Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nytt system på UiBs lesesalplasser:

Samdal: - Det nye systemet vil gjøre studiehverdagen lettere og tryggere

Oversikt over ledige lesesalsplasser har vært et sterkt ønske fra studentene. Muligheten for smittesporing er viktig for ledelsen. Dette er bakgrunnen for at UiB har innført systemet med forhåndsbestilling på lesesaler og biblioteker.

bilde av vår ved SV-fakultetet
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

3. mai innførte UiB en endring for studenter som bruker de åpne lesesalene eller på bibliotekene på MatNat, Medisin, Samfunnsfag, musikk og psykologi eller Juridisk bibliotek.

Fra og med denne dagen må studenter reservere plass på forhånd, og registrere seg med en QR-kode når de ankommer lesesalsplassen.

Her forklarer viserektor Oddrun Samdal bakgrunnen for hvorfor endringen er innført nå.

– Et system for reservasjon av plassene på lesesaler og biblioteker har lenge vært et tydelig ønske fra studentene. Vi har blant annet samarbeidet med arbeidsutvalget til Studentparlamentet om hvordan systemet skulle innrettes, sier hun.

Mindre kapasitet på lesesaler og biblioteker

Grunnet koronapandemien krever retningslinjene fra helsemyndighetene at det er større avstand mellom hver student på lesesalene. Dermed blir det færre plasser som kan benyttes av studenter.

- Mange opplevde det som frustrerende å måtte snu i døra på en full lesesal, sier Oddrun Samdal.

Med det nye systemet vil studenter kunne få oversikt over hvor det er ledige plasser, og slippe å bli avvist på fulle lesesaler.

- Selv om mange studenter var tilfredse med førstemann-til-mølla-systemet, var det også mange studenter som ikke var fullt så fornøyde. Vi har lyttet til også dem. Dette er noe av bakgrunnen for at vi etter grundige vurderinger innførte systemet for plassreservasjon på lesesaler og biblioteker, sier Oddrun Samdal.

Mål: Åpen campus, åpne lesesaler

UiB-ledelsen har siden pandemiens start ønsket å holde campus åpen, så lenge de nasjonale og lokale retningslinjene har tillatt dette.

- Vi vet at åpne lesesaler og bibliotek har vært viktig for studentene. Å holde campus åpen har derfor hatt høy prioritet for oss i ledelsen.

Systemet gjør effektiv smittesporing mulig

UiB har siden pandemiens start unngått større smitteutbrudd på campus.  Det har derfor vært mulig å holde lesesaler åpne.

- Dette kan tyde på at smittevernreglene vi har innført fungerer, og at studentene er flinke til å etterleve reglene. Det vil jeg gjerne gi hver og en ros for, sier Oddrun Samdal.

Samtidig har Bergen den siste tiden vært inne i en periode med relativt høye smittetall, noe som har bekymret både helsemyndighetene i Bergen kommune og UiB-ledelsen.

- Det har hastet med å få på plass et godt system for smittesporing på campus. Med QR-registrering får vi et helt nytt apparat for bistå kommunen med å drive effektiv smittesporing slik at vi raskt kan slå ned koronautbrudd blant studenter, sier Oddrun Samdal.

Beklager sen beskjed

- Jeg ønsker at campus skal være et trygt sted å komme til, og at alle UiB-studenter skal ha en god og forutsigbar studiehverdag. Hensynet til studenters læringsmiljø er også grunnen til at vi innførte systemet for plassreservasjon, sier Oddrun Samdal.

Hun beklager overfor studenter som opplever at informasjonen kommer for sent.

- Studentene har en krevende studiehverdag under koronapandemien med hovedsaklig digital undervisning og strenge sosiale restriksjoner. Og nå starter også eksamensstresset. Jeg har derfor forståelse for at innføringen av reservasjonssystem for studentarbeidsplasser, kom brått på og kan være krevende å håndtere. På vegne av UiB-ledelsen beklager jeg at informasjon om endringen ikke ble gitt i god tid på forhånd, og kan kreve tid til å finne ut av hvordan bruke på en gode måte ut fra egne behov, sier Oddrun Samdal.

Hun håper studentene vil fortsette å gi tilbakemeldinger på hva som fungerer godt, og hva som ikke fungerer.

- Studentenes læringsmiljø og studiemiljø har høy prioritet for UiB-ledelsen. Dette er et nytt system også for UiB, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Med studentenes tilbakemeldinger kan vi gjøre tilpasninger i systemet og eventuelt gjøre endringer i de begrensningene som ligger inne i dag, sier Oddrun Samdal.