Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nyhet

Videreføring av UiBs koronatiltak

Bergen kommune har besluttet å lette på en del koronatiltak, men at midlertidig og revidert forskrift videreføres til og med 20.12.

Når det gjelder bibliotek og museum presiserer forskriften at de kan åpnes igjen gitt at det er mulig å holde to meters avstand. Universitetsmuseet åpner fra 8.12. Universitetsbiblioteket opprettholder utlånsordning og prioriterer tilgang for studenter som har registrert seg.

Studenter som ikke har en tilfredsstillende arbeidssituasjon og dermed har behov for å arbeide på campus, kan registrere seg for å få tilgang til arbeidsplass til og med 18.12. Fakultetsbyggene er åpne for studenter som trenger å skrive ut eller hente bøker eller lignende.

Det er ikke gjort andre vesentlige endringer i forskriften som er relevant for universitetet og dermed videreføres for øvrig UiB sine tiltak.

Når det gjelder plan for vårsemesteret 2021 arbeides det sammen med fakultetene og studentrepresentanter med et tilsvarende opplegg som for høstsemesteret 2020. Universitetsledelsen vil komme tilbake med endelig informasjon senest 21.12 (når innretning på gjeldende lokale tiltak er avklart).

Les mer hos Bergen kommune.