Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nyhet

Koronatiltak forlenges til og med 31. januar

Basert på regjeringens pressekonferanse 13.1, der det ble signalisert at en del smitteverntiltak vil kunne bli videreført, forlenger UiB gjeldende tiltak for studenter og ansatte til og med 31. januar.

bilde av kvinner med munnbind og universitetsmuseet
Foto/ill.:
Colourbox.com og UiB

Forlengingen innebærer at at disse tiltakene for studenter og ansatte blir forlenget fram til og med 31. januar.

Informasjon om gjeldende undervisning finner studentene på emnene sine i MittUiB. Ansatte og studenter som har digital undervisning som erstatning for planlagt fysisk undervisning, vil få minimum én ukes varsel før fysisk undervisning gjenopptas. Læringssentre og lesesaler er tilgjengelig ved bruk av studentkort. For nærmere informasjon om åpningstider klikk her.

Regjeringen gjør 18. januar en ny beslutning på innretning og lengde på nasjonale tiltak og understreker at man fortsatt må være forberedt på strenge restriksjoner.

Vi vet at ansatte og studenter ønsker forutsigbarhet og avgjørelser som gjelder for lengre perioder av gangen. Universitetsledelsen vil derfor i neste uke, i dialog med fakultetene, tillitsvalgte og verneombud, gjøre vurderinger med hensyn videre planlegging av semesteret.

Har du spørsmål om lesesalplasser eller adgang til campus?

Oppfordrer til testing

Bergen kommune oppfordrer alle som har vært på reise innenlands til å teste seg. 

- Vi vet at mange har vært på reise i julen, ikke bare studenter, og oppfordrer derfor alle som har den minste mistanke om at de er eksponert for smitte om å teste seg. Bergen har veldig god testkapasitet, sa helsebyråd Beate Husa på en pressekonferanse søndag 3. januar.