Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Åpner opp universitetene

Universitetet gjenåpner 15. juni

Stor glede over å kunne ta imot ansatte og studenter på campus igjen. Universitetet åpner for fullt mandag 15. juni.

studentsenteret
Studenter og ansatte kan igjen ta i bruk campus.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Åpningen av utdanningsinstitusjonene forutsetter at de overholder gjeldende regler og råd om smittevern. Nyheten som regjeringen kom med fredag gleder UiB-rektor Dag Rune Olsen.

- Det er en fantastisk gladmelding at de annonserer at vi kan åpne igjen. Det var en dramatisk avgjørelse regjeringen tok 12. mars om å stenge universitetene, og det har vært unntakstilstand for oss. Nå gleder vi oss til å kunne ta i mot ansatte og studenter, sier han.

Olsen legger også vekt på at det var viktig å få en gjenåpning nå før sommerferien.

- Da kan vi på best mulig måte legge til rette for studiestart til høsten, sier han.

Fortsatt én meters avstand

Forutsetningen for å åpne opp utdanningsinstitusjoner forutsetter god hygiene og smitteverntiltak. 1-metersregelen opprettholdes, og dette får fortsatt konsekvenser for institusjonene. 

- Vi har behov for mer plass og økte åpningstider. Dette medfører økte kostnader, men det er regjeringen og institusjonene klar over, sier Olsen. 

Når det gjelder utveksling, er det forsatt ikke noe nytt. Olsen sier at UiB gjør det de kan for å legge til rette for studenter som fortsatt har mulighet for å vente litt, før de tar en endelig beslutning. 

Avklare hjemmekontor med leder

Fredagens nyhet medfører at UiB-ansatte som ikke er i utsatte risikogrupper skal komme tilbake til arbeidsplassen igjen så snart som praktisk mulig. Men fortsatt skal en ved reiser til og fra arbeidsplassen unngå unødvendig belastning på offentlig transport.

Videre bruk av hjemmekontor for administrative og teknisk ansatte kan avtales med nærmeste leder. UiB vil i tillegg starte et partssammensatt arbeid for å utrede en fremtidig modell for bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden som et virkemiddel for denne gruppen ansatte.

Alle studenter vil igjen få tilgang på campus, men fortsatt slik at smittevern er ivaretatt. Foreløpig er studentarbeidsplasser tilgjengelig på Universitetsbibliotekets læringssentre, men merk at adgang til Universitetsbiblioteket fortsatt kun skjer etter søknad til og med med 19.juni. Kapasiteten vil bli økt ved behov.

Planlegging av fysisk og digital undervisning for høstsemesteret fortsetter også med den begrensning at 1-metersregel opprettholdes. Førsteårsstudenter vil gis prioritet, men opplegget skal legge til rette for at alle studenter skal få et tilbud på campus i høst.

Studenter i risikogrupper skal også ivaretas og få et tilfredsstillende utdanningstilbud. UiB vil bygge ut digitale løsninger i nærmere 100 undervisningsrom som også vil dekke behov for studenter i risikogruppen, utvide undervisningstid til kl. 20, leie ekstra areal og øke undervisningskapasitet. Dermed vil vi også ha en beredskap hvis det skjer en ny smitteøkning i samfunnet i løpet av høsten.