Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Rutine for karantene og smittesporing

Oppfølging av ansatte og studenter som får påvist Covid-19

Påvist smitte? Meld fra til UiB: Disse rutinene for smittesporing, varsling og karantene gjelder for ansatte og studenter som får påvist korona.

bilde av koronatesting
Testet positivt for korona? Meld fra til UiB.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Når en ansatt eller student får påvist Covid-19, starter arbeidet med smittesporing og varsling. UiB bidrar med å kartlegge hvor den smittede personen har vært, og kontakter mulige nærkontakter som får en oppfordring om å gå i karantene.

Det først du må gjøre er å melde fra til UiB.

UiB-student:

UiB-ansatt:

Hvilket tidsrom skal kartlegges? Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling er å kartlegge hvor en smittet person har oppholdt seg i løpet av de 48 timene før de første symptomene på Covid-19 dukket opp. Dersom den smittede ikke har vært på campus i løpet av de siste 48 timene før symptomene inntraff, avslutter UiB smittesporingen.

Hvordan foregår smittesporing? Hvis den som er smittet har vært på campus i perioden hvor vedkommende har vært smittsom, vil UiB prøve å skaffe en oversikt hvor personen har oppholdt seg og hvem som dermed kan være nærkontakter. Den smittede har kanskje deltatt på arrangementer, arbeidet i kontorlandskap, gått på møter eller møtt til undervisning. UiB vil arbeide for å få en oversikt over alle slike situasjoner. Slik kan andre som kan være utsatt for smitte kan bli varslet per epost.

Hvorfor skal studenter merke seg setenummeret? I store auditorier og undervisningsrom er gjerne hver plass nummerert. Det er viktig at hver student merker seg hvilken plass de har sittet på, for eksempel ved å ta et bilde med telefonen. Studenter oppfordres til å lagre denne informasjonen i ti dager.

Hvilken oppfølging får de som er smittet? Det enkelte fakultet tar kontakt med studenten eller den ansatte som er smittet, og spør om UiB kan bidra med praktiske ting eller med tilrettelegging av undervisning. Undervisere og gruppeledere vil bli fulgt opp av nærmeste leder og Bedriftshelsetjenesten ved UiB.

Hvem vil få varsel om at de kan være nærkontakter til en smittet? Dersom en koronasmittet person har deltatt i mindre undervisningsrom, vil alle som har vært til stede få varsel om at de kan være mulige nærkontakter. De som ikke får varsel om at de kan være nærkontakter, trenger ikke gå i karantene. UiB opplyser ikke til nærkontaktene hvem som kan være smittekilden.

Hva står i et karantenevarsel? I varselet blir de berørte personene som kan være utsatt for smitte oppfordret om å gå i selvpålagt karantene. Karantenen gjelder i ti dager fra smitten kan ha oppstått. De personene dette gjelder vil få melding om hvilken dato karantenen skal regnes fra. Les mer om gjennomføring av karantene.

Hva skjer med informasjonen om nærkontaktene? Når et varsel om mulig smitte er sendt, blir listene over potensielle nærkontakter levert til Smittesporingsteamet i Bergen for videre smittesporing og oppfølging. Ansatte ved Smittesporingsteamet vil ta kontakt med personene på listen.

Hvem har myndighet til å pålegge studenter og ansatte karantene? UiB kan ikke sette personer i karantene. Det er helsemyndighetene i Bergen som pålegger aktuelle personer karantene. UiB har kun myndighet til å oppfordre om selvpålagt karantene.

Hvorfor bør studenter og ansatte følge oppfordringen om å gå karantene? Dersom studenter og ansatte etter varsel fra UiB går i selvpålagt karantene, kan dette bidra til å stoppe videre smitte. Smittesporing er tidkrevende, og på grunn av stor arbeidsmengde kan det ta noen dager før Smittesporingsteamet rekker å snakke med alle nærkontakter.