Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nye tiltak fra Bergen kommune

Bergen kommune går over til nasjonale koronatiltak

Bergen kommune viderefører de nasjonale koronatiltakene inntil videre.

Bilde av snø over Universitetsmuseet
Bergen kommunes lokale koronaforskrift oppheves med virkning fra mandag 21. desember. Det betyr at de bare de nasjonale retningslinjene gjelder for Bergen.
Foto/ill.:
UiB.no

Bergen kommune melder 18. desember at de går over til å følge nasjonale tiltak når gjeldende kommunale forskrift utløper 20.12. De nasjonale tiltakene gjelder inntil videre. Hjemmekontor er fortsatt anbefalt når det er mulig.

Ved UiB kan studentene vende tilbake til campus fra semesterstart. Dette betyr at studentene fra og med 4. januar vil ha tilgang til alle universitetets arealer ved bruk av nøkkelkort og ikke lenger trenger å registrere seg for å få tilgang til studentarbeidsplasser.

Ledere må også legge til rette for en bemanning som ivaretar viktige oppgaver og funksjoner på campus relatert til studentene.

Hvis smittesituasjonen ikke endrer seg i negativ retning de kommende ukene, vil universitetet fra midten av januar legge til rette for at flere ansatte kan komme tilbake til campus for å ivareta viktige oppgaver som må håndteres ved fysisk tilstedeværelse. Hjemmekontor vil likevel fortsatt være et viktig virkemiddel for ansatte for å redusere belastning på kollektivtrafikken

Ved utgangen av året kan universitetsledelsen konstatere at UiB har hatt svært god kontroll på smittesituasjonen på campus  og at det siden mars ikke er registrert smitteutbrudd på campus. Universitetsledelsen vil rette en stor takk til alle studenter og ansatte som har fulgt opp universitetets råd og retningslinjer og gjort en ekstraordinær innsats for å håndtere konsekvensene av pandemien.