Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Innskjerpinger nasjonalt og lokalt:

Nye koronatiltak i Bergen

Fra mandag blir hjemmekontor og digital undervisning hovedregelen. Slik vil de nye smitteverntiltakene fra Regjeringen og Bergen kommune påvirke deg som er ansatt eller student ved UiB.

Bilde av sosial distansering og Muséplass
Foto/ill.:
Colourbox.com og UiB

Pilene som viser tallet på nye tilfeller av Covid-19 har i høst gått oppover. Dette er bakgrunnen for at myndighetene nå kommer med nye anbefalinger som skal gjelde for alle i Norge. Regjeringen ønsker at alle skal bidra til å begrense smitten ved å holde seg mer i ro, treffe færre mennesker og reise mindre.

Også i Bergen stiger smittetallene, den siste uken har 448 nye personer testet positivt på Covid-19. Dette er bakgrunnen for at  Bergen kommune nå varsler strengere, lokale smitteverntiltak.

Påbud om hjemmekontor:

  • I tråd med forskriften som legges fram 6. november vil det bli et påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Påbud om digital undervisning

  • Undervisning til studenter gis digitalt.

Påbudene vil gjelde fra mandag 9. november.

Når forskriften legges fram fredag vil universitetsledelsen komme tilbake til mulige spesifikke grunner som kan gi unntak fra reglene.

Mer informasjon vil følge

Det vil følge nærmere omtale av spesifikke grunner som eventuelt kan gi unntak fra digital undervisning, mulighet for gjennomføring av kritiske forskningsoppgaver på campus og unntak fra hjemmekontor for ansatte og studenter. Vi vil også komme tilbake til informasjon om lengde på tiltakene.

Bergen kommune varsler også at strengere regler for arrangement, bibliotek og museum også vil bli presentert i morgen.  Vi vil også komme tilbake til nærmere konsekvenser av disse tiltakene når forskriften foreligger.