Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Koronatest ved UiB:

God testkapasitet i Bergen - UiB avvikler egen teststasjon

Testkapasiteten i Bergen kommune har i høst blitt betydelig bedret, og i midten av november åpner også drop-in-teststasjonen på Festplassen. UiBs egen teststasjon blir derfor avviklet.

koronatest ved uib
Foto/ill.:
Colourbox.com

UiB har siden august 2020 hatt en egen teststasjon for ansatte og studenter ved UiB. Teststasjonen har vært driftet av Legene på høyden, og målgruppen har vært ansatte og studenter uten symptomer, men som likevel har hatt behov for å teste seg for Covid-19.

Etterspørselen for testing var stor i forbindelse med semesterstart, men har gradvis avtatt utover høstsemesteret.

I denne perioden har også testkapasiteten i Bergen kommune blitt betydelig bedret, og Bergen kommune informerer om at de i midten av november 2020 også vil ha på plass en ny drop-in teststasjon på Festplassen i Bergen sentrum.

I tillegg er det inngått avtaler mellom Bergen kommune og ulike private aktører for å utvide testkapasiteten ytterligere.

Alle som mistenker at de er smittet av covid-19, kan få testet seg. Du kan avtale testing selv og trenger bare å ringe lege hvis du har behov for helsehjelp. Se mer informasjon hos Bergen kommune.

På bakgrunn av informasjonen over har den sentrale beredskapsgruppen ved UiB, i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, bestemt å avvikle UiBs teststasjon når nåværende avtale går ut 15.11.2020.

Arbeidsmessig behov for Covid-19-test?

Ansatte som av arbeidsmessige årsaker har behov for Covid-19 test, men som likevel ikke kan få dette gjennom kommunen sitt gratis tilbud, kan kjøpe test hos de samme private aktørene som Bergen kommune har inngått avtale med. Kjøp av test må da avklares med nærmeste leder. Utgiftene refunderes gjennom refusjonsordningen i HR-portalen og belastes enhetens egne driftsmidler.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende test kan du kontakte Bedriftshelsetjenesten på mail bht@uib.no. NB! Personsensitiv informasjon må ikke sendes på epost. BHT vil ta kontakt videre for nødvendig informasjon.