Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Delvis gjenåpning:

Veiledning for renhold og smittetiltak

Delvis gjenåpning av UiB med flere ansatte og studenter til stede krever aktive smitteverntiltak. Slik blir rutinene.

antibac og covid19
Gode smitteverntiltak er avgjørende når samfunnet sakte og kontrollert skal åpnes. Eiendomsavdelingen og Coor har klare planer for hvordan smitteverntiltakene skal iverksettes.
Foto/ill.:
Colourbox.com

EIA og Coor kartlegger behovet på renhold, basert på oppdatert informasjon per bygg.

Det prioriteres alle rom som er i bruk, sanitærrom og fellesarealer. På disse økes frekvensen på renhold ihht smittevernstiltak. Desinfisering av overflater/ berøringspunkter utføres daglig på nødvendige arealer.

Smittenedvask utføres etter henvendelser, sendt til EIA. Det finnes egne rutiner, tilknyttet smittenedvask som innebærer spesielt smittevernutstyr og midler.

 • De ved UiB som har et opplegg for smittevernutstyr fra før, fortsetter med det, typisk lab, mat/nat, med osv.
   
 • For de som ikke har brukt smittvernsutstyr før, men som plutselig har fått behov i korona-situasjonen, har vi et begrenset lager i varemottaket i NG5 av vernebriller, munnbind og engangshansker.
 • For spørsmål om type eller spesifikasjon, kontakt Bedrifthelsetjenesten på bht@uib.no

 • Dersom avdelingen har et større behov, må det løses i egen regi gjennom vanlige bestillingsrutiner.

For Antibac skal behov bestilles av enhetene gjennom behovsmeldingssystemet vårt Lydia, kategori renhold: https://www.uib.no/foransatte/17326/behovsmelding-bygningsdrift-lydia

Deretter blir Antibac/desinfiseringsmidler distribuert og utplassert av vår renholdsleverandør Coor.

EIA har et lite lager, men mye av leveransen er allerede utplassert.

Vi har en fast løpende bestilling på flere forskjellige desinfiserings produkter. Men leveransen på UiB bygg har ikke den samme prioritering som helse- og omsorgssektoren.

Derfor er det svært viktig at alle bygg velger kun 1 ansvarlig person, som kan:

 1. Vurdere behov for desinfiseringsmidler på sitt bygg, basert på reell og aktuelt aktivitet
 2. Bestille nødvendig og fornuftig desinfiseringsmiddel/ smittevernutstyr
 3. Etterspørre veiledning om utplassering av desinfiseringsmiddel. Renholdsleder Solveig Gjerstad, EIA og Coor områdelederne har høy kompetanse for å støtte ansvarlige personer ved kartlegging/ bestilling/ utplassering av alle produkter, tilknyttet til Korona- situasjonen.

Det har vært et problem at utplasserte løse Antibac-flasker har forsvunnet. Derfor er fokuset nå å plassere ut flere stativ (er i bestilling) på strategiske punkter i byggene som inngangsparti etc.

 • Stativene kan ikke bestilles av brukerene, denne kartlegging er en del av EIA’s vurdering.
 • De som nå får utlevert flasker, MÅ ta vare på disse til påfylling.

Behovet på renhold endres fortløpende, basert på dagens bruk av bygg. Fleksibilitet og økt renhold på berøringspunkter er vår prioritet.

Eksterne på byggene våre, som entreprenører og rammeavtalepartnere, skal sørge for egne smittevernrutiner og utstyr.

Husk at håndvask er det viktigste, Antibac er reserveløsning når håndvask ikke er tilgjengelig!

Kontakt person EIA vedr Renhold: Solveig Gjerstad, Solveig.gjerstad@uib.no

Kontakt person Coor: Teodora Nedelcheva,   teodora.nedelcheva@coor.com