Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nyhet

Digital undervisning de første ukene etter påske

I tråd med regjeringens anbefaling vil undervisningen ved UiB foreløpig være digital ut uke 15.

bilde av vår ved SV-fakultetet
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen forlenger gjeldende tiltak og det blir derfor, med noen unntak, digital undervisning foreløpig ut uke 15. 

 • Praksis kan fortsatt gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern

Unntak fra anbefalingen om digital undervisning

Anbefalingen er videre at institusjonene kan gjøre unntak fra digital undervisning dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Anbefalingen gjelder ikke praksisstudier. Praksis kan fortsatt gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern. Hva som er mulig å gjennomføre må avklares mellom institusjonene, kommunene og praksisstedene.

Følg med i MittUiB for informasjon om hva som gjelder for deg.

Ustabil smittesituasjon

Smittesituasjonen er ustabil, og tallet på personer som er smittet av de muterte virusvariantene har vært sterkt økende i flere deler av landet.

De nasjonale reglene og anbefalingene kan derfor endres på kort varsel. Følg med på UiB.no/korona og MittUiB for informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for deg.

Disse retningslinjnene gjelder nå

 • Eksamen skal som hovedregel gjennomføres digitalt hjemmefra resten av semesteret. For enkelte emner gjøres det unntak fordi det er nødvendig å gjennomføre eksamen med fysisk tilstedeværelse i eksamenslokalet.
   
 • Fagmiljøene oppfordres til å oppdatere informasjonen om undervisning og gjeldende eksamensform for resten av semesteret i Mitt UiB så raskt som mulig.
   
 • For emner der det planlegges fysisk eksamen må beslutning om eventuell omlegging til digital eksamen tas senest en måned før eksamen finner sted.
   
 • Campus er for øvrig åpen og tilgjengelig for studenter og ansatte som i dag. Studentarbeidsplasser er åpne - klikk her for åpningstider.
   
 • Ordningen med hjemmekontor gjelder som i dag for alle ansatte som ikke må være på campus for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.
   
 • UiB oppfordrer alle studenter og ansatte som har vært på reise i påsken til å teste seg ved retur til Bergen. UiB anbefaler også alle ansatte og studenter å bruke FHI sin app for smittesporing.