Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Smittevern ved skriftlig skoleeksamen

UiB vil gjennomføre skriftlig skoleeksamen som planlagt inneværende semester så fremt det lar seg gjøre i tråd med smitteverntiltak fra nasjonale og lokale myndigheter.

UiB følger situasjonen fortløpende, og vil iverksette nye tiltak ved behov.

Er du syk, bli hjemme

Dersom du er i karantene, er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, influensa eller andre smittsomme sykdommer, er det viktig at du holder deg hjemme, og ikke møter i eksamenslokalet. Egenmeldingsskjema for å få gyldig fravær for en eksamen, finner du på denne nettsiden: Syk på eksamen Ta kontakt med Infosenteret på ditt fakultet, eller studieadministrasjonen på emnet ditt for å avklare hvordan du kan få vurdering i emnet.
 

Unngå kollektivtransport

Dersom du kan, unngå kollektivtransport på vei til eksamenslokalet. Bruk munnbind dersom du må benytte kollektivtransport på vei til eksamen. Hold avstand til dine medstudenter og andre utenfor eksamenslokalet. Slik bruker du munnbind riktig - informasjon fra Bergen kommune
 

Smitteverntiltak i eksamenslokalet

Når du kommer til eksamenslokalet er det viktig at du holder avstand til dine medstudenter og andre utenfor. Videre gjelder følgende tiltak:
  • Hold minimum én meters avstand til medstudenter og andre ved innslipp i lokalet.
  • Alle skal benytte håndsprit ved ankomst.
  • Garderober skal ikke brukes. Ta med yttertøy, sekk/veske og annet til plassen din og plassér dette foran pulten.
  • Opphold deg ved pulten din under eksamen, med mindre du skal benytte toalettet eller følges til pause. 
  • Hold avstand til medstudenter og eksamensvakter.
  • Unngå kødannelser og sammenstimling i eksamenslokalet.
  • Du skal ikke signere for oppmøte som vanlig, men eksamensvakten vil registrere ditt oppmøte ved ID-kontroll.
  • Innlevering og registrering av besvarelse skjer ved pulten din. Tilkall eksamensvakt når du er klar til å levere besvarelse.

Det er i tillegg innført ekstra renhold under og mellom hver eksamen, og for låneutstyr.