Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Lokal koronaforskrift:

Slik blir følgene for deg som er student eller ansatt ved UiB

Fra og med lørdag 7. november innføres strenge påbud i Bergen for å stanse spredningen av koronavirus. Både hjemmekontor og digital undervisning blir hovedregelen for UiBs ansatte og studenter.

bilde av covid19
Foto/ill.:
Colourbox.com og UiB

Bergen kommune vedtar fredag 6. november en forskrift med midlertidige koronatiltak som gjelder fra og med lørdag 7.11 og til og med 23.11, før det gjøres en ny vurdering.

Det er viktig å presisere at det ikke er på grunn av smitterisiko på campus at skjerpede tiltak iverksettes. UiB har i hele koronaperioden hatt god håndtering av smittevern. Tiltakene i denne fasen skal primært redusere mobilitet i samfunnet.

Forskriften fastsetter påbud om hjemmekontor for alle som kan. Dette gjelder både ansatte og studenter.

Les også: Nye koronatiltak i Bergen

Dette betyr tiltakene for deg som er ansatt eller student ved UiB:

 • Alle ansatte skal fra mandag av arbeide hjemmefra med mindre de har en avtale med nærmeste leder om å komme på jobb for å arbeide i UiBs bygninger og arealer.
   
 • Campus vil likevel være åpen for ansatte ved bruk av nøkkelkort når det er spesifikke behov som gjør at en må ha tilgang til campus.
   
 • Studenter vil ha adgang til å hente eiendeler på campus til og med mandag.
   
 • Undervisning til studenter gis digitalt ut semesteret, med noen få avtalte unntak (se under).
   
 • Alle eksamener må gjennomføres hjemmefra ut semesteret, med unntak av praktiske eksamener for utøvende fag.
   
 • Som hovedregel skal studentene arbeide hjemmefra. Unntak kan gis for masterstudenter som har behov for arbeidsplass på campus for å fullføre masteroppgave dette semesteret.
   
 • Praksis gjennomføres for helsefagutdanninger og lektor/PPU-utdanninger dersom det er mulig og for andre gjennomføres den digitalt eller utsettes.

Mer info for studenter: Les mer om heldigital undervisning og eksamen ved UiB.

UiBs sentrale beredskapsledelse og lokal beredskapsledelse på fakultetsnivå, samt enhetsledere kan ved behov fortsatt arbeide på campus. Det samme gjelder ansatte som ivaretar kritiske driftsfunksjoner eller ansatte med andre spesifikke oppgaver som bare kan løses ved tilstedeværelse på campus.

Slike spesifikke grunner for å arbeide/studere på campus er:

 • Tilgang til undervisningsrom/studio for ansatte for å gjennomføre digital undervisning
 • Tilgang for undervisere og studenter som trenger det for gjennomføring av undervisning som ikke kan gjøres digital (skapende og utøvende-, laboratorie-, utstyrsavhengig-, felt- og klinisk undervisning)
 • Tilgang for ansatte til fasiliteter, laboratorium og annen forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å etterleve søknadsfrister på nye prosjekter og gjennomføre viktig forskningsarbeid
 • Tilgang til arkiv, bibliotek eller andre samlinger for å hente viktig materiale
 • Tilgang for stipendiater, postdoktorer og forskere med tidsavgrensede prosjekter som har behov for å arbeide på campus for ikke å bli vesentlig hindret i sitt forskerløp.
 • Tilgang for masterstudenter som skal levere oppgave dette semesteret eller er tilknyttet forskningsprosjekter der en vurderer tilgang laboratorium og forskningsinfrastruktur som avgjørende for fremdriften.
 • Disputaser gjennomføres digitalt, men det åpnes for tilgang for kandidat, leder, veileder og komité om ønskelig.

Utfordringer med å arbeide hjemme?

Det kan også unntaksvis, etter en vurdering av nærmeste leder, gis adgang til arbeidsplass på campus hvis hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker/mangel på infrastruktur. Ta kontakt med nærmeste leder

Utfordringer med å studere / gjennomføre eksamen hjemme?

Laveregradsstudenter som har utfordringer med å studere hjemme får tilgang til arbeidsplass på campus ved å sende inn dette skjemaet:

Registrer tilgang til campus her

Tilgjengelige plasser er enten ved tilhørende fakultetsbibliotek (åpent mandag-fredag kl. 10-19), Sydneshaugen skole (åpent mandag-fredag kl. 08.30-20.00) eller Ulrikke Pihls hus (åpen mandag-fredag kl. 08.30-20.00).

Studenter kan be om tilgang til studentarbeidsplass/lesesalplass via regitreringsskjema her. Du trenger kun å be om tilgang én gang. Kortsenteret vil gi deg tilgang senest to virkedager etter du har sendt inn skjema.

Arrangement, museum og bibliotek:

Når det gjelder arrangement forskriftsfester Bergen kommune at arrangement på offentlig sted ikke skal ha mer enn 20 deltakere hvis det er faste seter. Arrangement uten fast sitteplass blir forbudt.

Universitetsledelsen anbefaler at alle arrangement gjøres digitale i perioden tiltakene gjelder.

Universitetsmuseet stenger for publikumsbesøk i denne perioden. Det samme gjelder for Universitetsbiblioteket, men fortsatt slik at funksjoner knyttet til utlån og tilgang til samlinger kan ivaretas.

UiB oppdaterer fortløpende på uib.no/korona