Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Koronaviruset

Seks nye studenter koronasmittet

UiB har mandag fått melding om seks nye studenter har testet positivt på covid-19. Studenter som har vært i samme undervisningssituasjon som de smittede, blir nå anbefalt å gå i karantene.

korona illustrasjon
Foto/ill.:
UiB

Tre av studentene studerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, én ved Det juridiske fakultet, én ved Det humanistiske fakultet og én ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Studentenes nærkontakter blir varslet, og UiB har et nært samarbeid med Bergen kommune som har ansvar for smittesporing og videre oppfølging. UiB anbefaler karantene for studenter som har vært tilstede i samme undervisningssituasjon som de smittede for å være føre var, sier UiBs bedriftslege Stein-Inge Stigen.

-       Det er nok et fåtall av de som nå går i karantene som har vært i nærkontakt med de smittede, men her legger vi et føre-var prinsipp til grunn. Frem til helsevernetaten til kommunen har fått gjort den nødvendige smittesporingen, anbefaler UiB derfor karantene inntil videre, sier Stigen.

- Må være forberedt

Studentene som er smittet og studentene som har vært i nærkontakt med de smittede vil bli fulgt opp av universitetet med tanke på både tilbud om undervisning og studieprogresjon, samt gis mulighet for å også melde inn eventuelle andre behov de måtte ha mens de er i karantene.

-       UiB vil tilby digital undervisning for de berørte, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal. Hun sier man ved UiB har vært forberedt på at det ville kunne forekomme nye smittetilfeller.

-      Vi samarbeider tett med kommunen for å raskt sikre så god smittesporing og varsling som mulig. Disse smittetilfellene minner oss om at UiB som samfunnet forøvrig står midt i en pandemi. Det er viktig at vi alle følger de gjeldene retningslinjer, som råd om avstand og hygiene, og at man holder seg hjemme om man har symptomer, sier Samdal.

Nyopprettet testtilbud

UiB har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge smittespredning på campus, og opprettet et testtilbud for covid-19 for særskilte grupper studenter og ansatte. Tilbudet rettes spesielt mot ansatte og studenter uten symptomer som av særlige grunner må få en test raskt, for eksempel etter nærkontakt med påvist smittede.

Studenter og ansatte med symptomer må fortsatt benytte kommunens tilbud.

UiB har også ansatt smittevernveiledere som ser til at retningslinjene følges, og studenter og ansatte må gjennomgå og bestå e-læringskurs i smittevern før de kommer til campus. Rådene om hyppig håndvask, avstandsregler og å være hjemme dersom man er syk, gjelder og blir minnet om gjennom oppslag, e-post, sosiale medier og nettsider.