Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nye koronatiltak

Heldigital undervisning og eksamen resten av semesteret

Her får du oversikt over hvordan de nye koronatiltakene påvirker deg som student ved UiB.

Foto hender på tastatur
Strenge påbud i Bergen for å stanse spredningen av koronavirus, herunder både hjemmekontor og digital undervisning. Ordningen vil med få unntak gjelde alle studenter og ansatte.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Bergen kommune orienterte fredag 20. november om at de lokale koronatiltakene vil bli forlenget i to uker. Fortsatt hjemmekontor og digital undervisning ved UiB.

Les mer: Forlenger koronarestriksjonene i Bergen

Undervisning og eksamen

Undervisning vil foregå på digitale plattformer, med få avtalte unntak, ut høstsemesteret. Unntak fra digital undervisning er gjennomføring av undervisning som ikke kan gjøres digitalt, herunder skapende og utøvende-, laboratorie-, utstyrsavhengig-, felt- og klinisk undervisning. Sjekk Mitt UiB for oppdatert informasjon for hva som gjelder på ditt studieprogram/emne

Eksamener skal gjennomføres hjemmefra ut semesteret, med unntak av praktiske eksamener for skapende og utøvende fag. Sjekk Mitt UiB for oppdatert informasjon for hva som gjelder på ditt studieprogram/emne

Trenger du tilgang til lesesalsplass / studentarbeidsplass?

Studenter skal som hovedregel arbeide hjemmefra, og fakultetsbyggene er åpne for studenter som trenger å skrive ut eller hente bøker eller lignende. Er det vanskelig for deg å studere eller gjennomføre eksamen hjemme, kan du registrere deg og få tilgang til lesesalsplass / studentarbeidsplass ved fakultetsbibliotekene, Sydneshaugen skole eller Ulrikke Pihls hus på campus.

Er du masterstudent? Masterstudenter med behov for arbeidsplass på campus, får tilgang etter avtale med sitt institutt/fagmiljø. Kontakt studieveileder/administrasjonssjef og sjekk informasjon i Mitt UiB.

Åpningstider

Fakultetsbibliotekene er åpne mandag-fredag kl. 08.30-19.00, mens Sydneshaugen skole og Ulrikke Pihls hus er åpne mandag-fredag kl. 08.30-20.00.

Trenger du å skrive ut?

Fakultetsbyggene er åpen for studenter som trenger å skrive ut. Videre kan du også skrive ut ved tilgjengelige bibliotek/lesesaler. NB! Du må ha sendt inn registreringsskjema og fått tilgang til lesesalsplass / studentarbeidsplass på lesesal / bibliotek for å få tilgang til skriverne disse stedene:

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket er fysisk stengt inntil videre, men har gjenåpnet tjenesten Bestill- og hent (og returnér) ved døren for studenter og ansatte. Du kan kontakte biblioteket via chat kl. 09.15-15.45.

Universitetsbiblioteket har også en rekke digitale tjenester og ressurser som er tilgjengelig for studenter og ansatte.

Praksis

Praksis gjennomføres for helsefagutdanninger og lektor/PPU-utdanninger dersom dette er mulig, og for andre gjennomføres den digitalt eller utsettes.

Behov for tilrettelegging

Dersom du som følge av koronasituasjonen og overgang til heldigital undervisning og eksamen har ytterligere eller endret behov for tilrettelegging av undervisningen, ber vi deg om å ta kontakt med din studieveileder. Sjekk våre studieprogramsider for å finne studieveileder for ditt studieprogram.