Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Koronatest ved UiB:

UiB åpner testsenter for ansatte og studenter

UiB har opprettet et testtilbud for COVID-19 hos Legene På Høyden for særskilte grupper studenter og ansatte. Studenter og ansatte med luftveissymptomer må fortsatt benytte kommunens tilbud.

koronatest ved uib
Foto/ill.:
Colourbox.com

Er du syk, skal du ikke møte på campus. UiBs testtilbud er rettet mot særlige grupper som ikke får prioritert test hos kommunen fordi de ikke har symptomer.

UiBs testsenter er ikke et drop-in tilbud. Ansatte og studenter som er i målgruppen og trenger å teste seg må ta kontakt med sin leder/fakultet som sammen med Bedriftshelsetjenesten bestiller time for testing.

Testingen foregår i egne lokaler, med egen inngang og egne ansatte.

Hvem kan bruke tilbudet? 

  • Ansatte og studenter som kommer fra utlandet og skal bo i studentboliger eller forelese ved universitetet og som i tråd med anbefalingene fra FHI må avlegge to negative tester.  
  • Forskere og studenter som skal på forskningstokt og som må avlegge negativ test i forkant.
  • Ansatte og studenter som av særlige grunner må få en test raskt, for eksempel om du etter nærkontakt med påvist smittede og du har pasientkontakt gjennom studier eller ansettelse ved UiB.  
     

Hvem kan ikke bruke tilbudet? 

  • Studenter og ansatte som har symptomer på COVID-19.  
  • Har du luftveissymptomer og ønsker testing må du bruke kommunens tilbud ved Bergen legevakt eller i Laksevåghallen. Disse tilbudene er lagt opp slik at du ved testing ikke kommer i kontakt med andre personer. 

Husk! 

Har du symptomer, skal du ikke møte på jobb eller til undervisning før de har vært symptomfri i minst to dager.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende test kan du ta kontakt med UiBs servicetelefon for korona.

Du kan også kontakte Bedriftshelsetjenesten på mail bht@uib.no. NB! Personsensitiv informasjon må ikke sendes på epost. BHT vil ta kontakt videre for nødvendig informasjon.