Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Usikkerhet knyttet til Delta-viruset:

Trinn 4 av gjenåpningsplanen er besluttet utsatt

Regjeringen meldte mandag 5. juli av neste trinn i gjenåpningsplanen tidligst vil bli iverksatt i slutten av juli eller begynnelsen av august.

illustrasjon av deltaviruset
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Regjeringen besluttet i dag å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen slik at den tidligst kan skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.  Årsaken er usikkerhet knyttet til konsekvenser av spredning av Delta-varianter av Covid-19.

Vi viser også til vedlagte brev mottatt 2.7 fra Kunnskapsdepartementet og Folkehelseinstituttet om gjenåpningsplan, studiestart til høsten og vaksinering av studenter.

Les mer: Student i Bergen? Slik får du vaksine

Som det fremgår i brevet fra KD, legges det nå til grunn at det kan planlegge for et høstsemester uten avstandskrav i undervisningen, selv om vi også må være forberedt på at situasjonen kan endre seg. UiB har i utgangspunktet lagt en plan for høstsemesteret som innebærer avstandskrav, men ønsker å være så fysisk som mulig så raskt som mulig til høsten. Men vi vet at det tar tid å legge om undervisningen. Ved semesterstart legger vi derfor til grunn at undervisning og opplegg for mottak av nye studenter og fadderuke følger de planene som er lagt.

Når det gjelder informasjonen fra FHI om vaksinering av studenter, vil det bli informert om dette på relevante nettsider. Det vil bli lenket til disse i informasjonen som går ut til nye studenter i august.

I tredje trinn av gjenåpningsplane, som vi fortsatt er i, legges det til rette for at arbeidsgiver kan vurdere om hjemmekontor er nødvendig gitt smittesituasjonen. Det er nå lav smitte i Bergen. UiB har allerede lagt til rette for at flere ansatte kan komme tilbake til campus og planlegger nå for en mest mulig normalsituasjon på campus fra starten av høstsemesteret. Hvis det ikke skjer en endring i smittesituasjonen vil derfor hjemmekontor i høst være et virkemiddel som avtales med leder og brukes i henhold til fremforhandlet avtale. 

Beskyttede personer

Se Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.