Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Hurtigtest på SV-fakultetet

Anbefaler testing etter mulig utbrudd

Grunnet åtte positive koronatester hos studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag, avlyser UiB fadderarrangementene ved fakultetet og oppfordrer samtidig alle UiB-studenter om å teste seg.

sv-fakultetet
Ved SV-fakultetet åpnes nå hurtigteststasjon for studenter.
Foto/ill.:
Foto: Hilde Marie Rognås

Hovedinnhold

Testene ble avlagt ved en av de fem hurtigteststasjonene som er etablert ved UiB. Nærkontakter er identifisert, og de aktuelle personene er satt i ventekarantene.

UiB har grunn til å tro at det kan være sammenheng mellom de åtte smittetilfellene, men de som har avlagt positiv prøve er rutinemessig fulgt opp og henvist til å ta en test ved kommunal teststasjon. Kommunen vil da ivareta videre smittesporing.

UiB etablerer en egen hurtigteststasjon ved SV-fakultetet og ber alle studenter ved fakultetet teste seg.

Rektor oppfordrer alle studenter til å teste seg

- Vi oppfordrer samtidig alle våre studenter til å teste seg, og minner om at en test kun gir et øyeblikksbilde. Smittetilfellene er en viktig påminner til oss alle om at pandemien ikke er over, sier rektor Margareth Hagen.

UiB har valgt å avlyse alle planlagte fadderarrangement ved SV-fakultetet som et smitteforebyggende tiltak.

UiB avlyser ikke fadderarrangement ved andre fakultet, basert på helsefaglige råd fra Bergen kommune.

Kommunen har oppfordret UiB og andre institusjoner om å arrangere en fadderuke fordi det er et alternativ til uorganisert festing.

Viktig med hurtigtest

UiB har etablert flere ulike teststasjoner på sine områder, og testet de fire første dagene av fadderuken 5152 studenter ved disse. Studenter tilbys også selvtester ved fakultetenes inforsentre.

- Hurtigtestene er viktige for å kunne oppdage smitte tidlig og gjør at vi raskt kan iversette nødvendige tiltak, sier Hagen og minner samtidig om at en negativ test ikke gir et fritak fra å følge smittevernreglene.

- Jeg vil oppfordre alle våre studenter til å huske smittevern, begrense antallet nærkontakter og teste seg.