Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nyhet

Koronatiltakene avvikles 25. september

Regjeringen avvikler de aller fleste koronatiltakene fra lørdag 25. september. Mer informasjon om hva endringene vil bety for deg finner du her.

bilde av covid19
Foto/ill.:
Colourbox.com og UiB

Hovedinnhold

Regjeringen har i dag besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.  Samtidig er det viktig å understreke at verden fortsatt er i en pandemi og organisasjonen må være forberedt på at det kan skje endringer som gjør at det må iverksettes tiltak på kort varsel.

Følgende punkt er relevant for aktivitet på campus ved UiB:

  • Enmetersregel gjelder ikke lenger
  • Alle begrensinger på arrangement og sammenkomster er opphevet

Råd ved luftveissymptomer:

  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme og teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  Du må gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
  • Ansatte og studenter bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
  • Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme
  • Selv om smitteverntiltak på campus opphører, skal det fortsatt være ekstra fokus på hygienetiltak, som for eksempel bruk av håndsprit

UiB vil så fort som praktisk mulig fjerne alle merkinger og sperringer knyttet til 1-metersregelen. Det vil også bli foretatt endringer i bookingsystemet for lesesaler og biblioteksarealer som øker kapasiteten til normalt nivå. Smittevernvakter avvikles umiddelbart, men de vaktene som er booket i neste uke bistå i arbeidet med å klargjøre til normal hverdag.

Hjemmekontor

Særordninger knyttet til hjemmekontor ved UiB som har fungert under pandemien, oppheves så fort som praktisk mulig i dialog mellom leder og medarbeider, og senest i løpet av neste uke. Eventuell avtale om hjemmekontor etter dette avtales med nærmeste leder i henhold til fremforhandlet avtale.

Reiser

UD har fra mars i fjor har hatt et globalt reiseråd om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.  Dette oppheves fra 1. oktober, og UD vil heller gi reiseråd til land og områder som det er spesiell grunn til å unngå, slik som vi var vant til før pandemien.

For å sette seg inn i hvilke innreiseregler som gjelder i landet en vil besøke er det mulig å bruke appen Reiseklar.

Innreiserestriksjonene trappes også gradvis ned.

Takk til alle studenter og ansatte!

UiB vil avpublisere sider knyttet til koronainformasjon ved UiB.

Universitetsledelsen vil takke alle ansatte, studenter, tillitsvalgte og verneombud for den ekstraordinære innsatsen som er gjort for å håndtere pandemien i 561 dager siden 12. mars 2020. Takket være denne samlede innsatsen har UiB kommet gjennom pandemien på en god måte!