråd som kommer 15.5.

Planlegger for semesterstart med åpne dører

På grunnlag av det regjeringen kommuniserte av øvrige langsiktige tiltak, vil universitetsledelsen i neste uke utarbeide en revidert plan for hvilke rammer som skal gjelde for høstsemesteret 2020. Planene vil ha som utgangspunkt at alle studenter kan begynne på campus ved semesterstart, men det vil være behov for tilpasninger i form av en del digital undervisning og fysisk undervisning i mindre grupper.

UiBs videre planer er i tråd med signalet ministeren ga torsdag:  

– Vi har tett dialog med Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet for å sikre at de studentene som trenger det mest får tilgang i denne omgang. Hvis vi fortsetter å følge smittevernreglene, så håper jeg vi kan åpne opp for enda flere om noen uker. Målet vårt er at semesterstart i høst skal kunne gjennomføres med åpne dører til lærestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.