Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Smittevern ved skriftlig skoleeksamen

Universitetet i Bergen vil gjennomføre skriftlig skoleeksamen som planlagt inneværende semester så langt det lar seg gjøre i tråd med smitteverntiltak fra nasjonale og lokale myndigheter.

Ved UiB følger vi situasjonen fortløpende, og vil iverksette nye tiltak ved behov.

Er du syk, bli hjemme

Dersom du er i karantene, er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, influensa eller andre smittsomme sykdommer, er det viktig at du holder deg hjemme, og ikke møter i eksamenslokalet.  Egenmeldingsskjema for å få gyldig fravær for en eksamen, finner du på denne nettsiden: Syk på eksamen  Ta kontakt med Infosenteret på ditt fakultet, eller studieadministrasjonen på emnet ditt for å avklare hvordan du kan få vurdering i emnet.
 

Unngå kollektivtransport

Dersom du kan, unngå kollektivtransport på vei til eksamenslokalet. Bruk gjerne munnbind hvis du må benytte kollektivtransport og det ikke er mulig å overholde en meters avstand. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind på generelt grunnlag, men i visse tilfeller, som når en ikke kan overholde en meters avstand.  Slik bruker du munnbind riktig - informasjon fra Bergen kommune Når du kommer til eksamenslokalet er det viktig at du holder avstand til dine medstudenter og andre utenfor, og ellers følger de generelle smittevernsrådene.

Smitteverntiltak i eksamenslokalet

I eksamenslokalene vil UiB ivareta smittevernhensyn i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer på følgende måte:
  • Ved innslipp i lokalet, er det viktig at alle holder minimum én meters avstand til medstudenter og andre.
  • Det vil være plassert ut håndsprit som alle kan benytte ved ankomst.
  • Garderobene vil ikke være i bruk, og vi ber ber deg ta med yttertøy, sekk/veske og annet til plassen din og plassere dette foran pulten.
  • Under eksamen må du oppholde deg ved pulten din, med mindre du trenger å benytte toalettet eller ønsker å bli fulgt til pause. 
  • Vær vennlig og hold avstand til medstudenter og eksamensvakter. Det er viktig å unngå kødannelser og sammenstimling i eksamenslokalet.
  • I stedet for at du signerer for oppmøte som vanlig, vil eksamensvakten registrere ditt oppmøte ved ID-kontroll.
  • Når du er klar for å levere besvarelse, kan du tilkalle en eksamensvakt. Innlevering og registrering av besvarelse skjer ved pulten din. 

Det er i tillegg innført ekstra renhold under og mellom hver eksamen, og for låneutstyr.