Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Plan for gjenåpning:

Håndtering av ordning med hjemmekontor og arrangement i forbindelse med andre trinn av gjenåpningsplan

Bergen følger regjeringens gjenåpningsplan. Her følger en presisering for hvordan hjemmekontor og arrangementer skal håndteres i denne fasen.

Bilde av korona og uib
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica og Colourbox.com

Hovedinnhold

Bergen kommune følger fra 31 mai nasjonale tiltak i regjeringens andre trinn i gjenåpningsplanen. Nedenfor følger en presisering av hvordan hjemmekontor og arrangement skal håndteres i denne fasen. UiB oppdaterer også koronainformasjon fortløpende på uib.no/korona

Hjemmekontor vs arbeid på campus

I andre trinn gjelder fortsatt «hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid». En stor gruppe ansatte har vært helt eller delvis på hjemmekontor siden pandemien startet i mars 2020 og for mange gir dette negative langtidseffekter for arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. I en fase der hjemmekontor fortsatt skal være et virkemiddel må det legges til rette for at ansatte fremdeles kan bruke dette. Samtidig bør det som en del av gjenåpningen være lavere terskel for å gi ansatte som har behov for arbeid på campus tilgang. Utover ansatte som allerede i dag har tilgang til å arbeide på campus med gjeldende tiltak bør en legge til rette for at:

 • Ansatte som er vaksinert/beskyttet skal kunne arbeide på campus etter behov
 • Ansatte som opplever en krevende situasjon på hjemmekontor skal få tilgang til å arbeide på campus
 • Alle ansatte bør få tilgang til å arbeide på campus noen dager i uken under forutsetning av at smittevern ivaretas med bruk av fleksibel arbeidstid eller gjennom å dele arbeidsuken mellom grupper av ansatte

Ledere har ansvar for å sikre at smittevern er ivaretatt på egen enhet og at det er nødvendige tiltak som gjør det mulig med effektiv smittesporing ved en eventuell smittesituasjon. BHT kan gi nærmere veiledning til enheter som har spørsmål om håndtering av ordningen.

Arrangement

Arrangement defineres som seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning

I forbindelse med semesteravslutning er det mange spørsmål med hensyn til hvilke arrangement som er mulig å gjennomføre for ansatte for tiltakene i trinn 2. Følgende retningslinjer gjelder:

 • På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser fra 10 til 50 personer. Dette gjelder også for undervisning
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs

Faglig/sosiale arrangement i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster med servering av alkohol vurderes på samme måte som private sammenkomster utenfor eget hjem og har en grense på 20 personer.   Utendørs er grensen 30 personer.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.
   

Ved alle arrangement forutsettes det at nødvendige smitteverntiltak er ivaretatt og at ansvarlig arrangør har oversikt over deltakere med tanke på eventuell smittesporing. BHT kan gi nærmere veiledning til enheter som har spørsmål knyttet til hvilke arrangement som er mulig å gjennomføre under gjeldende tiltak.

Beskyttede personer

Ved «private sammenkomster» regnes ikke «beskytte de personer» med i antallsbegrensningen.

Under offentlige arrangement er denne gruppen ikke tatt med blant dem som ikke skal regnes med i antallet.

Det blir fortløpende vurdert hvordan tiltakene for å hindre smittespredning kan tilpasses utviklingen av pandemien. Det er fremdeles usikkert hvordan tiltakene vil endres i månedene fremover når større deler av befolkningen er vaksinert. Se Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.