Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Koronautbrudd i Bergen:

UiB viderefører koronatiltak fra Bergen kommune

Bergen kommune viderefører de midlertidige koronatiltakene som ble innført 8. september frem til og med tirsdag 22. september. Slik blir følgene for deg som studerer ved UiB.

Foto hender på tastatur
Digital undervisning frem til og med 22. september.
Foto/ill.:
Colourbox.com

I samråd med FHI har Bergen kommune besluttet å forlenge varigheten på de midlertidige koronatiltakene. Kommunens tiltak gjaldt opprinnelig fra 8. til 18. september, men har nå blitt forlenget til og med 22. september. 

Smittesituasjonen i Bergen er fortsatt alvorlig, og det er per i dag ikke grunnlag for å si at det er en nedadgående trend, opplyser kommunen på sine nettsider.

Dette betyr at UiB tilsvarende forlenger midlertidige tiltak til og med samme dato:

 • All undervisning skjer på digitale plattformer frem til og med 22. september. Sjekk Mitt UiB for oppdatert informasjon om undervisning og vurdering på ditt studieprogram/emne.
   
 • I tilfeller hvor undervisning ikke lar seg gjennomføre digitalt, kan denne gå som planlagt så fremt allmenne smittevernhensyn blir ivaretatt.
   
 • Studenter som kan arbeide hjemmefra oppfordres til det, men campus vil være åpen for de som har behov for fysisk tilstedeværelse for å kunne studere. Av sikkerhetshensyn, må studenter og ansatte bruke kort for å komme seg inn i bygg på UiB inntil videre. 
   
 • Universitetsbibliotekenes læringssentre og lesesaler vil være åpen.
   
 • Praksis blir utsatt eller digital frem til og med 22. september, med mindre annen beskjed blir gitt.  
   
 • På private sammenkomster kan det nå maksimalt kan være 10 personer til stede.
   
 • På offentlige arrangement kan det kun være 50 personer tilstede. 
   
 • Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1 meters-regelen ikke kan overholdes.