Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte

Rutine for oppfølging av smittede studenter ved UiB

Det er utarbeidet en rutine for hvordan UiB-studenter som får påvist koronasmitte skal følges opp. Her finner du mer informasjon.

bilde av koronaskjema
Foto/ill.:
Colourbox.com

Vedlagt følger versjon 2.0 av rutinen for oppfølging av smittede studenter ved UiB som er godkjent og vedtatt som gjeldende rutine for UiB. Rutinen vil kunne endre seg over tid etter hvert som nye innspill, erfaringer og detaljeringer kommer til.

Denne lenken peker til den nyeste utgaven av rutine for oppfølging av smittede studenter.
 

De gjeldende rutinene skal følges når det blir meldt om nye smittede studenter ved alle UiBs fakulteter.