Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
SMITTEVERN OG EKSAMEN:

– Det er trygt å møte til eksamen ved UiB

Siden koronapandemien startet i midten av mars, har UiB fulgt smittevernråd fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. Vurderingene fra helsemyndighetene tilsier at UiB kan gjennomføre saleksamen på campus denne høsten.

Bilde av eksamenslokale i Solheimsgaten
Ved UiB sitt eksamenslokale i Solheimsgaten vil pultene bli plassert med minst to meters mellomrom.
Foto/ill.:
Magnus Nerheim, UiB

– Studenter kan kjenne seg trygge på at hensynet til smittevern ved eksamen og på campus er godt ivaretatt, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

Mens de fleste skriftlige saleksamener fikk endret vurderingsform i vårsemesteret, har UiB planlagt å gjennomføre flere saleksamener på campus denne høsten i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Planene er utformet i samråd med bedriftshelsetjenesten ved UiB, smittevernkontoret i Bergen kommune og nasjonale helsemyndigheter.

– Hensynet til smittevern går fremst

Ved Det juridiske fakultet er de første eksamenene alt i gang. Dekan Karl Harald Søvig sier at ledelsen ved fakultetet tar hensynet til studentenes liv og helse på alvor.

– I forkant av hver saleksamen på campus har vi gjort en risikovurdering av om eksamen kan gå som planlagt. Når vi har besluttet at det er forsvarlig å avholde eksamen på campus, kan studentene være trygge på at vi har lagt smittevernfaglige vurderinger til grunn for denne avgjørelsen, sier dekan Karl Harald Søvig.

Følger smittesituasjonen i Bergen nøye

Smittesituasjonen i Bergen er blant faktorene som UiB har tatt med i vurderingen av om det er forsvarlig å avholde saleksamen på campus.

– Bedriftshelsetjenesten har i samråd med Smittevernkontoret i Bergen kommune satt opp noen retningslinjer som vil gjelde ved eksamen på campus, og som skal redusere risikoen for å bli smittet. Samtidig står vi fortsatt i en pandemi, og det er dessverre ikke mulig å eliminere all risiko for at smitte kan skje, sier Samdal og minner om at de generelle smittevernrådene fortsatt gjelder: 

Vask hendene og hold avstand. Er du syk med symptomer på luftveisinfeksjon forkjølelse eller influensa, må du holde deg hjemme.  

Bedriftshelsetjenesten har vurdert eksamenslokalene

Siden april 2020 har Bedriftshelsetjenesten vurdert rundt 60 tiltaksplaner og befaringer knyttet til smittevern ved UiB.

– Etter hvert som campus gradvis har åpnet for aktiviteter igjen er det gjennomført risikovurderinger og utarbeidet tiltaksplaner for å hindre smittespredning ved alle enheter, opplyser Bente Nilsen Hordvik, leder for Bedriftshelsetjenesten ved UiB.

Bedriftshelsetjenesten opplyser at tiltaksplaner knyttet til smittevern på UiB, både på campus og i eksamenslokaler til enhver tid minimum er i tråd med myndighetenes krav til smittevern.

– Eksamenslokalene i Solheimsgaten og Studentsenteret har romslige arealer. Pultene er satt opp med minimum to meter avstand, noe som gir god beskyttelse mot smitte. Fordi vi har god tilgang på areal under campuseksamen legger vi her til rette for større avstand mellom pultene enn nasjonale retningslinjer krever. Vi har besluttet at maks 200 studenter kan ha eksamen i bygget samtidig. Ved eksamener hvor et stort antall studenter er oppmeldt, vil UiB benytte eksamenslokaler ved ulike lokasjoner, sier Samdal. 

Færre eksamener: Sjekk Mitt UiB

Selv om UiB har planlagt å gjennomføre flere skriftlige saleksamener i høst, er det likevel redusert kapasitet på grunn av smitteverntiltakene. Det vil si at det vil bli avholdt færre skriftlige saleksamener på campus i eksamensperioden november og desember, og alternative vurderingsformer vil erstatte skriftlig saleksamen på en del emner.

Det er noe ulikt fra fakultetet til fakultet hvilken vurderingsform skriftlig saleksamen vil bli erstattet med i de emnene der man ikke får til skriftlig saleksamen dette semesteret. Det mest vanlige er skriftlig eksamen hjemme (eksamen starter og slutter samme dag), eller hjemmeeksamen over flere dager. Sjekk Mitt UiB på ditt studieprogram/emne for oppdatert informasjon

Dette er smitteverntiltakene som gjelder ved skriftlig saleksamen på campus:

Studieavdelingen ved UiB har i samråd med Bedriftshelsetjenesten utarbeidet smitteverntiltak som alle må følge i eksamenslokalet. 

 • Pultene er satt opp med 2 meters avstand mellom hver pult.
   
 • Pultene vil være nummerert, noe som gjør et eventuelt smittesporingsarbeid lettere.
   
 • I eksamenslokalet i Solheimsgaten skal maksimum 200 studenter være til stede i bygget samtidig. Er flere studenter meldt opp, vil de fordeles på ulike lokasjoner.
   
 • UiB leier inn ekstra smittevernvakter som skal passe på at alle holder én meters avstand ved innmarsj og utmarsj, og se til at alle får spritet hendene. 
   
 •  Smittevernvaktene vil passe på at alle holder minst en meter avstand utenfor lokalet, og at det ikke oppstår sammenstimlinger.
   
 • Det vil være ekstra renhold under og mellom hver eksamen.
   
 • Garderober vil av smittehensyn ikke bli brukt.  Sekker, vesker og yttertøy skal plasseres på gulvet foran pulten.
   
 • Studentene skal ikke signere for oppmøte som vanlig, men eksamensvakten vil registrere oppmøte ved ID-kontroll.
   
 • Innlevering og registrering av besvarelse skjer ved pulten, og studentene bes tilkalle eksamensvakt når besvarelsen skal leveres