Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

UiB viderefører koronatiltak fra Bergen kommune

UiB og fakultetene viderefører gjeldende koronatiltak til og med 29. september etter at Bergen kommune viderefører sine viktigste tiltak mandag 21. september.

Foto hender på tastatur
Digital undervisning frem til og med 29. september.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Samtidig har smittesituasjonen i Bergen en positiv utvikling og universitetsledelsen vil i dialog med fakultetene legge til rette for at fysisk undervisning kan gjenopptas slik det var planlagt for høstsemesteret fra og med 30. september gitt at smittesituasjonen ikke endrer seg i negativ retning.

Dette betyr at for UiB vil følgende tiltak gjelde frem til og med 29. september: 

 • All undervisning skjer på digitale plattformer. Sjekk Mitt UiB for oppdatert informasjon om undervisning og vurdering på ditt studieprogram/emne.
   
 • I tilfeller hvor undervisning ikke lar seg gjennomføre digitalt, kan denne gå som planlagt så fremt allmenne smittevernhensyn blir ivaretatt.
   
 • Studenter som kan arbeide hjemmefra oppfordres til det, men campus vil være åpen for de som har behov for fysisk tilstedeværelse for å kunne studere. Av sikkerhetshensyn, må studenter og ansatte bruke kort for å komme seg inn i bygg på UiB inntil videre. 
   
 • Universitetsbibliotekenes læringssentre og lesesaler vil være åpen.
   
 • Praksis blir utsatt eller digital, med mindre annen beskjed blir gitt.  
   
 • På private sammenkomster kan det maksimalt kan være 10 personer til stede.
   
 • På offentlige arrangement kan det være 200 personer tilstede. 
   
 • Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1 meters-regelen ikke kan overholdes.