Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Slik er de nye, nasjonale koronareglene:

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet

Tredje trinn i gjenåpningsplanen trer i kraft søndag 20. juni. Her kan du lese hvordan hjemmekontor og arrangement skal håndteres i denne fasen.

bilde av universitetsmuseet sett fra muséhagen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Norge går inn tredje fase av gjenåpningen av samfunnet. Fra søndag 20. juni kl. 12 gjelder nye, nasjonale regler. Bergen kommune følger de nasjonale tiltakene. Nedenfor følger en presisering av hvordan hjemmekontor og arrangement skal håndteres i denne fasen.

Vi minner også om allmøte mandag 21. juni kl 10 for alle studenter og ansatte, med nærmere orientering om planer for høsten.

Hjemmekontor vs arbeid på campus

I tredje trinn av gjenåpningsplanen legges det til rette for at arbeidsgiver kan vurdere om hjemmekontor er nødvendig gitt smittesituasjonen. Det er nå lav smitte i Bergen. UiB har allerede lagt til rette for at flere ansatte kan komme tilbake til campus og planlegger nå for en mest mulig normalsituasjon på campus fra starten av høstsemesteret. Hvis det ikke skjer en endring i smittesituasjonen vil derfor hjemmekontor i høst være et virkemiddel som avtales med leder og brukes i henhold til fremforhandlet avtale.

Ledere har ansvar for å sikre at smittevern er ivaretatt på egen enhet og at det er nødvendige tiltak som gjør det mulig med effektiv smittesporing ved en eventuell smittesituasjon. BHT kan gi nærmere veiledning til enheter som har spørsmål om håndtering av ordningen.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Arrangement

Arrangement defineres som seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning

Følgende retningslinjer gjelder:

  • På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser til 400 personer (200x2 kohorter). Dette gjelder også for undervisning
  • Maks 1000 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
  • Maks 2000 personer på arrangementer utendørs

Faglig/sosiale arrangement i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster med servering av alkohol vurderes på samme måte som private sammenkomster utenfor eget hjem og har en grense på 100 personer.   

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer

b) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

c) journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Ved alle arrangement forutsettes det at nødvendige smitteverntiltak er ivaretatt og at ansvarlig arrangør har oversikt over deltakere med tanke på eventuell smittesporing. BHT kan gi nærmere veiledning til enheter som har spørsmål knyttet til hvilke arrangement som er mulig å gjennomføre under gjeldende tiltak.

Beskyttede personer

Se Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.