Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Gradvis gjenåpning

UB åpner dørene for flere: Be om tilgang her

Fra og med 18. mai vil Universitetsbibliotekets studentarbeidsplasser være åpne.

Korona: Universitetsbiblioteket åpnes for flere
UiB er fortsatt ikke tilbake til normalen, og noen smitteverntiltak vil studenter og ansatte måtte leve med i lang tid. Imidlertid kan noen av koronatitakene slippes gradvis opp: I perioden 18. mai til 19. juni vil seks læringsarealer ved Universitetsbiblioteket (UB) være åpne for studenter som ønsker tilgang.
Foto/ill.:
Thomas Vindal Christensen, UiB

Forsiktig og kontrollert, og med visshet om at hensynet til studenters og ansattes helse er ivaretatt. Slik vil UiB gradvis åpne dørene for dem som trenger tilgang til læringsarealer for å studere.

18. mai vil Universitetsbiblioteket åpne studentarbeidsplassene på de seks fakultetsbibliotekene for studenter som ber om tilgang. Åpningstider vil være hverdager, untatt helligdager, mellom 10-20 (mer informasjon under).

Avgjørelsen om en ytterligere gjenåpning av universitetene ble tatt av regjeringen 7. mai. Som følge av dette, kan noen av koronatiltakene ved UiB gradvis slippes opp. Det betyr at flere studenter kan få tilgang til campus.

Regler om avstand begrenser kapasiteten

I første omgang er det kun åpnet for tilgang til studentarbeidsplasser ved læringssentrene til Universitetsbiblioteket. En del masterstudenter har også fått tilgang til studentarbeidsplasser ved instituttet.

- Grunnet smittevernreglene vil tilbudet i denne fasen være noe begrenset, men vi ser fram til å kunne ta imot studenter i læringssentrene til Universitetsbiblioteket, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

For at alle skal kunne følge helsemyndighetenes råd om avstand, vil det ikke være plass til så mange som tidligere. Det betyr at studenter som har utfordringer med å studere hjemme, og som trenger tilgang for å ikke bli forsinket i studiene sine vil bli prioritert.

NB: Alle som skal inn på UiB må ta E-læringskurs i smittevern for studenter og ansatte.  

I læringssentrene vil det være tilrettelagt for å ivareta smittevern. Kollokvieøyer vil være stengt eller kun åpen for det antall studenter som er mulig innenfor smittevernbegrensninger. Dette vil være tydelig merket. 

Det er viktig at studenter som oppholder seg i UiBs bygg følger føringer for studenter og ansatte i forbindelse med økt tilgang på campus. Dette gjelder også i åpne fellesarealer, og vi ber studenter holde avstand og ha god hånd- og hostehygiene.

- UiB gjør fortløpende vurderinger av behov for gjenåpning av ytterligere studentarealer og kollokvierom. Dette må naturligvis skje på en trygg og forsvarlig måte, og i tråd med de til enhver tid gjeldende råd om smittevern. Vi kommer tilbake til med mer informasjon om dette.

Tilgang til studentarbeidsplass

Ved tilgang til studentarbeidsplass, kan du også bruke UBs skrivere og stasjonære pc-er. Viktig at du da rengjør utstyret både før og etter bruk. Det vil være vektere på stedet som gir informasjon om smitteverntiltak og ser til at disse blir fulgt. 

Trenger du å låne bøker, vil dette fortsatt skje gjennom UBs bestill-og-hent-bibliotek.

Hvordan kan jeg søke om tilgang?  

 

Hvor kan jeg få tilgang?

Bibliotek for Humaniora, Haakon Sheteligs plass 7

Bibliotek for juridiske fag, Magnus Lagabøtesplass 1  

Bibliotek for Mat/Nat, Realfagbygget, Allégaten 41, inngang mot Fysikkbygget 

Bibliotek for medisin, Jonas Lies vei 91, BBB 

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi, Fosswinckelsgate 14 SV 

Bibliotek for Kunst og Design, Møllendalsveien 61

Vi gjør oppmerksom på at grunnet smittevernhensyn er det et fast antall plasser ved de ulike læringssentrene på Universitetsbiblioteket. Dersom studentarbeidsplassene ved et bibliotek er fylt opp, vil vi så langt det er mulig tilby plass ved et annet bibliotek. Når du mottar bekreftelse om tildelt tilgang, vil du få beskjed om hvilket bibliotek du har fått tilgang til.

UiB gjør videre fortløpende vurderinger av behov for gjenåpning av ytterligere studentarealer og kollokvierom. Dette vil i så fall skje på en trygg og forsvarlig måte, og i tråd med de til enhver tid gjeldende råd om smittevern. 

Hva er åpningstidene? 

UBs studentarbeidsplasser er åpen hverdager kl. 10.00 - 20.00 i tidsrommet 18. mai - 19. juni. Dette gjelder studentarbeidsplasser tildelt etter søknad på Universitetsbiblioteket sine fakultetsbibliotek.

Dersom du av særlige grunner trenger tilgang til studentarbeidsplass på et tidligere tidspunkt, kan du ved forespørsel få tilgang fra kl. 09.00 på Bibliotek for Humaniora. Send din forespørsel på e-post til Anne Bjørkum Åsmul.

NB! Dersom du allerede har fått tilgang til studentarbeidsplass ved et annet fakultetsbibliotek, må du opplyse om dette i din forespørsel.

Studentarbeidsplassene er dessverre lukket lørdag, søndag og på helligdager.

Mat og drikke

Kantinene til Sammen er fortsatt stengt, og vi ber studenter ta med egen mat og drikke for den tiden de oppholder seg i UiBs lokaler.

Ved spising er det viktig at generelle smittevernråd overholdes (avstand, hånd- og hostehygiene, rengjøring av overflater).

Les mer: Føringer for studenter og ansatte med tilgang til campus