Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Stipendiater:

Forlengelse av stipendiatperiode på grunn av Covid-19

UiB vil som hovedregel gi stipendiater ytterligere en måneds forlengelse som resultat av koronasituasjonen.

uib gir forlengelse til stipendiater som følge av korona
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

I juni 2020 besluttet universitetsledelsen i samråd med fakultetene at stipendiater som hovedregel ville få forlenget stipendiatperioden med 1 måned for uforskyldte hindringer av arbeidsmessig art som følge av pandemien, dersom hindringene hadde betydning for progresjon i doktorgradsutdanningen. 

Ett år senere er stipendiatene fortsatt i en utsatt situasjon. Undersøkelsen blant stipendiatene viser at store deler av denne gruppen fått forsinkelser i arbeidet med doktorgraden og fakultetene har allerede innvilget forlengelser.

Behovet for ytterligere forlengelse for stipendiater har vært debattert i sektoren generelt, i universitetsstyret og er adressert av tillitsvalgte i Forhandlingsutvalget. 

UiB vil som hovedregel gi stipendiater ytterligere en måneds forlengelse som resultat av koronasituasjonen. Dette betyr i praksis at stipendiater som allerede har fått en måneds forlengelse som resultat av covid-19 og fortsatt er ansatt får ytterligere en måneds forlengelse.

  • Stipendiater som ikke var ansatt da forrige vurdering ble gjort og er ansatt før 1.1.21 får en måneds forlengelse.
  • Stipendiater som er ansatt etter 1.1.21 får ikke forlengelse.

Ordningen håndteres av det enkelte fakultet. Forlengelse til stipendiater og postdoktorer som på grunn av sykdom og omsorg for barn og nær familie vil bli gitt i tråd med vanlig praksis og gjeldende lov- og regelverk.

Ledere skal vise smidighet i vurderingene, slik at stipendiatene får forutsigbarhet i sin arbeidssituasjon. Spørsmål om forlengelse håndteres på fakultetsnivå.