Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Har du lån og stipend fra Lånekassen?

Her kan du lese mer om dine rettigheter i Lånekassen i forhold til lån og stipend om du blir syk eller ikke kan ta eksamen på grunn av korona.

To unge gutter sitter i sofa. Foto
Studenter som er syk i mer enn to uker, kan du få sykestipend av Lånekassen.
Foto/ill.:
Lånekassen

Koronapandemien påvirker de fleste av oss. For studenter som har lån og stipend i Lånekassen, er det viktig å melde fra om sykdom, avbrudd eller pauser i studiene.

Studenter som blir syke

Studenter som er syk i mer enn to uker, kan få sykestipend. Søknadsfristen er senest seks måneder etter at studieåret eller kurset er avsluttet. Det betyr at studenter som vil søke om sykestipend for våren 2020, må søke innen 15. desember.

Studenter som må slutte på studiene på grunn av sykdom, kan også ha krav på sykestipend. 

Studenter som ikke får tatt eksamen på grunn av sykdom, men har vært syk i kortere tid enn to uker, bør sende inn en legeattest som viser at de ikke fikk tatt eksamen på grunn av sykdom. Årsaken til det er at uten legeattest så regner Lånekassen studentene som forsinket i utdanningen, og det kan få konsekvenser for hvor mye lån og stipend man kan få senere.

Mer informasjon om sykestipend og søknad finner du på Lånekassens nettsider.

Studenter som ikke tar eksamen

Det er viktig at studenter som får lån og stipend fra Lånekassen, raskt gir beskjed om de slutter, tar pause eller tar færre studiepoeng enn planlagt. Det kan du gjøre på Dine sider i Lånekassen ved å velge «Melde fra om endringer» i menyen.

Når studenter får lån og stipend fra Lånekassen, er det et krav at de skal bestå utdanningen de har fått støtte til. Består de mindre enn de har fått støtte til, har det konsekvenser for om de kan få mer lån og stipend senere, og hvor mye lån som blir gjort om til stipend. Studenter som er mer enn 60 studiepoeng forsinket, får ikke mer lån og stipend før de har tatt igjen forsinkelsen.

Det er noen unntak for denne regelen. Studenter som er mer forsinket enn 60 studiepoeng, kan likevel ha rett til lån og stipend dersom forsinkelsen skyldes sykdom, fødsel, nedsatt funksjonsevne eller andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse. Koronapandemien kan anses som en slik særlig grunn dersom den har forårsaket en forsinkelse i utdanningen som vanskelig kunne unngås.

De som er mer enn ett år forsinket, og ønsker å få vurdert rett til lån og stipend, må sende inn dokumentasjon som viser årsaken til forsinkelsen. Hvis forsinkelsen utover ett år skyldes koronapandemien, må de sende inn dokumentasjon som viser det. Et eksempel på slik dokumentasjon kan være et brev eller en attest fra lærestedet som viser at studenten for eksempel ikke fikk undervisning fordi lærestedet måtte stenge fysisk, og at det ikke var mulig å tilby nettundervisning for å oppveie dette, slik at studenten derfor ikke fikk mulighet til å ta det eller de fagene som var nødvendige å ta for å følge vanlig faglig progresjon.

Mer informasjon om endringer i utdanning og forsinkelse på Lånekassens nettsider. 

Studenter som flytter hjem

Det er viktig at studenter som får lån og stipend fra Lånekassen som borteboere, gir beskjed hvis de flytter hjem til foreldrene sine. Det kan du gjøre på Dine sider i Lånekassen ved å velge «Melde fra om endringer» i menyen.