Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Prorektor: – Hold deg hjemme fra eksamen om du er syk

– Det er ulovlig og helt uakseptabelt å møte opp til eksamen om du har symptomer, sier prorektor Pinar Heggernes.

Prorektor Pinar Heggernes
Prorektor Pinar Heggernes oppfordrer alle som er syke eller har symptomer til å holde seg hjemme fra eksamen.
Foto/ill.:
Foto: Eivind Senneset

Hovedinnhold

– Noen studentutvalg har gjennomført undersøkelser blant studentene. Vi opplever at dette har skapt uro blant studenter og det blir sådd tvil om smittevernet på UiB, sier prorektor Pinar Heggernes. Enkelte spørsmål har gått ut på om studenter er villig til forskriftsbrudd. Jeg vil presisere at det er ulovlig og helt uakseptabelt å møte opp til eksamen dersom man har symptomer eller man er i karantene.

Prorektor understreker at UiB følger alle smittevernregler og at det er trygt å møte opp til fysisk skoleeksamen på UiB.

– Jeg forstår at mange er bekymret. Men smittevernet på eksamen er godt – det er ingen grunn til å være redd for å bli smittet på eksamen. Eksamen på UiB gjennomføres i tråd med regjeringens tiltak og anbefalinger, sier Heggernes.

Ny eksamen tidlig neste semester – ved behov

Det er viktig at alle følger de gjeldende smittevernreglene. Ved sykdom får du mulighet til å ta eksamen på nyåret.

– Hovedregelen er at eksamen går som planlagt. Om du skulle føle deg syk på eksamensdagen, må du holde deg hjemme, og melde inn fraværet ditt i et eget skjema. Fagmiljøene legger til rette for ny eksamen på nyåret. I de tilfellene der eksamen på nyåret vil gå ut over studieprogresjonen, vurderer fagmiljøene å endre til hjemmeeksamen, sier Heggernes.

Derfor gjennomfører vi skoleeksamen

Gjennom hele pandemien har UiB forholdt seg til nasjonale og lokale vurderinger og koronabestemmelser og lagt disse til grunn. Dette gjelder også i den fasen samfunnet er inne i nå og UiB følger utviklingen tett og er klare til å gjøre justeringer dersom råd, anbefalinger eller retningslinjer skulle endres.

– Det betyr at fysisk eksamen gjennomføres med minst 1 meters avstand, det vil være munnbind tilgjengelig i eksamenslokalet for de som ønsker det og det er forsterket renhold i lokalene, sier Heggernes.

Prorektor Heggernes sier at det er faglige vurderinger som ligger til bak valgt eksamensform, noe det også gjør når omlegging til hjemmeeksamen vurderes. I tillegg er forutsigbarhet for studentene en faktor som tas med i vurderingen.

–Jeg vil også påpeke at for mange studenter er det en lite tilfredsstillende løsning å endre eksamensform i siste liten. I den grad det er mulig ønsker vi at det skal være forutsigbart for studentene. For mange vil en omlegging av eksamen bety en annen vurderingsform, der karakterer blir erstattet av bestått/ikke bestått. Karaktervurdering speiler i større grad både tilegnet kunnskap og innsats, sier Heggernes.