Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Takk for jobben dere gjør!

- Vi vil rette ein stor takk til dere for den fleksibiliteten dere har vist og det ekstra arbeidet dere har lagt ned i en unntakssituasjon for universitetet, skriver rektor og universitetsdirektør i en hilsen til alle UiB-ansatte.

Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB

Kjære UiB-ansatt!

12.mars i år besluttet regjeringen å stenge ned alle universitet og høgskoler i lys av Covid19-utbruddet. Siden har alle ansatte på UiB arbeidet iherdig og målrettet for å gjenåpne universitetet.

Når vi når ser tilbake på disse spesielle månedene, kan vi konstatere at UiB har stått støtt i håndteringen av konsekvensene av Covid19. Takket være stor innsats og kreativitet fra dere fikk våre studenter raskt tilbud om digital undervisning i vårsemesteret som ga positiv effekt på læringsmiljø og gjennomføring for våre studenter. I planlegging av høstsemesteret er det lagt til rette for både fysisk og digital undervisning som gjorde at UiB kunne invitere alle studenter tilbake til campus. Vi har også som det eneste universitet i Norge klart å opprettholde et tilbud om studentutveksling.

Samtidig må vi erkjenne at denne formidable innsatsen også har vært svært krevende for både undervisere, administrasjon og teknisk ansatte. Det har vært behov for å endre undervisningsopplegg på kort varsel og i flere omganger. Tekniske løsninger er også tatt i bruk uten at det har vær mulig å teste og kvalitetssikre dem fullt ut før oppstart.

Denne ekstraordinære innsatsen for å bistå studentene har også for mange vitenskapelige gått utover viktige forskningsoppgaver.

I høst har smittesituasjonen i samfunnet endret seg, og det har gitt nye utfordringer for både faglig og administrativ ansatte. UiB tar et samfunnsansvar for å begrense belastningen i kollektivtrafikken. Dette representerer en praktisk utfordring for mange av dere. UiB har etablert et godt system for smittevern på campus og samarbeider tett med Bergen kommune om smittesporing. Dette gjør at vi så langt ikke har hatt større smitteutbrudd på campus. Likevel registrerer vi at arbeidet med smittevern også representerer en stor merbelastning i det daglige arbeidet, særlig knyttet til at studentgrupper på kort varsel går i karantene og vi da ønsker å kunne tilby alternative former undervisning i karanteneperioden.

I siste styremøte ga universitetsstyret ros til UiB for måten universitetet har håndtert koronakrisen på. Denne rosen vil vi gjerne bringe videre til dere sammen med en stor takk for den fleksibiliteten dere har vist og det ekstra arbeidet dere har lagt ned i en unntakssituasjon for universitetet. Vi vil også gi ros til tillitsvalgte og vernetjeneste som har vist fleksibilitet og kommet med konstruktive innspill til vårt arbeid.

Så må vi dessverre ruste oss for at koronaviruset fortsatt vil prege universitetet i hele dette studieåret. Universitetsledelsen har derfor orientert styret om at vi i dialog med ledere på alle nivå vil legge inn ekstra ressurser og finne løsninger for å øke kapasitet der belastningen i organisasjonen er størst.  

Målet er å skape en mest mulig forutsigbar arbeidssituasjon for alle ansatte i tiden som kommer. Sammen skal vi sørge for at UiB  kommer styrket ut av koronakrisen!

Med vennlig hilsen 

Dag Rune Olsen, rektor

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør