Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Covid-19- epidemien:

UiB kan ikke legge til rette for utveksling utenfor Europa

Den internasjonale korona-situasjonen kan føre til endringer i planene for studenter som skulle reise på utveksling utenfor Europa høsten 2020.

UiB kan ikke legge til rette for utveksling utenfor Europa høsten 2020
Koronapandemien har ført til reiserestriksjoner og stengte grenser. Som følge av den internasjonale situasjonen og UDs reiseråd vil det være vanskelig for UiB-studenter å få gjennomført utveksling utenfor Europa høsten 2020.
Foto/ill.:
Colourbox.com

- Vi har jobbet for at de som hadde planlagt å reise på utveksling utenfor Europa denne høsten, skulle få anledning til å reise. Og vi har i det lengste håpet på at dette skulle være mulig. Samtidig må vi la hensynet til studentenes sikkerhet og helse gå først, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

Berørte studenter blir kontaktet på epost.

UD fraråder reiser til alle land

Som følge av korona-pandemien har UiB besluttet å ikke legge til rette for utveksling utenfor Europa høsten 2020. Bakgrunnen for beslutningen er Utenriksdepartementets gjeldende reiseråd. Her står det at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Flere utenlandske læresteder som UiB samarbeider med, har meldt fra om at de ikke vil ta i mot internasjonale studenter til høsten, og begrunner beslutningen med den usikre internasjonale situasjonen. En rekke land har også stengt grensene, noe som gjør det vanskelig å få behandlet studentenes visumsøknader i tide til avreise.

Studentsikkerhet og faglig læringsutbytte

- Utveksling er en viktig del av studieløpet, og et opphold ved et lærested i utlandet er noe mange studenter gleder seg til, sier Samdal.

Hun har forståelse for at mange studenter som skulle på utveksling utenfor Europa er skuffet over å måtte endre planene for kommende semester.  

Selv om flere land har fallende smittetall, vil det fortsatt være stor usikkerhet knyttet til hvilke reiserestriksjoner og praktiske utfordringer studentene som vil reise ut av Europa vil bli møtt med. Det er også usikkert hvordan smittetiltak vil påvirke studentenes undervisning og studiehverdag på lærestedet.

Der det er mulig innenfor rammene av studieprogrammet, vil UiB arbeide for å flytte planlagte utvekslingsopphold til våren 2021.
 

Avventer beslutning om land innenfor Europa

Når det gjelder studenter som har planlagt utveksling til Norden eller øvrige land i Europa, er det ennå ikke fattet en beslutning. Disse studentene vil innen utgangen av mai bli kontaktet om hva som skjer med utvekslingsoppholdet deres.

- En viktig forutsetning er at UiB-studenter som reiser ut skal være sikret undervisning av god kvalitet. Vi vil også være sikre på at vi kan bistå dem i å reise hjem om det skulle vise seg nødvendig, sier Samdal.

Studenter som har planlagt utveksling høsten 2020, oppfordres til å legge en alternativ plan for høstsemesteret, slik at de har noe å falle tilbake på dersom utveksling ikke kan gjennomføres.

Utenriksdepartementet har varslet at de vurderer å åpne for å endre reiserådene for Norden innen 15. juni, og for noen land i Europa for øvrig innen 20. juli.

Spørsmål?

Har du faglige spørsmål om høstsemesteret, ta kontakt med studieveileder ved fakultetet / instituttet ditt. Har du generelle spørsmål om utveksling, ta kontakt med UiB på epost utveksling@uib.no